سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

ماهی زمین کن دم نواری            

 

نام فارسی:          زمین کن دم نواری            

نام بومی :           وهر

نام انگلیسی :        Bartail flathead

نام علمی:            Platycephalus indicus

تیره:      Platycephalidae

 

مشخصات مورفولوژی

فرم و رنگ بدن: بدن کشیده و سر به شدت از بالا و پایین فشرده و پهن است .سر دارای برجستگیهای استخوانی صاف ، دهان بزرگ و میانی است. رنگ پشت بدن مایل به قهوه ای یا مایل به خاکستری ،شکم مایل به سفید و باله دمی در نزدیک حاشیه عقبی دارای 2 تا 3 نوار سیاه افقی است.

باله ها : اولین باله پشتی دارای 7 تا 10 شعاع سخت و دومین باله پشتی و باله مخرجی هر کدام دارای 13 شعاع نرم و  باله سینه ای دارای 17 تا 20 شعاع نرم است.

فلس: بر روی خط جانبی  67 تا 84 فلس دارد.

دندان: دهان بزرگ ،دندانها تیغه میانی بینی در یک تکه عرضی مجزا قرار دارند.دهان وسیع بوده و فک پایین نسبت به فک بالایی بیشتر جلو آمده است برروی فکین دندانهای کرکی شکل بصورت  گروهی قرار گرفته اند.

طول: حداکثر اندازه بدن تا 100cm  بطور متوسط 40cm  است.

سایر مشخصات: برروی پیش سرپوش برانشی 2 عدد خار وجود دارد که بالایی کمی کوتاهتر از پایین است و چشمها در بالای سر قرار گرفته اند.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی : در آبهای خیلی کم عمق ،مصبها ،دهانه رودخانه ها تا عمق 25 متر زیست می کنند .گاهی بسترهای گلی یا شنی را ترجیح می دهند.بعضی از گونه ها در مناطق صخره ای مرجانی و سنگی نیز یافت می شوند.

تغذیه : این ماهی از میگوها و ماهیان ریز و خرچنگها تغذیه می کند. همچنین با داشتن دهان بزرگ قادر است طعمه های بالای سر خود را شکار کند .

پراکنش:سراسر خلیج فارس و دریای عمان

تولید مثل: به روش تخمگذاری تولیدمثل می نمایند .

سایر مشخصات: این ماهیان بدن خود را  زیر گل و شن مدفون می کنند بطوریکه تنها چشمها از آن بیرون می مانند.

ارزش اقتصادی: دارای ارزش اقتصادی و گوشت آنها جهت مصرف غذایی مناسب است.

روش صید: ترال کف

ماهی زمین کن دم نواری            

 

نام فارسی:          زمین کن دم نواری            

نام بومی :           وهر

نام انگلیسی :        Bartail flathead

نام علمی:            Platycephalus indicus

تیره:      Platycephalidae

 

مشخصات مورفولوژی

فرم و رنگ بدن: بدن کشیده و سر به شدت از بالا و پایین فشرده و پهن است .سر دارای برجستگیهای استخوانی صاف ، دهان بزرگ و میانی است. رنگ پشت بدن مایل به قهوه ای یا مایل به خاکستری ،شکم مایل به سفید و باله دمی در نزدیک حاشیه عقبی دارای 2 تا 3 نوار سیاه افقی است.

باله ها : اولین باله پشتی دارای 7 تا 10 شعاع سخت و دومین باله پشتی و باله مخرجی هر کدام دارای 13 شعاع نرم و  باله سینه ای دارای 17 تا 20 شعاع نرم است.

فلس: بر روی خط جانبی  67 تا 84 فلس دارد.

دندان: دهان بزرگ ،دندانها تیغه میانی بینی در یک تکه عرضی مجزا قرار دارند.دهان وسیع بوده و فک پایین نسبت به فک بالایی بیشتر جلو آمده است برروی فکین دندانهای کرکی شکل بصورت  گروهی قرار گرفته اند.

طول: حداکثر اندازه بدن تا 100cm  بطور متوسط 40cm  است.

سایر مشخصات: برروی پیش سرپوش برانشی 2 عدد خار وجود دارد که بالایی کمی کوتاهتر از پایین است و چشمها در بالای سر قرار گرفته اند.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی : در آبهای خیلی کم عمق ،مصبها ،دهانه رودخانه ها تا عمق 25 متر زیست می کنند .گاهی بسترهای گلی یا شنی را ترجیح می دهند.بعضی از گونه ها در مناطق صخره ای مرجانی و سنگی نیز یافت می شوند.

تغذیه : این ماهی از میگوها و ماهیان ریز و خرچنگها تغذیه می کند. همچنین با داشتن دهان بزرگ قادر است طعمه های بالای سر خود را شکار کند .

پراکنش:سراسر خلیج فارس و دریای عمان

تولید مثل: به روش تخمگذاری تولیدمثل می نمایند .

سایر مشخصات: این ماهیان بدن خود را  زیر گل و شن مدفون می کنند بطوریکه تنها چشمها از آن بیرون می مانند.

ارزش اقتصادی: دارای ارزش اقتصادی و گوشت آنها جهت مصرف غذایی مناسب است.

روش صید: ترال کف

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ