انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با تزئینات و دکوراسیون داخل آکواریوم ماهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p style="text-align: center;">
<strong><span style="font-size:28px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با تزئینات و دکوراسیون داخل آکواریوم ماهی</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">نمای داخل آکواریوم مخصوصا آکواریوم های آب شیرین که خود دارای تزئینات طبیعی نمی باشند یکی از جاذبه های اصلی آکواریوم است و بدون یک دکور زیبا آکواریوم زیبایی نخواهد داشت و پس از مدتی باعث دلزدگی آکواریوم داران خواهد شد تزئینات و دکوراسیون داخل آکواریوم علاوه بر زیبایی و جلوه خاصی که به محیط آکواریوم ها میبخشند دارای خواص دیگری نیز هستند .</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">این تزئینات خود سطوحی جهت کلونی سازی باکتریهای نیتروفیکاسیون میباشند که موجب تصفیه و بهبود کیفیت آب و تصفیه بیولوژیک می گردند (در این رابطه میتوانید به بخش دانستنیهای آکواریوم بحث فیلتراسیون بیولوژیک و یا به تالارهای گفتگو مراجعه فرمایید)</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">همچنین دکوراسیون داخل آکواریومهای آب شیرین مانند صخره های زنده در آکواریوم های آب شور پناه گاهی برای ماهیها محسوب شده و از استرس محیط تا حد بسیار زیادی می کاهند</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">با توجه به موارد فوق و بسیاری موارد دیگر که بازگو کردن همه انها در این مجال نمی گنجد استفاده مناسب از تزئینات&nbsp; و دکوراسیون داخل آکواریوم با کیفیت و مرغوب در آکواریوم های آب شیرین امری مفید و بلکه الزامی می باشد .</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">شرکت دریاپری خلیج فارس با توجه با الزامات فوق نسبت به تولید انواع تزئینات و دکوراسیون داخل آکواریوم و همچنین تزئینات و دکوراسیون سایر اکو سیستمهای آبی و خاکی نظیر تراریوم و ویواریوم و غیره با کیفیت مناسب و با متریال و مواد مناسب که واکنش با محیط را به حد اقل برسانند و باعث ایجاد مسمومیت و بیماری در جانداران نگردند اقدام نموده است .</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">این تزئینات با توجه به خواست مشتریان محترم به صورت اختصاصی تولید میگردند و ابعاد و اندازه انها نیز مطابق درخواست مشتریان محترم خواهد بود .</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">برخی از نمونه ها جهت ایجاد ذهنیت در مشتریان محترم در ذیل موجود می باشند</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<div class="img_caption none" style="float: none; width: 856px;">
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="تزئینات آکواریوم،دکوراسیون آکواریوم،صخره آکواریوم" border="0" class="caption" src="http://www.daryapari.com/images/stories/%20%20%201.jpg" title="دکور صخره ای آکواریوم 1" /></span></span></p>
<p class="img_caption" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دکور صخره ای آکواریوم 1</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<div class="img_caption none" style="float: none; width: 856px;">
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="تزئینات آکواریوم،دکوراسیون آکواریوم،دکور صخره ای آکواریوم" border="0" class="caption" src="http://www.daryapari.com/images/stories/%20%20%20222.jpg" title="دکوراسیون صخره ای آکواریوم 2" /></span></span></p>
<p class="img_caption" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دکوراسیون صخره ای آکواریوم 2</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<div class="img_caption none" style="float: none; width: 856px;">
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="تزئینات آکواریوم،دکوراسیون آکواریوم،دکور صخره ای آکواریوم" border="0" class="caption" src="http://www.daryapari.com/images/stories/%20%20%203.jpg" title="دکور صخره ای آکواریوم 3" /></span></span></p>
<p class="img_caption" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دکور صخره ای آکواریوم 3</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<div class="img_caption none" style="float: none; width: 604px;">
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="تزئینات آکواریوم،دکور صخره ای آکواریوم،دکوراسیون آکواریوم" border="0" class="caption" src="http://www.daryapari.com/images/stories/%20%20%204.jpg" title="دکور صخره ای آکواریوم4" /></span></span></p>
<p class="img_caption" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دکور صخره ای آکواریوم4</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;</span></span></p>
<div class="img_caption none" style="float: none; width: 856px;">
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="تزئینات آکواریوم،دکوراسیون آکواریوم،دکور مرجانی آکواریوم" border="0" class="caption" src="http://www.daryapari.com/images/stories/%20%201.jpg" title="دکور مرجانی آکواریوم 1" /></span></span></p>
<p class="img_caption" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دکور مرجانی آکواریوم 1</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<div class="img_caption none" style="float: none; width: 386px;">
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="تزئینات آکواریوم،دکوراسیون آکواریوم،تزئینات مرجانی آکواریوم" border="0" class="caption" src="http://www.daryapari.com/images/stories/%20%203.jpg" title="دکور مرجانی آکواریوم 2" /></span></span></p>
<p class="img_caption" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دکور مرجانی آکواریوم 2</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<div class="img_caption none" style="float: none; width: 856px;">
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="تزئینات آکواریوم،دکور مرجانی آکواریوم،دکوراسیون آکواریوم" border="0" class="caption" src="http://www.daryapari.com/images/stories/%20%204.jpg" title="دکور مرجانی آکواریوم3" /></span></span></p>
<p class="img_caption" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دکور مرجانی آکواریوم3</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<div class="img_caption none" style="float: none; width: 856px;">
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="تزئینات آکواریوم،دکورآکواریوم،تزئینات مرجانی آکواریوم" border="0" class="caption" src="http://www.daryapari.com/images/stories/%20%205.jpg" title="دکور مرجانی آکواریوم4" /></span></span></p>
<p class="img_caption" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دکور مرجانی آکواریوم4</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<div class="img_caption none" style="float: none; width: 506px;">
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="تزئینات آکواریوم،دکوراسیون آکواریوم،تزئینات مرجانی آکواریوم" border="0" class="caption" src="http://www.daryapari.com/images/stories/%206.jpg" title="دکور مرجانی آکواریوم5" /></span></span></p>
<p class="img_caption" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دکور مرجانی آکواریوم5</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<div class="img_caption none" style="float: none; width: 856px;">
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="تزئینات آکواریوم،دکوراسیون آکواریوم،تزئینات مرجانی آکواریوم" border="0" class="caption" src="http://www.daryapari.com/images/stories/%20%207.jpg" title="دکور مرجانی آکواریوم6" /></span></span></p>
<p class="img_caption" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دکور مرجانی آکواریوم6</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
سلام دوستان 
می خواستم یه سایت خوب درباره دکوراسیون در زمینه کاغذدیواری و پارکت-لمینیت بهتون معرفی کنم. 
http://www.harmonygroup.ir 
خوشحال میشم از این سایت هم دیدن کنید. 
ضمنا تیراژه هارمونی در صدا و سیما هم حرفی برای گفتن داره
بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان صدا و سیما به عنوان حامی مالی شبکه دو سیما ، برنامه صبحگاهی روز از نو در کنار طراحی دکوراسیون داخلی با استفاده از محصولات خود ( کاغذ دیواری و پارکت-لمینیت ) در فواصل زمانی مختلف با حضور کارشناسان ارشد خود به معرفی محصولات و تاثیر روانشناختی دکوراسیون مطلوب خواهد پرداخت .
این برنامه از تاریخ  92/10/21هر روز بین ساعات 7:20 الی 9:20 صبح میهمان خانه های گرم همه مردم ایران خواهد بود