انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: کی دلش میخواهد اینجا ماهیگیری کنه ؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کی دلش میخواهد اینجا ماهیگیری کنه ؟فیلم ماهیگیری از روی قایق , فیلم ماهیگیری در دریا , فیلم ماهیگیری با قلاب از روی قایق در دریا
جالبه دستکش دستش کرده که سیم دستش را نبره
جای گله ماهی را که پیدا کنی همینه
من  مهدی نصری