انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با ماهی سرخوابراهیم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<h2 style="text-align: center;">
<strong><span style="font-size:26px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با ماهی سرخوابراهیم</span></span></span></strong></h2>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="" src="http://www.mahiha.ir/upload/image/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85.jpg" /></span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">ماهی سلطان ابراهیم یکی دیگر از ماهیان خوشمزه ی جنوب است که طرفداران خاص خودش را دارد.</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">وزن هائی که من از این ماهی تاکنون دیدم از 100 گرم تا 600 گرم بوده و بزرگتر ندیدم و فکر هم نمی کنم</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">بیشتر از وزن 600 گرم بشن.</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">البته ماهی سلطان ابراهیم با سرخو تفاوت های زیادی دارد و اصلا با هم قابل مقایسه نیستن.</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">و اگر سلطان ابراهیم تو بازار به اسم سرخو فروش میره علتش اینه که رنگ این ماهی قرمز</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">مایل به صورتی است.</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">این ماهی علاوه بر این که بصورت صید سُنتی و تازه با نگهداری پودر یخ برای<br />
فروش در بازارها عرضه می گردد،یکی از ماهی های صید صنعتی هم هست و به صورت منجمدهای</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">کارتنی وارد بازار می شود.</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">ماهی سلطان ابراهیم گوشت بسیار خوشمزه ای دارد ولی در زیر شکم این ماهی،تیغ های</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">خشک و خطرناکی وجود دارد که البته هنگام خوردن این ماهی به سهولت از گوشتش قابل</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">تفکیک است.این نکته رو باید یادآور بشم که تیغ های این ماهی خیلی خشک هستن و اگر</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">این ماهی رو خریداری کردید با حوصله از گوشت ماهی بخورید تا خدائی نکرده تیغش در گلویتان</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">گیر نکند.</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">ماهی سلطان ابراهیم فقط برای سرخ کردنی در روغن مناسب است و بهتر است برای هیچ نوع</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">غذای دیگری از آن استفاده نکنید.</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">تغذیه ماهی سلطان ابراهیم از صدف های کوچک است و این مسئله باعث شده تا</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">گوشتش مزه و بوی خاصی داشته باشد و طرفداران خاص خودش را داشته باشد.(ماهی</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">سلطان ابراهیم بوی بسیار تندی دارد و به همین خاطر همه طالب این ماهی نیستن)</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">اگر این ماهی رو از بازار خریدید که دو عدد آن یک کیلو گرم بود بهتر است از قسمت</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">کمر بشکافید و به دو قسمت تقسیم کنید تا در هنگام سرخ کردنی بهتر سرخ شود.</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">ولی اگر 4 تا 5 عدد این ماهی یک کیلو گرم بود ماهی هارو از زیر شکم بشکافید و بصورت</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">یه تیکه سرخ کنید.</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">برای تشخیص دادن تازگی این ماهی ،باید دقت کنید که رنگ قرمزی این ماهی به سفیدی</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">نکشیده باشد.آبشش ماهی باید قرمز پررنگ باشد و بدن ماهی باید سفت باشد و شکمش</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">شل و لهیده نباشد.</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">اگر ماهی سلطان ابراهیم رو قبل از سرخ کردن در آبلیمو بخوابونید و با پودر سوخاری و پودر</span></span></h2>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">سیر سرخ کنید بوی تند این ماهی مهار می شود.</span></span></h2>