امروز: چهارشنبه، 18 تیر 1399

عکسهای ماهیگیری فرزاد چایچی از ارومیه

عکسهای ماهیگیری فرزاد چایچی از ارومیه

تاریخ صید: 12/07/1391
مکان ماهیگیری: ارس
پیام: من از ارومیه هستم لطفا به وضعیت ماهگیری برسین

پیام: تشکر از سایت از ماهیگری ولی اما؟؟؟؟؟