انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با لب لوله ماهی قهوه‌ای
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<div style="text-align: center;">
<strong><span style="font-size:28px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با لب لوله ماهی قهوه&zwnj;ای </span></span></span></strong></div>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 18px;">نام انگلیسی : Red cornet fish<br />
نام علمی : Fistularia petimba<br />
نام محلی : آلچ ، چینگو<br />
خانواده : Fistulariidae<br />
کد : FIstul.F.p.۱<br />
مشخصات :<br />
● مشخصات مورفولوژی<br />
▪ فرم و رنگ بدن: این ماهی دارای بدنی باریک و فشرده است. رنگ آن در پشت به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری و سطح تحتانی آن مایل به سفید است.در زمان حیات در بالا قرمز یا قهوه ای ،نارنجی و در پایین نقره ای است. باله های عمودی نیز دارای رنگ نارنجی است.<br />
▪ باله&zwnj;ها: یک باله پشتی نرم کوتاه و باله های شکمی در ناحیه شکم وجود دارد.باله دمی آن دو شاخه است که با شعاعهای میانی خیلی دراز و نخی شکل در انتها تشکیل شده است.باله پشتی و مخرجی داسی شکل و باله های شکمی کوچک و دارای ۶ شعاع نرم است.<br />
▪ فلس: بدن عریان و پوشیده ازخارهای کوچک است که در پوست قرار دارند.خط جانبی کاملا واضح است.یک ردیف میانی از فلس های دندانه دار در جلو و عقب باله پشتی و مخرجی وجود دارد.<br />
▪ دندان: دارای منقار یا پارویی دراز است که در انتهای قدامی آن یک دهان در انتهای یک پوزه طویل لوله شکل وجود دارد. برجستگیهای روی پوزه دارای دندانه های رو به جلو است و برجستگیهای فوقانی موازی یکدیگرند.فکها کوتاه و دندانهای ریز بر روی فک پایینی قرار دارد.<br />
▪ طول: بیشینه درازای بدن ۲۰۰cm و طول استاندارد آن ۴۷cm است.<br />
▪ سایر مشخصات: یک ردیف صفحه های استخوانی کشیده روی خط میانی بدن در جلوی باله پشتی و یا باله مخرجی وجود دارد.استخوان بین ماگزیلر دارای دندان است.<br />
● مشخصات بیولوژی<br />
▪ مکان زندگی: محل زندگی این ماهی در آب شور است.در آبهای ساحلی و غالبا در اطراف جزایز مرجانی زندگی می کنند.در گروههای پراکنده بطور کند شنا می نمایند.<br />
▪ تغذیه: پوزه دراز که بطور متناوب تنگ و گشاد می شود و ذرات کوچک غذایی اطراف را به سرعت به داخل دهان می&zwnj;کشد.<br />
▪ پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، ساحل شرقی افریقا تا ژاپن ،جزایر هاوایی ، اقیانوس آرام ،دریاهای گرمسیری و معتدله دنیا<br />
▪ تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است.<br />
▪ ارزش اقتصادی: گوشت آن خوراکی است.<br />
▪ صید: ترال </span></span></p>