انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اموزش ماهیگیری در عمق جیگینگ
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اموزش ماهیگیری در عمق جیگینگ
ماهیگیری در عمق یک نوع روش ترولینگ است که در آن از یک موتور دستی یا وینچ الکتریکی و وزنه (گلوله سنگین) برای انتقال نخهای ماهیگیری و طعمه های مصنوعی در عمقی مشخص، در جایی که ماهی در حال تغذیه یافت می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
[تصویر: 621.jpg]
 
 

 
دستگاه ماهیگیری در عمق (Downrigger) یک وسیله ماهیگیری است که بر روی قایق نصب می گردد و به ماهیگیر اجازه می دهد تا بوسیله طعمه های مصنوعی در عمقی مشخص ماهیگیری نماید. با استفاده از دستگاه ماهیگیری در عمق برای کنترل عمق طعمه می توانید مکان طعمه را در هر عمقی از سطح زیرین آب تا 61 متر (200 فوت) قرار دهید و آنها را در حرکتی منظم، در آن عمق نگه دارید. پس با تعیین عمقی که ماهیها درحال تغذیه می باشند (منطقه تغذیه)، می توانید طعمه هایتان را نگه دارید.
[تصویر: 89.jpg]
 
[تصویر: 713.jpg]
 
هنگامی که ماهی طعمه را زد، نخ ماهیگیری را از رهاساز نخ بیرون خواهد کشید. این کار به شما اجازه خواهد داد تا با ماهی بدون اتصال به وزنه سنگین مبارزه کنید.
 [تصویر: 96.jpg]
[تصویر: 10.jpg]
 
عملیات گام به گام با دستگاه ماهیگیری در عمق دستی :
 
1- هنگامی که قایق در سرعت مناسب ترولینگ قرار دارد، چرخ ماهیگیریتان را در حالت اسپول آزاد تنظیم کنید. با اندک فشار به چرخ توسط انگشت شست به طعمه مصنوعی اجازه دهید تا در فاصله ای مناسب قرار گیرد. آنگاه با تنظیم گیره وضعیت چرخ، حرکت اسپول را متوقف نمایید. چوب ماهیگیریتان را در پایه قرار دهید.
 [تصویر: 1115.jpg]
2- در این مرحله، نخ ماهیگیری را با یک دست بگیرید (از قسمت نوک چوب). با دست دیگر آن را پایین آورده و بطور محکم رهاساز نخ را بگیرید. گلوله سنگین را با بالا آوردن، از خواب خارج کنید و نخ را به رهاساز نخ متصل نمایید. سپس با آزاد کردن گلوله، آن را به آب برگردانید.
 [تصویر: 1212.jpg]
3- درحالیکه بطور محکم دسته چرخ دستگاه را گرفته اید، دستگیره کلاج را (می توانید آن را در سمت چپ دستگاه بیابید) با چرخاندن در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت، شل کنید. این عمل کششی را که بر روی دیسک صفحه کلاج است، رها خواهد کرد و باعث فرو رفتن گلوله به عمق می گردد.
 [تصویر: 144.jpg]
4- در این حالت شما می توانید با چرخاندن دسته چرخ دستگاه در جهت عکس عقربه های ساعت به پایین رفتن گلوله کمک نمایید. به شماره انداز نخ که بر روی دستگاه نصب شده است، نگاه کنید. معمولأ شماره اندازهای نخ به اندازه یک فوت افزایش عمق را نشان می دهند.
 [تصویر: 153.jpg]
5- بعد از رسیدن به عمق دلخواه با چرخاندن دستگیره دیسک کلاج در جهت عقربه های ساعت آن را محکم کنید تا کلاج وزن گلوله را نگه دارد.
 [تصویر: 163.jpg]
6- نخهای اضافه و شل را جمع نمایید تا یک قوس بر روی چوبتان بوجود آید.
 [تصویر: 172.jpg]
7- وقتیکه ماهی به قلاب افتاد یا خواستید طعمه را جمع کنید، چوب ماهیگیری را از پایه خارج کنید و بطور ناگهانی آن را بالا آورید تا نخ ماهیگیریتان از رهاساز نخ آزاد شود. آنگاه با ماهی مبارزه یا آن را جمع کنید.
 [تصویر: 182.jpg]
8- در پایان برای جمع آوری گلوله دستگیره کلاج را مانند آنچه که در قسمت 3 انجام شد، شل کرده و بوسیله چرخاندن دسته چرخ در جهت عقربه های ساعت، گلوله را بسمت سطح آب جمع کنید. آنگاه دستگیره کلاج را برگردانده تا گلوله بدون خطر نگه داشته شود.
 [تصویر: 192.jpg]
 
shirazfishing.ir
تکمیل شده توسط : angler.ir
 
مرسی