انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: ماهی تیلاپیا tilapia
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="color: blue; text-align: center;">
<span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: tahoma;"><span style="font-size: 36px;">ماهی تیلاپیا</span></span></span></p>
<div class="bshead">
<div class="bshead">
<h1 style="float:right;">
&nbsp;</h1>
</div>
</div>
<p style="text-align: center;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA"><font>&nbsp; تیلاپیا یکی از نخستین ماهیان پرورشی می باشد. خصوصیات پرورشی مثبت تیلاپیا عبارتند از تحمل کیفیت پایین آب و تغذیه از گستره وسیعی از ارگانیسمهای مغذی طبیعی. </font></span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA"><font>محدودیتهای بیولوژیک در پرورش تجاری تیلاپیا عبارتند از عدم تحمل درجه حرارت زیر 50 تا 52 درجه فارنهایت و همچنین رسیدگی جنسی سریع که منجر به این می شود که ماهیها پیش از آنکه به اندازه فروش بازار برسند، تخمریزی کنند.</font></span></font></span></font></span></p>
<div style="text-align: center;">
<div style="direction: rtl;">
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;تیلاپیا نام گروهی از سیچلایدهای بومی آفریقا&nbsp;می باشد. این&nbsp;گروه شامل جنسهای پرورشی مهمی شامل</span> <em>Oreochromis </em>و <em>Sarotherodon </em>است. </font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font>خصوصیات متعددی این ماهیان را از سایر انواع متمایز می سازد اما احتمالاً مهمترین ویژگی مربوط به رفتار تولید مثلی می باشد.</font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font>تمام گونه های تیلاپیا لانه ساز هستند. تخمهای لقاح یافته در درون لانه توسط ماهی مولد مورد محافظت قرار می گیرند. </font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font>گونه های هر دو جنس <em>Sarotherodon </em>و <em>Oreochromis </em>تولید مثل دهانی دارند. تخمها در درون لانه لقاح می یابند اما بلافاصله والدین تخمها را در دهان می گیرند و طی دوره انکوباسیون و نیز چند روز پس از تخم گشایی، از آنها نگهداری می کنند. در گونه های متعلق به <em>Oreochromis</em>، فقط ماهیان ماده تولید مثل دهانی را انجام می دهند در حالی که در گونه های متعلق به <em>Sarotherodon</em>، جنس نر و یا هر دو جنس نر و ماده دارای تولید مثل دهانی هستند.</font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;طی نیم قرن اخیر، پرورش دهندگان ماهی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان، پرورش تیلاپیا را آغاز نموده اند. امروزه تمام تیلاپیاهای مهم تجاری خارج از آفریقا، متعلق به جنس</span><span dir="ltr"> <em>Oreochromis </em></span><span lang="AR-SA">هستند و بیش از 90 درصد کل تیلاپیاهای پرورشی تجاری خارج از آفریقا، شامل تیلاپیای نیل می باشد. گونه های پرورشی غیر رایج عبارتند از تیلاپیای آبی</span><span dir="ltr"> (<em>O. aureus</em>)</span><span lang="AR-SA">، تیلاپیای موزامبیک</span><span dir="ltr"> (<em>O. Mossambicus</em>) </span><span lang="AR-SA">و تیلاپیای زنگی</span><span dir="ltr"> (<em>O. urolepis hornorum</em>). </span><span lang="AR-SA">اسامی علمی گونه های تیلاپیا طی 30 سال اخیر بارها اصلاح شده و سردرگمی هایی را به وجود آورده است. </span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">اسامی علمی تیلاپیای نیل با عناوین</span><span dir="ltr"> <em>Tilapia nilotica</em></span><span lang="AR-SA">، </span><span dir="ltr"><em>Sarotherodon niloticus </em></span><span lang="AR-SA">و در حال حاضر نیز</span><span dir="ltr"> <em>Oreochromis niloticus</em> </span><span lang="AR-SA">می باشد</span><span dir="ltr">.</span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">تیلاپیا شباهت زیادی به</span><span dir="ltr"> <em>sunfish </em></span><span lang="AR-SA">و</span><span dir="ltr"> <em>crappie </em></span><span lang="AR-SA">دارد اما به راحتی می توان آن را از روی خط جانبی منقطع تشخیص داد. آنها دارای بدن مرتفع و از پهلو فشرده هستند و باله پشتی طویل دارند. بخش جلویی باله پشتی به شدت خاردار است. خارها در باله های شکمی و مخرجی نیز یافت می شوند</span><span dir="ltr">.</span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;گونه های پرورشی اصلی تیلاپیا را می توان از روی الگوی متفاوت نوارهای روی باله دمی تشخیص داد. </span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">تیلاپیای نیل دارای نوارهای عمودی کامل و مشخص می باشد، تیلاپیای آبی نوارهای منقطع دارد و تیلاپیای موزامبیک دارای نوارهای ضعیف و یا فاقد نوار در باله دمی می باشد. </span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">جنس نر تیلاپیای موزامبیک دارای پوزه رو به بالا می باشد. الگوهای رنگ بدن و باله ها نیز می تواند به تشخیص گونه ها کمک کند. تیلاپیای نیل نر بالغ دارای رنگبندی خاکستری یا صورتی در ناحیه گلو می باشد در حالی که تیلاپیای موزامبیک رنگبندی زردتری دارد. معمولاً رنگبندی شیوه قابل اطمینانی برای تعیین گونه تیلاپیا نیست زیرا محیط، وضعیت رسیدگی جنسی و منبع غذایی، تأثیر عمده ای روی رنگ بدن این ماهی می گذارند</span><span dir="ltr">.</span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;تیلاپیای قرمز، گونه مطلوبی است زیرا شباهت آن به</span><span dir="ltr"> <em>snapper </em></span><span lang="AR-SA">قرمز دریایی، ارزش تجاری بالاتری به آن می بخشد.</span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">تیلاپیاهای قرمز اولیه، جهش ژنی یافته اند. تیلاپیای قرمزی که نخست در اواخر دهه 1960 در تایوان تولید شد، دورگه ای از تیلاپیای موزامبیک ماده نارنجی مایل به قرمز جهش یافته و یک تیلاپیای نیل نر معمولی بود. این ماهی، تیلاپیای قرمز تایوانی نامیده شد. یک نژاد دیگر تیلاپیای قرمز در دهه 1970 در فلوریدا از طریق دورگه گیری یک تیلاپیای زنگی ماده با رنگ معمولی با یک تیلاپیای موزامبیک قرمز-طلایی تولید شد</span><span dir="ltr">.</span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">سومین نژاد تیلاپیای قرمز از طریق دورگه گیری یک تیلاپیای نیل صورتی جهش یافته با یک تیلاپیای آبی وحشی به دست آمد. هر سه نژاد اصلی با تیلاپیای قرمز دیگری با منشأ گزارش نشده و یا با گونه های وحشی</span><span dir="ltr"> <em>Oreochromis </em></span><span lang="AR-SA">دورگه گیری شدند. سرانجام این که اکثر تیلاپیاهای قرمز در آمریکا از منشأ نامعلوم هستند. </span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">نژادهای دیگر تیلاپیا که برای رنگ انتخاب شده اند شامل خطوط موزامبیک زرد و طلایی اصلاح نژاد واقعی و تیلاپیای سفید کوه سنگی هستند (یک خط اصلاح نژاد واقعی نشأت گرفته از یک تیلاپیای آبی فرعی که سرانجام با تیلاپیای نیل، دورگه گیری شد.</span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">اکثر نژادهایی که برای رنگ انتخاب می شوند، از رشد خوب و کافی به عنوان ماهیان خوراکی پرورشی برخوردار نیستند</span><span dir="ltr">.</span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><font><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;شناسایی گونه یک ماهی به دلیل دورگه گیری های طبیعی که بین گونه ها رخ می دهد، پیچیده تر می شود. برای تعیین ترکیب گونه ای یک گروه تیلاپیا معمولاً از الکتروفورز استفاده می شود</span><span dir="ltr">.</span></font></span></font></span></p>
<p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
&nbsp;</p>
</div>
<div>
&nbsp;</div>
</div>
<p style="color: blue; text-align: center;">
<span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma;">ماهی تیلاپیا</span></span></span></p>