امروز: جمعه، 9 خرداد 1399

عكسهاي ماهيگيري جواد قهرمانپور در رودخانه ارس

عكسهاي ماهيگيري ارسالي از طرف

جناب آقاي مهندس جواد  قهرمانپور در رودخانه ارس

مکان رودخانه زیبای ارس

زمان 1389

ماهی سوف و زرد پر

**************************