انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: مشخصات کلی خانواده شورت ماهیان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td dir="rtl">
<div>
<h2 style="text-align: center;">
<strong><span style="font-size:22px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">مشخصات کلی خانواده شورت ماهیان</span></span></span></strong></h2>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">(Sillaginidae):</span></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">خانواده شورت ماهیان، متعلق به راسته سوف ماهی شکلان (Perciformes)می باشند.</span></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">ریشه لغوی: یونانی &gt; Syllego= ملاقات کردن</span></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">نام انگلیسی: Smelt-whitings</span></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">نام فارسی: شورت ماهیان</span></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده Sillaginidae:</span></span></h2>
<ul>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">پراکنش عمدتا در اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">بدن کشیده ، در قسمت عقبی اندکی فشرده است.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دهان کوچک، نوک تیز و میانی است و قابل ارتجاع می باشد.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">فکین دارای دندان.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">دو باله پشتی دارد که اولی 10 تا 13 خار ضعیف و دومی 16 تا 27 شعاع نرم دارد. دو بخش اغلب با یک پرده نازک به هم وصل می شوند.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">باله مخرجی بلند بوده و 2 خار و 14 تا 26 شعاع نرم دارد.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">باله شکمی یک خار و 5 شعاع نرم است.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">ماهیانی ساحلی بوده و بیشتر از جانداران کفزی یا مجاور بستر تغذیه می کنند.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">ماهیانی ارزشمند بوده و برخی در تکثیر و پرورش در مناطق مصبی و خورها اهمیت دارند.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">اندازه آنها تا 45 سانتیمتر می رسد.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">فلسهای بدن عمدتا از نوع شانه ای است و فلسهایی که گونه ها و سرپوش آبششی را می پوشانند، دایره ای هستند.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">عمدتا در آبهای ساحلی شنی، مصبها و رودخانه ها زیست می کنند.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">شناگرانی کند هستند. تغذیه آنها از سخت پوستان و نرمتنان بستر انجام می شود.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">بصورت تازه و منجمد مصرف غذایی دارند.</span></span></h2>
</li>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">صید آنها توسط قلاب دستی، تورگردان ساحلی و تور گوشگیر ثابت کف انجام می شود.</span></span></h2>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: center;">
&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: center;">
&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">پراکنش در ایران:</span></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">یک گونه از خانواده شورت ماهیان در آبهای خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:</span></span></h2>
<ul>
<li>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">1. Sillago sihama &gt;&gt; شورت، ماهی نقره ای</span></span></h2>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: center;">
&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: center;">
&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">:: جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد گونه فوق، از منوی بالای صفحه وارد بخش گونه ها بشوید.</span></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">.::. تصاویر زیر، بعضی از گونه های خانواده Sillaginidae را در آبهای خارج از ایران نشان می دهد:</span></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
&nbsp;</h2>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table bgcolor="#CCCCCC" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td scope="col">
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="Sillaginodes punctatus &gt;&gt; شورت ماهی" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Sillaginodes_punctatus..jpg" /></span></span></h2>
</td>
<td scope="col">
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="Sillaginopsis panijus &gt;&gt; شورت ماهی" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Sillaginopsis_panijus.jpg" /></span></span></h2>
</td>
<td scope="col">
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="Sillago ingenuua &gt;&gt; شورت ماهی" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Sillago_ingenuua.jpg" /></span></span></h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Sillaginodes punctatus &gt;&gt; شورت ماهی<br />
منقوط</span></span></h2>
</td>
<td>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Sillaginopsis panijus &gt;&gt; شورت ماهی<br />
سرپهن</span></span></h2>
</td>
<td>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Sillago ingenuua &gt;&gt; شورت ماهی<br />
سرخ فام</span></span></h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="Sillago parvisquamis &gt;&gt; شورت ماهی" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Sillago_parvisquamis.jpg" /></span></span></h2>
</td>
<td>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="Sillago robusta &gt;&gt; شورت ماهی درشت" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Sillago_robusta.jpg" /></span></span></h2>
</td>
<td>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="Sillago vincenti &gt;&gt; شورت ماهی وینسنت" border="0" src="http://fishbase.ir/images/species/Sillago_vincenti.jpg" /></span></span></h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Sillago parvisquamis &gt;&gt; شورت ماهی<br />
ریز پولک</span></span></h2>
</td>
<td>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Sillago robusta &gt;&gt; شورت ماهی درشت</span></span></h2>
</td>
<td>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">Sillago vincenti &gt;&gt; شورت ماهی وینسنت</span></span></h2>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h2 style="text-align: center;">
&nbsp;</h2>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 style="text-align: center;">
&nbsp;</h2>