سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

ماهیاني که بیشتر از همه متهاجم و شکارگر هستند
این مقاله رو یه شخص بیولوژیست به نام T&T متخصص ماهی انتشار کرده.
10 ماهی که بیشتر از همه متهاجم و شکارگر هستند رو به ترتیب از کم به زیاد دسته بندی کرده!10-

Peacock Bass

میزان رشد:
3 فوت 4 اینچ

میزان شکارگری:
4 امتیاز

میزان خشونت:
1.5 امتیاز

-9

Red Devil Cichlid

میزان رشد:
1 فوت 4 اینچ

میزان شکارگری:
1.45 امتیاز

میزان خشونت:
4 امتیاز

8-

OSCAR

میزان رشد:
1 فوت 6 اینچ

میزان شکارگری:
3 امتیاز

میزان خشونت:
4 امتیاز

7-

Jaguar Cichlid

میزان رشد:
1 فوت 4 اینچ

میزان شکارگری:
3 امتیاز

میزان خشونت:
5 امتیاز

6-

Dovii

میزان رشد:
2 فوت 6 اینچ

میزان شکارگری:
3 امتیاز

میزان خشونت:
5 امتیاز

5-

Black Piranha

میزان رشد:
1 فوت 6 اینچ

میزان شکارگری:
5 امتیاز

میزان خشونت:
4 امتیاز4-

Giant Snakehead
میزان رشد:
3 فوت


میزان شکارگری:
5 امتیاز

میزان خشونت:
3 امتیاز

3-

Payara Vampire Fish

میزان رشد:
3 فوت 11 اینچ

میزان شکارگری:
5 امتیاز

میزان خشونت:
3.5 امتیاز

2-

Giant Wolf Fish

میزان رشد:
3 فوت 4 اینچ

میزان شکارگری:
4.5 امتیاز

میزان خشونت:
5 امتیاز

حالا دوست دارید بدونید کدوم ماهی رتبه 1 رو به خودش اختصاص داده؟؟؟؟

1-

Goliath African Tiger Fish

میزان رشد:
6 فوت 7 اینچ

میزان شکارگری:
5 امتیاز

میزان خشونت:
5 امتیاز

منبع : forum.niksalehi.com

عكس و تصوير انواع ماهي

انواع ماهيهاي ابهاي داخلي كشور ايران


 


 

كپور سركنده

 

ماهي خياطه

 

 

ماهي سفيد رودخانه اي

 

 

عكس و تصوير انواع ماهي

انواع ماهيهاي ابهاي داخلي كشور ايران


ماهي سياه كولي

 

ماهي كولي

 

تاس ماهي روسي

 

 

ماهي شاه كولي

 

عكس فيل ماهي

 

عكس ماهي ازون برون

 

عكس گاو ماهي شني

 

عكس ماهي شيب

 

 

عكس كپور وحشي

 

 

عكس اردك ماهي

 

 

عكس سگ ماهي جويباري

 

عكس و تصوير گاو ماهي دم گرد

 

 

عكس و تصوير ماهي سيم

 

 

عكس و تصوير ماهي مخرج لوله اي

 

 

عكس و تصوير ماهي سيم نما

 

 

عكس و تصوير ماهي سوف

 

 

عكس و تصوير ماهي كپور پرورشي

 

 

عكس و تصوير قزل الا رنگين كمان

 

 

عكس و تصوير قزلالا خال قرمز

 

 

عكس و تصوير ماهي حوض

 

عكس و تصوير ماهي سوف حاجي طرخان

 

عكس وتصوير ماهي امور يا كپور علف خوار

 

 

عكس و تصوير ماهي سرخ باله

عكس و تصوير مار ماهي

عكس و تصوير رفتگر ماهي

عكس و تصوير ماهي سه خاره

عكس و تصوير ماهي كفال

عكس و تصوير ماهي نه خاره - 9 خاره

عكس و تصوير ماهي اسبله

عكس و تصوير ماهي قره بزون

عكس و تصوير ماهي كفال خاكستري

عكس و تصوير ماهي كفال طلايي

عكس و تصوير ماهي فيتوفاك يا كپور نقره اي يا كپور سرگنده سرخ

عكس و تصوير ماهي پوزانگ خزري

عكس و تصوير ماهي كولمه

عكس و تصوير ماش ماهي

عكس و تصوير لاي ماهي

عكس و تصوير ماهي سفيد

با تشكر فراوان از سايت منبع : www.mahigiran.com

        

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ