انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: روش ساخت ریسه با طعمه به صورت شناوری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[rtl]روش ساخت ریسه با طعمه  به صورت شناوری[/rtl]
[rtl][تصویر: image358.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image360.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image361.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image362.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image363.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image364.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image365.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image366.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image367.jpg][/rtl]
[rtl][تصویر: image368.jpg][/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][تصویر: image370.jpg][/rtl]
شبیه این روش  برای صید کوسه استفاده میشه
ولی در کل برای ماهیهای گوشت خوار و تهاجمی کاربرد بیشتری داره