امروز: پنج شنبه، 21 فروردین 1399

گالري عكس ماهي بادكنكي

ماهي بادكنكي

ماهي بادكنكي

نامگذاری این ماهی ها به خوبی متناسب با شکل بدن آن ها میباشد.زیرا خار های نسبتا بلندی از تمام بدن آن ها به بیرون نفوذ نموده است.این اختصاص و نیز قدرت باد کردن آن ها مقاومت خاصی را در مقابل دشمنان باستثناء آن هایی که شدیدا گرسنه هستند به وجود می آورد.از آن جا که گاهی آن ها را در معده ی انواع ماهی تون میتوان پیدا کرد باید گفت که برخی از ماهی ها از آن ها به عنوان غذا استفاده می نمایند.

رشد و نمو آن ها بسیار زیاد است ولی نمونه های کوچک تر برای نگهداری در آکواریوم بسیار جالب میباشند.از آن جا که مصرف اکسیژن آن ها زیاد است آکواریوم آن ها باید تا حد امکان بزرگ باشد.غذای اصلی آن ها را سخت پوستان تشکیل میدهند.در آکواریوم میتوان از میگو و گوشت خرچنگ برای تغذیه ی آن ها استفاده نمود.

ماهي بادكنكي, عكس ماهي بادكنكي, فيلم ماهي بادكنكي ,غذاي ماهي بادكنكي ,شكار ماهي بادكنكي, واكنش ماهي بادكنكي, انواع ماهي بادكنكي ,مشخصات ماهي بادكنكي ,اشنايي ماهي بادكنكي, تخم ريزي ماهي بادكنكي ,صيد و شكار ماهي بادكنكي, خريد ماهي بادكنكي ,