انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: نحوه زندگی طوطي ماهي‌ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:28px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">نحوه زندگی طوطي ماهي&zwnj;ها</span></span></span><br />
<span style="color:#0000ff;">خانواده اسكاريده Scaridae<br />
<br />
طوطي ماهي&zwnj;ها، ماهي&zwnj;هاي بزرگ و زيبايي هستند كه اندازه برخي از آنها تا 120 سانتي&zwnj;متر هم مي&zwnj;رسد. در برخي نقاط دنيا مي&zwnj;توان اين ماهي&zwnj;ها را در بازارهاي ماهي خريداري نمود. به عنوان خوردني!!!!</span></h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><img src="http://www.com.univ-mrs.fr/IRD/atollpol/ecorecat/images/scar.jpg" /></span></h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;">در اين ماهي&zwnj;ها دندان&zwnj;ها با يكديگر آميخته شده و ساختماني شبيه نوك طوطي را درست مي&zwnj;نمايند. علت نامگذاري آنها به همين دليل است. اين ماهي&zwnj;ها از نوك قوي خود براي تغذيه از مرجان&zwnj;ها، صدف&zwnj;ها، خرچنگ&zwnj;ها، و ساير سخت پوستان و نرم&zwnj;تنان استفاده مي&zwnj;نمايند. دندان&zwnj;هاي گلويي آنها رشد و نمو قابل ملاحظه&zwnj;اي داشته و براي خرد كردن مواد غذايي به كار مي&zwnj;روند. هنگام تغذيه آنها بايستي احتياط كافي به عمل آيد، زيرا ممكن است دست را گاز بگيرند. طوطي ماهي&zwnj;ها شباهت نسبتا زيادي با راس&zwnj;ها دارند و گاهي تمايز آنها مشكل است. ماهي&zwnj;هاي اين خانواده نيز شب&zwnj;ها هنگام خواب پيله&zwnj;اي مخاطي به دور خود درست مي&zwnj;نمايند. </span></h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><img src="http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/resources/Grzimek_fish/Labroidei/LabroideiII/v04_id199_con_parrotf.jpg/medium.jpg" /></span></h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;">اين عادت در طوطي&zwnj;ماهي&zwnj;ها بيشتر از راس&zwnj;ها است. روش&zwnj;هاي تخم&zwnj;ريزي در اين ماهي&zwnj;ها نيز شباهت زيادي به راس&zwnj;ها داشته و از اين رو مي&zwnj;توان گفت که اين دو خانواده نزديكي زيادي با يكديگر دارند. </span></h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><img src="http://i36.tinypic.com/24ewevm.jpg" /></span></h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;">&rlm;در هر گونة طوطي ماهي، به طور طبيعي دو طرح رنگ&zwnj;بندي وجود داشته و همواره بين آنها نرهاي سوپر يافت مي&zwnj;شوند. </span></h3>