انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با طوطی ماهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><strong><span style="font-size:26px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با طوطی ماهی</span></span></span></strong></span></h3>
<div id="pvTitle">
<h3>
&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">طوطی ماهی، یکی از عجیب ترین ماهی های اقیانوس</span></span></h3>
<h3>
&nbsp;</h3>
</div>
<h3>
&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="دانستنی ها | طوطی ماهی، یکی از عجیب ترین ماهی های اقیانوس" src="http://www.1doost.com/Files/Posts/Thumbs/77/5364.jpg" /> دندان های ساینده طوطی ماهی مهم ترین ابزار این ماهی برای زنده ماندن به شمار می رود. طوطی ماهی که تا 7 سال عمر می کند، با این دندان ها می تواند مرجان ها را بخراشد و جلبک های روی آن ها را بخورد. </span></span></h3>
<h3>
&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;</span></span></h3>
<h3>
&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">طوطی ماهی، ماهی عجیبی است، تا 7 سال عمر می کند و بین 30 تا 120 سانتی متر درازا دارد. با خراشیدن مرجان ها، جلبک های روی آن ها را می خورد و با این کار مانع از تسخیر کامل مرجان ها توسط جلبک می شود.</span></span></h3>
<h3>
&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="طوطی ماهی، یکی از عجیب ترین ماهی های اقیانوس" src="http://www.1doost.com/Files/Pictures/1390/05/01/Parrot_fish/001.jpg" /></span></span></h3>
<h3>
&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">طوطی ماهی ها گروهی زندگی می کنند، هر گروه دارای یک ماهی نر و چندین ماهی ماده است. وقتی ماهی نر بمیرد، یکی از ماده ها با تغییر جنسیت و رنگ خود، جایگاه ماهی نر را تصاحب می کند.</span></span></h3>
<h3>
&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="طوطی ماهی، یکی از عجیب ترین ماهی های اقیانوس" src="http://www.1doost.com/Files/Pictures/1390/05/01/Parrot_fish/002.jpg" /></span></span></h3>
<h3>
&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">برخی گونه های طوطی ماهی به هنگام خواب لباس خواب می پوشند! آنها هر شب با استفاده از ماده ای که از اندامی در سرشان ترشح می شود، کیسه ای شفاف درست می کنند و به دور سر خود می پیچند. به نظر می رسد این کیسه، ابزاری برای محبوس کردن بوی خاص طوطی ماهی است تا وقتی در خواب است، ماهی های شکارچی به سراغش نروند.</span></span></h3>