انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: ماهی زمین کن دم نواری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:26px;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp;ماهی زمین کن دم نواری </span></span></strong></span></p>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">نام فارسی :زمین کن دم نواری</span></span></div>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">نام انگلیسی:bartail flathead</span></span></div>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">نام علمی:platycephalus indicus</span></span></div>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">خانواده:زمین کن ماهیان (platycephalidae)</span></span></div>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">جمعیت:نامعلوم</span></span></div>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">پراکنش:ماهی زمین کن دم نواری درغرب اقیانوس آرام،دریای سیاه،شرق آفریقا،جنوب تا شما ل استرالیا،دریای مدیترانه وخلیج فارس ودریای عمان زندگی می کند.</span></span></div>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">زیست گاه:بسترهای گلی یا شنی مناطق کم عمق آب های شورودهانه ی رودخانه ها محل زندگی این ماهی است.</span></span></div>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">اندازه:حداکثرطول شماهی زمین کن به 100 سانتی متروطول متوسط آن به 40 سانتی مترمی رسد.</span></span></div>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">ریخت شناسی:این ماهی بدنی طویل وپوشیده ازفلس دارد.پشت بدنش قهوه ای تا خاکستری وزیربدنش خاکستری مایل به سفید است.سرش ازبالابه پایین فشرده ودارای برجستگی است ودهان بزرگی دارد.فک پایین آن طویل ترازفک بالاست وچشم هایش دربالاترین مکان روی سرش قرارگرفته است.</span></span></div>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">رژیم غذایی:ماهی زمین کن دم نواری ازمیگو،خرچنگ وماهی های کوچک تغذیه می کند.</span></span></div>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">زادآوری:فصل زادآوری این ماهی نامعلوم است.ماهی زمین کن تخم ریزی می کندولقاح آن خارجی است.</span></span></div>
<div dir="RTL" style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">وضعیت حفاظتی:ازوضعیت این گونه اطلاع دقیقی دردست نیست.</span></span></div>
<div align="center">
<strong>معرفی ماهی زمین کن دم نواری </strong></div>
<br />
<div align="center">
<img alt="" src="http://www.tabriz-fishing.com/vahid/Mahiha/Zaminkan/1.jpg" /><br />
<br />
<br />
<div align="right">
<p dir="rtl">
نام فارسی:&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمین کن دم نواری&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p dir="rtl">
نام بومی : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وهر</p>
<p dir="rtl">
نام انگلیسی : &nbsp;&nbsp; Bartail flathead</p>
<p dir="rtl">
نام علمی: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Platycephalus indicus</p>
<p dir="rtl">
تیره: &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Platycephalidae</p>
<p dir="rtl">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl">
ادامه&zwnj;ی مطلب را بخوانید &raquo;</p>
<p dir="rtl">
&nbsp;</p>
</div>
</div>
<br />
<br />
<p align="right" dir="ltr">
مشخصات مورفولوژی</p>
<p dir="rtl">
<strong>فرم و رنگ بدن:</strong> بدن کشیده و سر به شدت از بالا و پایین فشرده و پهن است .سر دارای برجستگیهای استخوانی صاف ، دهان بزرگ و میانی است. رنگ پشت بدن مایل به قهوه ای یا مایل به خاکستری ،شکم مایل به سفید و باله دمی در نزدیک حاشیه عقبی دارای 2 تا 3 نوار سیاه افقی است.</p>
<p dir="rtl">
<strong>باله ها :</strong> اولین باله پشتی دارای 7 تا 10 شعاع سخت و دومین باله پشتی و باله مخرجی هر کدام دارای 13 شعاع نرم و&nbsp; باله سینه ای دارای 17 تا 20 شعاع نرم است.</p>
<p dir="rtl">
<strong>فلس:</strong> بر روی خط جانبی&nbsp; 67 تا 84 فلس دارد.</p>
<p dir="rtl">
<strong>دندان:</strong> دهان بزرگ ،دندانها تیغه میانی بینی در یک تکه عرضی مجزا قرار دارند.دهان وسیع بوده و فک پایین نسبت به فک بالایی بیشتر جلو آمده است برروی فکین دندانهای کرکی شکل بصورت&nbsp; گروهی قرار گرفته اند.</p>
<p dir="rtl">
<strong>طول:</strong> حداکثر اندازه بدن تا 100cm&nbsp; بطور متوسط 40cm&nbsp; است.</p>
<p dir="rtl">
<strong>سایر مشخصات:</strong> برروی پیش سرپوش برانشی 2 عدد خار وجود دارد که بالایی کمی کوتاهتر از پایین است و چشمها در بالای سر قرار گرفته اند.</p>
<p dir="rtl">
مشخصات بیولوژی</p>
<p dir="rtl">
<strong>مکان زندگی :</strong> در آبهای خیلی کم عمق ،مصبها ،دهانه رودخانه ها تا عمق 25 متر زیست می کنند .گاهی بسترهای گلی یا شنی را ترجیح می دهند.بعضی از گونه ها در مناطق صخره ای مرجانی و سنگی نیز یافت می شوند.</p>
<p dir="rtl">
<strong>تغذیه :</strong> این ماهی از میگوها و ماهیان ریز و خرچنگها تغذیه می کند. همچنین با داشتن دهان بزرگ قادر است طعمه های بالای سر خود را شکار کند .</p>
<p dir="rtl">
<strong>پراکنش:</strong>سراسر خلیج فارس و دریای عمان</p>
<p dir="rtl">
<strong>تولید مثل:</strong> به روش تخمگذاری تولیدمثل می نمایند .</p>
<p dir="rtl">
<strong>سایر مشخصات:</strong> این ماهیان بدن خود را&nbsp; زیر گل و شن مدفون می کنند بطوریکه تنها چشمها از آن بیرون می مانند.</p>
<p dir="rtl">
<strong>ارزش اقتصادی:</strong> دارای ارزش اقتصادی و گوشت آنها جهت مصرف غذایی مناسب است.</p>
<p>
<strong>روش صید:</strong> ترال کف<br />
معرفی ماهی زمین کن دم نواری</p>
<div align="center">
<strong>معرفی ماهی زمین کن دم نواری </strong></div>
<br />
<div align="center">
<img alt="" src="http://www.tabriz-fishing.com/vahid/Mahiha/Zaminkan/1.jpg" /><br />
<br />
<br />
<div align="right">
<p dir="rtl">
نام فارسی:&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمین کن دم نواری&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p dir="rtl">
نام بومی : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وهر</p>
<p dir="rtl">
نام انگلیسی : &nbsp;&nbsp; Bartail flathead</p>
<p dir="rtl">
نام علمی: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Platycephalus indicus</p>
<p dir="rtl">
تیره: &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Platycephalidae</p>
<p dir="rtl">
&nbsp;</p>
<p dir="rtl">
ادامه&zwnj;ی مطلب را بخوانید &raquo;</p>
<p dir="rtl">
&nbsp;</p>
</div>
</div>
<br />
<br />
<p align="right" dir="ltr">
مشخصات مورفولوژی</p>
<p dir="rtl">
<strong>فرم و رنگ بدن:</strong> بدن کشیده و سر به شدت از بالا و پایین فشرده و پهن است .سر دارای برجستگیهای استخوانی صاف ، دهان بزرگ و میانی است. رنگ پشت بدن مایل به قهوه ای یا مایل به خاکستری ،شکم مایل به سفید و باله دمی در نزدیک حاشیه عقبی دارای 2 تا 3 نوار سیاه افقی است.</p>
<p dir="rtl">
<strong>باله ها :</strong> اولین باله پشتی دارای 7 تا 10 شعاع سخت و دومین باله پشتی و باله مخرجی هر کدام دارای 13 شعاع نرم و&nbsp; باله سینه ای دارای 17 تا 20 شعاع نرم است.</p>
<p dir="rtl">
<strong>فلس:</strong> بر روی خط جانبی&nbsp; 67 تا 84 فلس دارد.</p>
<p dir="rtl">
<strong>دندان:</strong> دهان بزرگ ،دندانها تیغه میانی بینی در یک تکه عرضی مجزا قرار دارند.دهان وسیع بوده و فک پایین نسبت به فک بالایی بیشتر جلو آمده است برروی فکین دندانهای کرکی شکل بصورت&nbsp; گروهی قرار گرفته اند.</p>
<p dir="rtl">
<strong>طول:</strong> حداکثر اندازه بدن تا 100cm&nbsp; بطور متوسط 40cm&nbsp; است.</p>
<p dir="rtl">
<strong>سایر مشخصات:</strong> برروی پیش سرپوش برانشی 2 عدد خار وجود دارد که بالایی کمی کوتاهتر از پایین است و چشمها در بالای سر قرار گرفته اند.</p>
<p dir="rtl">
مشخصات بیولوژی</p>
<p dir="rtl">
<strong>مکان زندگی :</strong> در آبهای خیلی کم عمق ،مصبها ،دهانه رودخانه ها تا عمق 25 متر زیست می کنند .گاهی بسترهای گلی یا شنی را ترجیح می دهند.بعضی از گونه ها در مناطق صخره ای مرجانی و سنگی نیز یافت می شوند.</p>
<p dir="rtl">
<strong>تغذیه :</strong> این ماهی از میگوها و ماهیان ریز و خرچنگها تغذیه می کند. همچنین با داشتن دهان بزرگ قادر است طعمه های بالای سر خود را شکار کند .</p>
<p dir="rtl">
<strong>پراکنش:</strong>سراسر خلیج فارس و دریای عمان</p>
<p dir="rtl">
<strong>تولید مثل:</strong> به روش تخمگذاری تولیدمثل می نمایند .</p>
<p dir="rtl">
<strong>سایر مشخصات:</strong> این ماهیان بدن خود را&nbsp; زیر گل و شن مدفون می کنند بطوریکه تنها چشمها از آن بیرون می مانند.</p>
<p dir="rtl">
<strong>ارزش اقتصادی:</strong> دارای ارزش اقتصادی و گوشت آنها جهت مصرف غذایی مناسب است.</p>
<p>
<strong>روش صید:</strong> ترال کف<br />
معرفی ماهی زمین کن دم نواری</p>