سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

معرفي ماهی ساردین دم سیاه

 

نام فارسی:  ساردین دم سیاه 

نام بومی :  حشینه

نام انگلیسی :  Blacktip sardinella

نام علمی:  Sardinella melanura

تیره: Clupeidae

 

مشخصاتمورفولوژِی

فرم و رنگ بدن:بدن دوکی و نسبتا فشرده ، شکم دارای یک تیغه پولکی تیز است که تعداد کل پولکهای تیغی آن معمولا  ۳۰-۲۸ عدد است.رنگ بدن در پشت سبز-آبی ، پهلو ها نقره ای ،نوکهای باله دمی سیاهرنگ است. در جلو و نزدیک نوک باله پشتی یک لکه تیره و خالهایی را در ناحیه بین پشت و پهلوها نشان می دهد.

باله ها:یک باله پشتی در وسط ناحیه پشت در مقابل باله های شکمی دارد.قاعده باله مخرجی طویلتر از پایه باله پشتی است.باله های سینه ای در انتها نوک تیز و باله دمی دو شاخه است و تمام باله ها از شعاعهای نرم تشکیل شده اند.

فلس:فلسها سیکلوئیدی،نازک و سست و یکسری فسهای ریز کیلی کم و بیش واضح در لبه تیز شکم وجود دارد و فاقد خط جانبی است.

دندان: دهان انتهایی با فکهای غیر قابل ارتجاع و به وسیله پیش فکیهای کوتاه و فکیهای طویل محدود شده است.

طول: بیشینه درازای بدن در حدود 12cm و طول استاندارد آن 10cm است.

سایر مشخصات: ۳۸-۳۵ عدد خار آبششی بر روی قسمت پایینی اولین کمان آبششی دارد.روی ناحیه عقبی فلسها منفذی وجود ندارد.دهانه های آبششی وسیع و خارهای آبششی باریک و دراز  و متعدد است. تصفیه آبششی خیلی ظریف و پرده های آبششی از هم جدا و بدون قطعه رابط است.کیسه شنا بوسیله زوائد قدامی با معده و گوش داخلی و به وسیله زوائد خلفی با مخرج ارتباط پیدا می کند. زائده خلفی ممکن است بصورت زائده کوری درآید.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی:ماهیان پلاژیکی کوچکی بوده و  معمولا در آبهای سطحی و ساحلی  به صورت گله های بزرگ در حال مهاجرت یافت می شوند. این مهاجرتها فصلی و به تبعیت از درجه حرارت است.بعضی از انواع آنها در آب شیرین زندگی می کنند

تغذیه: رژیم غذایی پلانکتون خواری و علفخواری دارد.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، دریاهای گرمسیری و نیمه گرمسیری و معتدله دنیا ، اقیانوس هند ،مجمع الجزایر مالیا و فیلیپن

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است و تخمهای آن پلاژیک می باشد.به طور کلی طول دوره تخم ریزی آنها 2 تا 3 ماه است و نمونه های بالغ یکساله هستند و بسیاری از آنها در حین تخم ریزی می میرند.

ارزش اقتصادی: ز نظر تجاری در زنجیره غذایی اهمیت زیادی دارند زیرا علاوه بر انسان برای ماهیها درنده و تونها و همچنین پرندگان ماهیخوار غذای خوبی به شمار می آیند.

روش صید: ترال ، تور پایه چوبی

نام علمی گونه (Dussumieria acuta Valenciennes, 1847

نام علمی مترادف : ندارد

نام انگلیسی : Rainbow sardine

نام فارسی : ساردین رنگین کمان

اندازه : حداکثر درازا 20 سانتیمتر ولی اندازه متوسط 15 سانتیمتر می‌باشد.

مشخصات : بدن کشیده باریک ، مقطع عرضی آن تقریباً استوانه ای، شکم گرد و صاف و فاقد تیغه‌های پولکی و فاقد دندانهای نیش ، خط جانبی دارای بیش از 20 عدد فلس ، بخش عقبی فلسها دارای خطوط ظریفی می‌باشد. رنگ بدن در پشت آبی قوس قزحی، زیر آن یک خط طلایی درخشان وجود دارد.

زیست شناسی : سطحی زی ساحلی می‌باشد، به صورت گله‌های بزرگ برروی بسترهای صخره‌ای و سنگی حرکت می‌کنند.

نامهای مورد استفاده در جنوب ایران : حشینه، مومغ ، ساردین

وسایل صید : تور گردان پیاله ای و ساحلی، تورهای گوشگیر با چشمه کوچک ترالهای سطحی و میان آبی ، تورهای کششی ساحلی

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ