سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


نکاتی در مورد کوسه ماهی ها  اقسانوس

کوسه باید دائما شنا و یا آنها را به ته اقیانوس فرو رفتن.بر خلاف ماهی ، پر از گاز مثانه که آنها را شناور در آب نگه می دارد ، کوسه بر جسه ی بزرگ ، کبد چرب به ارائه برخی از رانش اتکا می کند.روغن را در کبد سبکتر از آب است وبه برخی از کوسه خاصیت شناوری می دهد ، اما هنوز هم از آب سنگین تر خواهد شد و اگر نزول آن به طور فعال شنا داس نیست.برخی از جگر کوسه ها تا 25 درصد وزن بدن انها را تشکیل می دهند

نکاتی در مورد کوسه ماهی ها  اقسانوس.

  شنا کردن کوسه بیشتر شبیه به پرواز است تا شنا کردن. بعضی از کوسه ها سریع شنا (تا 40 mph یا 64.4( kph هستند،غارتگران که در اقیانوس زندگی می کنند، برخی از آنها کند شنا ساکنان کف اقیانوس که ماهی صدف می خورند ، و برخی از آنها کند شنا (filter-feeders) برای خوردن حیوانات کوچک و گیاهان غربال می کنند  .بر خلاف ماهی ، کوسه نمی تواند به طور ناگهانی متوقف و یا به پشت شنا کند . باله های سینه ای کوسه نمی تواند بطرف بالا مثل ماهی خم شود ، توانایی شنا خود را در حرکت به سمت جلو محدود کردند.اگر کوسه نیاز به حرکت به عقب داشته باشد  ،با استفاده از گرانش آب سقوط می کنند ، نمی توانند به پشت شنا کنند.کوسه ها باید به یک سمت منحرف بشن به منظور اصابت نکردن با چیزی ؛ آنها به سادگی نمی تواند متوقف شود.بعضی از کوسه ها (مانند کوسه سفید بزرگ) توسطنیروی پیش برنده ،خود را از طریق با استفاده از دم خود درآب شنا می کنند .باله ها فقط برای تعادل استفاده می شود. کوسه های دیگرهمچون کوسه نهنگ ، خود را از طریق حرکت دادن آب به وسیله ی حرکت دادن بدن خوداز یک سو به سوی دیگر جلو میبرند .کوسه یا باید شنا کند و یا نزول خواهد کرد.اکثر کوسه هابا دارا بودن جریان خطی شکل ، اژدر مانند بدنشان را شکل میدهند که به آنها اجازه میدهد تا با حداقل اصطکاک شنا کنند .

  کوسه ها دارای قلب دواطاقک ، با atrium (لاله گوش نیز نامیده می شود) و بطن است.قلب S - لوله شکل است که در منطقه سر از کوسه واقع شده است.خون توسط قلب از طریق شریان آوران)branchial آئورت شکمی) به مویرگها در آبشش (که در آن خون اکسیژن) پمپ میکند.خون و سپس از طریق شریان وابران branchial جریان (زوج آئورت پشتی) ، و سپس از طریق بافت های بدن ، و سپس به در رگهای قلبباز می گردد.

 کوسه ماهی است بدون هیچ استخوانی ، تنها باغضروف .آنها 5-7 آبشش (بدون پوشش آبشش ، سرپوش ( در مقابل باله های سینه ای انها (در هر دو طرف( قرار دارد.دم کوسه نامتقارن است ؛ قسمت بالا دم بزرگتر ازقسمت پایین است. آرواره کوسه  می تواند برای خوردن طعمه بسیار زیاد باز شود.کوسه کیسه مثانه هوایى برای تعادل در شنا (مثل ماهیان استخوانی)ندارد ؛ کبد چرب به خاصیت شناوری آنها کمک میکند . کوسه ها سیستم های پیشرفتهبرقی  که در زمینه تشخیص میدان های  خفیف الکتریکی است دارند.دندان ها و پوست تغییر کرده اندازه ی فلس های پهن است .مجرا (شکاف برانشی ویژه ای است که تامین میکند اکسیژن را به طور مستقیم به چشم ها و مغز) در مقابل آبشش اول وجود دارد.دندان کوسه ها هنگام خراب و یا فرسوده شدن قابل تعویض هستند.روده ها ی آنها کوتاه و کم حجم و دارای ساختار غیر معمول ؛ لوله ی مارپیچ (به شکل پله های مارپیچ) پرازروده ها استوانه ای اجازه می دهد تا مواد غذایی در جفت کوتاه روده جذب شوند

نکاتی در مورد کوسه ماهی ها  اقسانوس.

:کوسه با بزرگترین مغز

مغزکوسه و اشعه های مغزش بسیار بزرگ و پیچیده است.کمی در مورد این مغز شناخته شده است.مغز کوسه های به نسبت توده بدن بالاتر از ماهی دیگر و اغلب  قابل مقایسه با بسیاری از دیگر مهره داران است ، از جمله بعضی از پستانداران حجم مغز و پیچیدگی از گونه های کوسه به گونه های مختلف متفاوت است.

نکاتی در مورد کوسه ماهی ها  اقسانوس

 بدن ، نسبت وزن است برای کوسه فعال مانند کوسه مبهم وسرچکشیتنوری. ساکنان کف اقیانوس تنبل (مانند ( angelsharks نسبتا کوچکتر ، پیچیدگی  کمتر مغز.

لیستی ازعملکردها :

نکاتی در مورد کوسه ماهی ها  اقسانوس

 مخچه در بدن به اتهام جنبش ؛مغز پسینفرایندهای کسب اطلاعات بیشتر حسی و حرکت سر ؛بام  هماهنگسازی اطلاعات حسی ؛لبهابویایی برای حس بویایی هستند ؛مغز میانینتنظیم هورمونها و بعضی از رفتارها ؛ مختصات جلو مغز اطلاعات حسی.

کوسه دارای سه نوع باله های آنها دارای دو باله پشتی در پشت خود ، یک باله زیر بدن خود را به نام سینه ای باله (و نه تمام گونه های آن را) ، وابسته به دم و باله دم است.

شکارچیان سریع الشنا(مانند سفید بزرگ،ماکو،ببروکودن )دمی با قطعه های که اغلب سایز یکسان دارند .کوسه های آهسته تر دمی نا متقارن دارند .کوسه ماشین خرمن کوب قسمت بالایی دم که تا نیمی از طول بدن را شامل میشود.

کوسه ها در تعدادی از باله های آنها متفاوت هستند.frilled  کوسه و گاو کوسه دارای یک باله پشتی،باله پشت کوسه است ؛ تمام کوسه های دیگر دارای دو باله پشتی هستند.فرشته کوسه ،اره کوسه  وکوسه سگ ماهی شعاع باله ندارند ؛ تمام کوسه های دیگر که شعاع باله (باله در شکم توسط دم(

کثر کوسه ها که دهان نسبتا کلفت دارند  جزگاو کوسه، که به میزان زیادی دراز ، دهان دندانه داراست .اکثر کوسه ها که دهانه ای واقع در پوزه زیرین خود هستند.تعداد کمی از کوسه ها دهانه در بالا ی پوزه خود دارنداز جمله فرشته ونهنگ کوسه.

نکاتی در مورد کوسه ماهی ها  اقسانوس

کوسه ماهیان درندهمشخصات کلی خانواده کوسه ماهیان درنده (Carcharhinidae):

نام فارسی: کوسه ماهیان درنده

کوسه ماهیان درنده


خصوصیات زیستی خانواده Carcharhinidae:

* پراکنش جهانی داشته در آبهای لب شور و شور وجود دارند.
* باله دمی نا همسان، دارای بریدگی نیمه انتهایی واضح می باشد.
* دو باله پشتی دارند که اولی بسیار بزرگتر از دومی است.

* سر گرد یا نوک دار، معمولا اندکی فشرده شده با پوزه نوک دار و غالبا
دراز، دهان تحتانی، چینهای لبی کم و بیش در یک یا هر دو فک رشد یافته است.
* دنداندها پهن با یک جوانه نوک دار.

* کوسه هایی با چشمهای گرد با پلک داخلی متحرک هستند.
* فاقد فرورفتگی بویایی، یا سبیلک هستند و اغلب فاقد حفره تنفسی پشتی می باشند.
* زنده زا هستند.
* گونه
های این خانواده اندازه های مختلفی دارند و به سایزهای بالایی می رسند.
این ماهیان بسیار خطرناکند و در مواجه با ایشان حتی در قایق بسیار باید دقت
کرد.

* اغلب در اعماق حداکثر 800 متری تا سطح دیده می شوند.
بعضی گونه ها وارد آب شیرین می گردند.قبلا در رودخانه کارون می شد این
ماهیان را صید کرد ولی بعد از آلودگی شدید کارون این ماهی دیگر در این محل
دیده نشده است.
* کوسه ماهیان درنده در ساعات شب بیشتر از روز به شسکار می پردازند و صید آنها در شب و از ساحل بعید نیست.

* گوشت بعضی از گونه های آن (بویژه نمونه های جوانتر) لذیذ بوده و بصورت
تازه، نمک زده، و خشک مصرف می شود. از کبد این ماهیان روغنگیری می شود و
باله نیز در تغذیه و نیز ساخت وسائلی مثل انواعی از سمباده مصرف میشوند.


روشهای صید ورزشی کوسه ماهیان درنده :

* صید آنها بوسیله روش ترولینگ و استند آپ امکان پذیر است.

کوسه ماهیان درنده
به علت وجود دندانهای بسیار تیز و به تعداد زیاد در این ماهی همیشه
برای صد باید از نخهای لیدر ضد شوک و یا ریسه های فلزی ( سیم ) استفاده
کرد.

 

پراکنش در ایران:

شش گونه از خانواده Carcharhinidae در آبهای ایران گزارش شده اند:

* 1. Carcharhinus dussumieri = کوسه چانه سفید
* 2. Carcharhinus leucas = گاو کوسه
* 3. Carcharhinus macloti = کوسه نوک تیز
* 4. Carcharhinus sorrah = کوسه باله سیاه
* 5. Galeocerdo cuvieri = کوسه ببری
* 6. Rhizoprionodon acutus = کوسه چاک لب

کوسه ماهیان درنده

: تصاویر و عکس کوسه ماهیان درنده :

کوسه ماهیان درندهکوسه پوزه خنجری :

کوسه ماهیان درنده
منبع : http://www.fishingclub.irماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ