انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: ستاره دریایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<h1 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="font-size:26px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ستاره دریایی</span></span></span></span></h1>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="ستاره" src="http://img.tebyan.net/big/1388/08/771218216210523615212227514013310115313438.jpg" /></span></span></div>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ستاره&rlm; دریایی در بستر آب&rlm;های سراسر دنیا، به ویژه در آب&rlm;های گرم هندوستان و اقیانوس آرام یافت می&rlm;شود. شکل ستاره&rlm;های دریایی شبیه به ستاره است. آنها ماهی نیستند و سر و مغز ندارند. آنها دارای پنج بازو یا بیشتر، بخش مرکزی بدن و یک دهان هستند.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">- هر ستاره&rlm; دریایی صدها مکنده قوی به نام پاهای لوله&rlm;ای دارد که اگر وارونه شود، با استفاده از این پاها می&rlm;تواند به حالت اول بر می&rlm;گردد. 1) ابتدا انتهای بازوهای خود را خم می&rlm;کند تا با پاهای لوله&rlm;ای خود سنگی را بگیرد. 2) بعد از آن، خودش را به آرامی به روی آن می&rlm;کشد. 3)&nbsp; با انداختن خود به روی سنگ به حالت اول برمی&rlm;گردد و به راهش ادامه می&rlm;دهد. </span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">- 1500 گونه ستاره دریایی در اقیانوس&rlm;های دنیا وجود دارد. تعداد زیادی از آنها رنگ&rlm;های روشن دارند.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">- برخی از ستاره&rlm;های دریایی مثل این یکی، بازوهای زیادی دارند. اگر ستاره دریایی یکی از بازوهای خود را از دست بدهد، بازوی دیگری به جای آن در می&rlm;آید.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">- ستاره&rlm; دریایی صدف می&rlm;خورد. برای این کار با مکنده&rlm;های قدرتمند خود دو قطعه صدف را باز می&rlm;کند، سپس معده خود را از طریق دهان به بیرون می&rlm;راند و بر روی پیکر صدف می&rlm;اندازد.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">بیشتر بدانید</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">- ستاره&rlm; دریایی خاردار از مرجان&rlm;ها تغذیه می&rlm;کند و به همین دلیل می&rlm;تواند صدمه&rlm;های جدی به صخره&rlm;های مرجانی وارد کند.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">- ستاره&rlm;های دریایی نسبت به تغییر روشنایی عکس&rlm;العمل نشان می&rlm;دهند، نقاط حساس به نور در انتهای بازوهای آنها قرار دارد.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">- برخی از ستاره&rlm;های دریایی در سال بیش از یک میلیون تخم می&rlm;گذارند.</span></span></p>