امروز: چهارشنبه، 18 تیر 1399

عكسهای ماهیگیری ماهی امور (هامور) با طعمه ملخ توسط جناب اقای میثم سیف پناهی

عكسهای ماهیگیری ماهی امور (هامور) با طعمه ملخ  توسط جناب اقای میثم سیف پناهی


عكسهای ماهیگیری ماهی امور (هامور) با طعمه ملخ  توسط جناب اقای میثم سیف پناهی

عكسهای ماهیگیری ماهی امور (هامور) با طعمه ملخ  توسط جناب اقای میثم سیف پناهی

عكسهای ماهیگیری ماهی امور (هامور) با طعمه ملخ  توسط جناب اقای میثم سیف پناهی

عكسهای ماهیگیری ماهی امور (هامور) با طعمه ملخ  توسط جناب اقای میثم سیف پناهی


برای دیدن بقیه عكسها به اد امه مطلب بروید


عكس ماهیهای صید شده توسط جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج

عكس ماهیهای صید شده توسط جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج
میثم می گوید:
مسال به خاطر مشکلات کاری نتونستم او نجوری که دلم میخواهد چند روزی ماهیگیری کنم امروز هم نزدیک یکی از انشعابهای رودخونه قزل اوزن بودم که یه ساعت فرصت گیر آوردم و رفتم ماهیگیری البته تو سنندج هوا خیلی زودتر از بقیه مناطق سرد میشه فصل کپورگیری تموم میشه نتیجه کارم یه کپور یه آمور یه خاکی بود که اغلب بهش میگن زردک یا زرده