انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: روش ساخت ریسه برای ماهی تن
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[rtl]روشساخت ریسه برای ماهی تن[/rtl]
[rtl] با استفاده از[/rtl]

[rtl]سیمبکسل و قلاب های دایره ای ( Circle Hooks )[/rtl]

[rtl]به صورت گام به گامدر ۲۰ مرحله  تصویری[/rtl]

[rtl][تصویر: image076.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image077.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image078.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image079.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image081.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image083.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image085.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image087.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image089.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image091.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image093.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image095.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image097.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image099.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image101.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image103.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image105.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image107.jpg][/rtl]

[rtl][تصویر: image109.jpg][/rtl]