امروز: یکشنبه، 10 فروردین 1399

عكسهاي ماهيگيري شاهين

سري دوم عكسهاي ماهيگيري ارسالي جناب اقاي شاهين محمد پور از اصفهان

ماهی:شیر

مکان:بازفت،مورز(mavarz)

تاریخ:

1390/5/7 روش:قلاب

طعمه:خمیر نان

ماهیگیران:ایرج محمدپور،شاهین محمدپور،مهران کاکولکیماهيگيري شاهين محمدپور

شاهين محمدپور-بابک کشاورز-حميد شفيعي

نوع ماهي ها: سونگ،سفید رودخانه ای ،شیربت

نوع ماهيگيري:قلاب

طعمه:جگر مرغ

مکان:سد کارون 3

تاريخ:90/2/16