انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: مشخصات مورفولوژی بز ماهیان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 26px;"><strong><span style="background-color:#ffd700;">مشخصات مورفولوژی بز ماهیان</span></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>فرم و رنگ بدن</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">بدن کشیده تا چهار گوش و اندکی در مقطع فشرده با یک جفت سیبیلک های برجسته روی چانه ، رنگ بدن آن زرد همرا با نوارهای آبی در اطراف بدن است.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>باله&zwnj;ها:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دارای دو باله پشتی که باله پشتی اول دارای شعاع سخت و از باله پشتی دوم کاملا جدا است. اولین باله پشتی ۸ خار و دومین باله یک خار و ۸شعاع نرم دارد. باله مخرجی یک الی دو خار و ۶-۵ شعاع نرم ، باله سینه&zwnj;ای در انتهای گرد و باله شکمی یک شعاع سخت و ۵ شعاع نرم دارد و باله دمی آن دو شاخه است</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>فلس:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">فلسهای بدن ، بزرگ و به طور ظریف شانه ای و سطح سرپوش آبششی را می پوشانند.بر روی خط جانبی در حدود ۳۸-۳۵ فلس وجود دارد و در فضای پیش دو باله پشتی ۵ ردیف فلس دارد.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>دندان:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دهان نیمه انتهایی تا اندازه ای قابل ارتفاع و دارای یک یا چند ردیف دندانهای کوچک بر روی فکها است.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>طول:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">بیشینه طول آن در حدود ۳۸cm و طول استاندارد آن ۲۰cm است.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>سایر مشخصات:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">پیش سر پوش آبششی دارای لبه کامل و یا کمی دندانه دار و سر پوش آبششی دارای یک خار پهن است. دهانه&zwnj;های آبششی وسیع و پرده&zwnj;های آبششی جدا از هم و بدون قطعه رابط هستند و اولین کمان آبششی ۳۶-۳۲ خار آبششی کوتاه دارد.دو سیبیلک طویل زیر چانه که به سمت جلو و عقب حرکت کرده و وظیفه لامسه ای دارند.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مشخصات بیولوژی:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مکان زندگی:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">اندازه متوسط داشته و در آبهای ساحلی جزایر مرجانی زندگی می کنند و شنای کندی در اطراف و نزدیک بستر داشته و معمولا گروههای کوچکی را تشکیل می دهند و به صورت تک تک و یا دسته جمعی به سر می&zwnj;برند.بیشتر در آبهای کم عمق و روی کفهای گلی و شنی زیست می&zwnj;کنند.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>تغذیه:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">از جمله ماهیان گوشتخوار بوده و به&zwnj;طور عمده از کرمها وسخت پوستان تغذیه می&zwnj;کنند.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>پراکنش:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">سراسر خلیج فارس و دریای عمان و در مناطق و دریاهای گرمسیری و معتدله ، اقیانوس هند ،هاوائی ،ایسلند.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>تولیدمثل:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>جزء ماهیان تخمگذار است.</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>ارزش اقتصادی:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">گوشت آنها برای خوردن مناسب است و به صورت تازه یا منجمد مورد استفاده قرار می گیرد.</span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>روش صید:</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ترال کف ، تور گردان ساحلی ،گرگور ، تور گوشگیر ،قلاب</span></span></p>