انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با ماهی لوچ کولی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<div id="postbody">
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="font-size:28px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با ماهی لوچ کولی</span></font></b></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">Pangio kuhlii</font></b></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img align="bottom" alt="لوچ کولی" border="0" hspace="0" src="http://akvaforum.no/images/fish/pangio_kuhlii_02.jpg" /></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>پیشگفتار :</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>لوچ ماهیان که به رفتگر ماهیان خاردار نیز معروفند خانواده ای از ماهیان کوچک<b> </b>هستند که 18 جنس و 110 گونه را در خود جای داده اند . بیشترین تنوع لوچ ها در آسیای</b><b> </b><b>جنوب شرقی وجود دارد . بیشتر لوچ ماهیان کوچک هستند و بدنی کرم مانند دارند . دهان</b><b> </b><b>آنها نیمه تحتانی است و معمولا تعدادی سبیلک ( از 3 تا 6 جفت ) در اطراف دهان آنها</b><b> </b><b>دیده می شود . دهان این ماهیان فاقد دندان است اما در ناحیه حلق آنها ، ساختارهای</b><b> </b><b>ویژه ای با نام دندان حلقی وجود دارد که وظیفه خرد کردن غذا را بر عهده دارند</b><b> . </b><b>بیشتر این گونه ماهیان بر روی بستر یا در لابه لای قلوه سنگهای آن پنهان شده و از</b><b> </b><b>بی مهرگان کوچک و مواد گیاهی تغذیه می کنند . کوچک و رنگین بودن این ماهی ها در</b><b> </b><b>کنار رفتارهای جالب و سرگرم کننده ای که از خود نشان می دهند و همچنین استفاده از</b><b> </b><b>غذاهای ته نشین شده در بستر باعث شده که در تجارت آکوآریوم مقبولیت ویژه ای را نصیب</b><b> </b><b>خود کنند . یکی از انواع پر طرفدار ماهیانی که با نام عمومی لوچ ( بر وزن موج</b><b> </b><b>) شناخته می شود ماهی لوچ راه راه است که البته نام شناخته شده تر برای این ماهی ،</b><b> </b><b>کولی لوچ یا لوچ کولی (</b><b>&nbsp; Coolie Loach </b><b>یا</b><b> Kuhli Loach</b><b> ) می باشد . وبلاگ دنیای ماهی در این مقاله به</b><b> </b><b>ویژگی های زیستی و شرایط نگهداری این ماهی زیبا می پردازد .</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>رده بندی لوچ کولی :</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>نام علمی: Pangio kuhlii</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>نام عمومی:<b> </b>Kuhli Loach</b><b> - </b><b>Coolie Loach لوچ کولی</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>راسته: کپورماهی شکلان ( Cypriniformes )</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>خانواده: کوبیتیده یا لوچ ماهیان Cobitidae&nbsp;</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>زیر خانواده: کوبیتینه ( Cobitinae )</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>جنس:<b> </b>Pangio</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>دلیل نامگذاری: این ماهی به افتخار جانورشناس آلمانی هانریش کوهل</b><b> ( Heinrich Kuhl ) </b><b>، لوچ کولی نامیده شده است . همچنین با نامهای لوچ راه راه یا بند بند و</b><b> </b><b>مارماهی پلنگی نیز نامیده می شود .</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>زیستگاه اصلی: آسیای جنوب شرقی( اندونزی و....)</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>حداکثر اندازه: 15 سانتی متر</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>طول عمر: 10 سال</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>تغذیه: همه چیز خوار</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>رفتار: صلح طلب و خجالتی</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>دمای مناسب: 25 تا 28 درجه سانتی گراد</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>پ هاش: 6.5 &ndash; 7.5 </b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>سختی آب مناسب: حداکثر 10 </b><b>dh </b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>ویژگی های لوچ کولی :</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>خاستگاه اصلی این ماهی رودخانه های اندونزی است و از ماهیان گرمسیری محسوب می<b> </b>شود . از لحاظ شکل ظاهری ، لوچ کولی مانند بسیاری از لوچها دارای بدنی باریک و کرمی</b><b> </b><b>شکل است . طول بدن این نوع لوچ در محیط طبیعی به 10 تا 12سانتی متر می رسد که البته</b><b> </b><b>در آکوآریوم معمولا کوچکتر است . رنگ زمینه بدن این نوع لوچ ، زرد یا نارنجی است که</b><b> 15 </b><b>تا 20 نوار قهوه ای تیره یا سیاه حلقوی عرض آن را پوشانده است . همین رنگ بندی</b><b> </b><b>سیاه و نارنجی باعث شده که گاهی آن را مارماهی پلنگی بنامند . کولی لوچها دارای 3</b><b> </b><b>جفت سبیلک در اطراف دهان هستند که وظیفه اصلی آنها جستجوی شکار و مواد غذایی می</b><b> </b><b>باشد .</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>درباره طول عمر این ماهیان گزارش دقیقی وجود ندارد<b> </b>اما برخی منابع این مدت را ده سال بیان می کنند . تعداد دیپلوئید کروموزومهای لوچ</b><b> </b><b>کولی 50 عدد (</b><b>n=50 </b><b>2) است . از نقطه نظر تغذیه لوچ کولی ماهی مشکل پسندی نیست و با</b><b> </b><b>خوردن مواد غذایی ته نشین شده به سالم سازی آب آبزی دان نیز یاری می رساند . به طور</b><b> </b><b>کلی لوچ ها ماهیانی همه چیز خوار هستند ولی از لحاظ اکولوژی رفتاری ، شکار کرمها و</b><b> </b><b>جانورانی که در بستر یا بین ماسه یا سنگها مخفی می شوند ، کار مورد علاقه اینگونه</b><b> </b><b>ماهی هاست . در آبزی دان می توان آنها را با غذاهایی که ته نشین می شوند مانند</b><b> </b><b>قرصهای تترامین</b><b> (TetraMin&reg; Tablets ) </b><b>و یا کرمهای خونی منجمد و یا ناپلیوس</b><b> </b><b>آرتمیا تغذیه نمود . کولی لوچها ماهیان خجالتی و گوشه گیری هستند و در بیشتر مواقع</b><b> </b><b>در لابه لای سنگها یا میان گیاهان مخفی می شوند اما با این همه سرعت شنای آنها زیاد</b><b> </b><b>است و در زمان صید با تور ممکن است مجبور شوید که چند بار در آبزی دان آنها را</b><b> </b><b>تعقیب کنید .</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>ویژگی های آب :</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>از آنجا که این ماهیان<b> </b>معمولا ساکن رودخانه ها هستند باید آبی تمیز و پر اکسیژن برای آنها فراهم نمود</b><b> </b><b>بنابراین استفاده از پمپهای هوا و فیلترهای اسفنجی برای نگهداری از این ماهیان لازم</b><b> </b><b>است . آب مخزن محتوی این ماهیها بهتر است دمایی بین 25 تا 28 درجه سانتی گراد ( 78</b><b> </b><b>تا 82 درجه فارنهایت ) داشته باشد . از لحاظ پی _ اچ ، معمولا محدوده 5/6 تا 5/7</b><b> </b><b>برای این ماهی پیشنهاد می شود ولی آب خنثی یا کمی زیر 7 برای این ماهی بهتر است تا</b><b> </b><b>آبهای قلیایی . از لحاظ سختی آب ، این نوع لوچها آبهای با سختی میانه و یا آبهای</b><b> </b><b>غیر سخت را تر جیح می دهند و پیشنهاد می شود که میزان سختی آب از 10</b><b> ( dh ) </b><b>فراتر</b><b> </b><b>نرود . نکته ای عمومی در مورد لوچها وجود دارد و آن این است که این ماهیان معمولا</b><b> </b><b>آب کهنه را می پسندند در نتیجه نباید آنها را به آبزی دانی که به تازگی پر آب شده</b><b> </b><b>است معرفی نمود.</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>دکوراسیون:</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>در یک دید کلی ، آکوآریوم لوچها باید دارای مناطقی<b> </b>برای پنهان شدن آنها باشد . معمولا استفاده از پوست نارگیل و کوزه های گلی بسیار</b><b> </b><b>مرسوم است . همچنین می توان از سنگهای درشت و روی هم گذاشتن آنها برای ساختن حفره</b><b> </b><b>هایی به منظور پناه جستن این ماهی استفاده کرد . معمولا پیشنهاد می شود تا از قلوه</b><b> </b><b>سنگهای بدون گوشه های تیز استفاده شود با این کار فضای زیستی مناسب این ماهیان</b><b> </b><b>بیشتر خواهد شد . همچنین به جای قلوه سنگهای گرد ، می توان از گویهای کوچک کریستالی</b><b> </b><b>که در بازار موجود است استفاده نمود . استفاده از گیاهان و تکه چوبهای زیر آبی نیز</b><b> </b><b>از دیگر ضروریات آکوآریوم لوچهاست . ریشه های زیر آبی نه تنها منظره جالبی به آبزی</b><b> </b><b>دان می دهند بلکه محیط مناسبی برای پنهان شدن لوچها فراهم می آورند . از لحاظ هم</b><b> </b><b>مخزنی های مناسب ؛ لوچهای کولی را می توان با سایر لوچها ، ماهیان زنده زا ، گورامی</b><b> </b><b>ها ، دانیو ها ، کت فیش ها ، ماهیان رنگین کمانی و حتی برخی از سیکلیده ها نگهداری</b><b> </b><b>نمود .</b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<br />
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>تکثیرماهی لوچ کولی :</b><b> </b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>معمولا صفات ثانویه جنسی واضحی در لوچها وجود ندارد و کم و بیش می توان<b> </b>ماهیان ماده بالغ را در فصل تخم ریزی از شکم چاقشان تشخیص داد ؛ از همین روی بهتر</b><b> </b><b>است آنها را در گروه های 4 تا 6 عددی نگهداری کرد تا امکان وجود داشتن یک جفت از</b><b> </b><b>آنها در آبزی دان بالا رود . پس از اینکه نر و ماده همدیگر را انتخاب کردند معمولا</b><b> </b><b>از گروه جدا شده و مدت زمان بیشتری را با هم به سر می برند و در این صورت شما می</b><b> </b><b>توانید یقین کنید که یک جفت لوچ کولی را در اختیار دارید . کولی لوچها در 18 ماهگی</b><b> </b><b>از نقطه نظر جنسی بالغ می شوند . و از لحاظ طولی اگر بیشترین طول این ماهی را 10</b><b> </b><b>سانتی متر بدانیم ، ماهیان 7 سانتی متری بالغ خواهند بود . پیشنهاد می شود که 6 عدد</b><b> </b><b>لوچ کولی بالغ را در یک آبزی دان 10 گالنی ( هر گالن آمریکا 7/3 لیتر است ) نگهداری</b><b> </b><b>کنید . آب مخزن باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد ، 2 یا 3 گلدان یا کوزه گلی کوچک</b><b> </b><b>در مخزن قرار دهید و همچنین قرار دادن توده های خزه</b><b> </b><b>در</b><b> </b><b>بستر آبزی دان در دادن احساس امنیت به ماهیان و تحریک آنها به تخم ریزی می تواند</b><b> </b><b>موثر باشد . برای این کار می توانید با نخ این خزه ها را به سنگها یا تکه چوبها و</b><b> </b><b>حتی کوزه های گلی ببندید . نکته دیگری که باید به آن توجه نمود جلوگیری از تابش</b><b> </b><b>مستقیم نور آفتاب به آبزی دان است همچنین لامپهای مورد استفاده برای این ماهیان</b><b> </b><b>نباید بسیار پر نور باشند و پیشنهاد می شود که طول مدت نور دهی به مخرن این ماهیان</b><b> </b><b>در زمان تولید مثل بهتر است حدود 8 ساعت در روز باشد . پس از خاموش کردن نور ، روشن</b><b> </b><b>کردن دوباره آن یا استفاده از چراغ قوه به منظور بازرسی داخل آکوآریوم می تواند</b><b> </b><b>باعث وارد آمدن استرس و شوک به لوچ ها شود . پی _ اچ آب مخزن مولدین باید در حدود</b><b> </b><b>6.8</b><b> </b><b>تا 7.2 تنظیم شود و سختی آب نیز نباید بالا باشد . اگر آبی که در اختیار دارید</b><b> </b><b>دارای سختی بالایی می باشد با استفاده از فیلترهای ویژه یا با نگهداشتن چند روزه آب</b><b> </b><b>در مخازنی به منظور رسوب مواد معلق ، می توانید کیفیت آن را به حالت مناسب در</b><b> </b><b>بیاورید . پس از اینکه جفتها از گروه جدا شدند باید به دقت آنها را تحت نظر داشته</b><b> </b><b>باشید . پس از چند روز شکم ماهی ماده متورم می شود که این تغییر شکل نشانه تکامل</b><b> </b><b>تخمدانها و رسیدن تخمهاست . در این زمان باید مقدار تعویض آب روزانه را بیشتر کنید</b><b> </b><b>و آب پاک و شفاف و تمیز را بیشتر از حجمی که پیش از این به مخزن اضافه می نمودید ،</b><b> </b><b>اضافه کنید . بیان شده که بهتر است این آب یکی دو درجه سرد تر از آب آکوآریوم باشد</b><b> . </b><b>پس از مدتی متوجه شنای رفت و برگشتی لوچ کولی خود به طرف سطح و کف آکوآریوم می</b><b> </b><b>شوید . ممکن است ماهی ها کمی عصبی به نظر بیایند که البته طبیعی است . معمولا در</b><b> </b><b>سپیده دم فردای آن روز تخم ریزی با شنای هم زمان ماهی نر و ماهی ماده به طرف سطح</b><b> </b><b>آبزی دان و تاب خوردن آنها به دور هم به وقوع می پیوندد . تخمها دارای رنگ سبز روشن</b><b> </b><b>بوده و برای مدت کوتاهی شناور می مانند و سپس ته نشین می شوند . این تخمها دارای</b><b> </b><b>خاصیت چسبندگی بوده و به گیاهان و سایر اجسام می چسبند . دیده شده که والدین</b><b> </b><b>تخمهایی را که بر روی بستر افتاده اند را می خورند . به همین دلیل استفاده از</b><b> </b><b>گیاهان در آبزی دان این ماهی ها بسیار مهم است . پس از تخم ریزی به منظور جلوگیری</b><b> </b><b>از خورده شدن تخمها توسط والدین ، می توان والدین را از مخزن خارج نمود ، همچنین می</b><b> </b><b>توان توده گیاهان محتوی تخم را به مخزن دیگری منتقل کرد . پس از دو تا سه روز</b><b> </b><b>لاروها از تخم خارج می شوند که در روزهای اول به علت وجود کیسه زرده ، تغذیه ای</b><b> </b><b>نخواهند داشت ولی پس از آن از موجودات ذره بینی که در کف آبزی دان و لابه لای خزه</b><b> </b><b>ها و گیاهان وجود دارند تغذیه خواهند نمود . پس از مدتی می توان از غذاهای مخصوص</b><b> </b><b>بچه ماهیان که ته نشین می شوند استفاده نمود و از روز ششم می توان آنها را با</b><b> </b><b>انفوزوئر ها تغذیه کرد . پس از 10 تا 12 روز هم می توان به آنها ناپلیوس آرتمیا داد . </b></font></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img align="bottom" alt="لوچ کولی جوان" border="0" hspace="0" src="http://animal-world.com/encyclo/fresh/loaches/images/KuhliLoachWFLo_Ap4A.jpg" style="WIDTH: 400px; HEIGHT: 223px" /></span></span></p>
</div>
<p dir="rtl" style="text-align: center;">
<span style="font-size:28px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">عکس ماهی لوچ کولی</span></font></b></span></span></p>