سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

ماهی شانک زرد باله

 

نام فارسی:  شانک زرد باله 

نام بومی :  

نام انگلیسی :  Yellowfin seabream

نام علمی:  Acanthopagrus latus

تیره: Sparidae

 

مشخصاتمورفولوژی

فرم و رنگ بدن: بدن مرتفع و فشرده بر روی چشمها یک بر آمدگی مشخص وجود دارد.رنگ بدن خاکستری کم رنگ تا متمایل به سفید، باله های شکمی و مخرجی متمایل به سفید با هاله زرد رنگ و  باله دمی زرد روشن با حاشیه سیاه است و بالای سرپوش آبششی دارای یک لکه تیره و سرپوش آبششی دارای یک خار کوتاه و کند است.

باله ها: باله پشتی دارای ۱۱شعاع سخت و ۱۲-۱۱ شعاع نرم .باله مخرجی دارای ۳شعاع سخت و ۹-۸ شعاع نرم است. شعاع سخت دوم از باله مخرجی پهن و خیلی بلند است.

فلس:  بر روی خط جانبی دارای ۵۰-۴۸ فلس و فلسها شانه ای است.خط جانبی موازی با خط پشتی است.

دندان: در هر فک دارای ۷-۴ دندان بزرگ و کم و بیش فشرده در جلو و به دنبال آن ۳ تا ۵ ردیف دندان آسیایی شکل است.دهان انتهایی تا اندازه ای مایل به طور متوسط قابل ارتجاع است.

طول: بیشینه درازای بدن 30cm و طول استاندارد آن21cm است.

سایر مشخصات: دهانه های آبششی و پرده های آبششی جدا از هم بدون قطعه رابط است.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی: در آبهای ساحلی کم عمق و در نزدیک کف و یا روی بسترهای شنی و گلی و روی منطقه فلات قاره و گاهی اوقات در مصبها دیده می شوند و شنای نسبتا کندی داشته  و در عمق 50 متری زیست می کند و وارد مصبها نیز می شوند.

تغذیه: گوشتخوار بوده و از بی مهره گان مختلف نظیر کرم ،سخت پوستان و نرمتنان تغذیه می کنند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان

تولیدمثل: جزء گروه ماهیان تخمگذار است.

ارزش اقتصادی:دارای گوشت خوراکی و عالی و به صورت تازه و منجمد مورد مصرف قرار می گیرد.

روش صید: ترال کف،تور گوشگیر،رشته قلاب طویل و  گرگور

معرفي و عكس تمامي انواع ماهي ها

 

 

معرفي و عكس تمامي انواع ماهي ها

 

معرفي و عكس تمامي انواع ماهي ها

 

معرفي و عكس تمامي انواع ماهي ها

معرفي و عكس تمامي انواع ماهي ها

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ