انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با ماهی راس Wrasse Fish
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<h2 class="title icon" style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:26px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با ماهی راس Wrasse Fish</span></span></span></strong></span></h2>
<div class="content">
<div id="post_message_58030">
<blockquote class="postcontent restore ">
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="" border="0" src="http://animal-world.com/encyclo/marine/wrasses/images/LunarWrasseWMW_Ap8SW.jpg" /></span></span></div>
</blockquote>
<blockquote class="postcontent restore " style="text-align: center;">
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b><span style="font-family: Times New Roman;">(thalassoma lunare)<br />
نام خانواده : labridae<br />
نام عمومي : گرين راس<br />
نام محلي : راس دم چنگي<br />
اندازه : 15 cm<br />
غذا : گوشتخوار<br />
پراکنش : آبهاي جنوب شرقي آسيا ، خليج فارس<br />
وسيله صيد : قلاب دستي ،&zwnj; تورهاي گوشگير ثابت کف و گرگور<br />
درجه حرارت : 26-24 c<br />
Ph : ? / ?<br />
شوري : 027/1 &ndash; 023/1<br />
اين گونه در مناطق ساحلي و اطراف جزاير مرجاني و تشکيلات صخره اي و يا گياهان آبزي دريائي يافت مي شود . معمولا&quot; بطور انفرادي زندگي مي کنند . بسياري از آنها رنگهاي درخشان و متنوعي داشته و عمدتا&quot; گوشتخوار مي باشند .<br />
با گونه هاي ديگر کوچکتر از خود و خصوصا&quot; همنوع خود سازگار نبوده و بايد با گونه هاي بزرگتر و يا به تنهائي نگهداري شود بطوريکه چنانچه دو عدد از آن را در آکواريومي که پناهگاهي براي مخفي شدن نداشته باشد بياندازيد قطعا&quot; يکي از آن دو کشته خواهد شد .<br />
به هنگام خواب او را در آکواريوم مشاهده نخواهيد کرد زيرا براي خوابيدن درون صدفها و شکاف صخره ها پناه مي گيرد . در تمام سطوح آکواريوم حرکت داشته و به منبع نور مصنوعي و نور غير مستقيم خورشيد نياز دارد .<br />
هيچ شکاف و يا درزي مانع حرکت او نخواهد بود و به راحتي از تمام سوراخهاي ايجاد شده در صخره هاي آکواريوم خواهد گذشت ، بنابراين چنانچه او را درون آکواريوم چيده شده رها نموديد ، به هيچ وجه به فکر گرفتن مجدد او نباشيد چون بدون تخريب چيدمان آکواريوم اين امر تقريبا&quot; محال است .<br />
چنانچه به کيش سفر نموديد ميتوانيد با قرارگرفتن در حاشيه اسکله ها به راحتي اين گونه را در آب مشاهده نمائيد .<br />
گونه های دیگر این ماهی:</span></b><br />
<b>دلقک راس Clown Wrasse</b><br />
<br />
<b>نام خانوادگی : Labridae<br />
گونه ها : gaimard Coris<br />
اندازه : 14 (در 35 سانتی متر)<br />
رژیم غذایی : گوشتخوار<br />
خلق و خو : مهاجم</b></span></span><br />
<br />
<br />
&nbsp;</blockquote>
<blockquote class="postcontent restore ">
<div style="text-align: center;">
<p>
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="" border="0" src="http://www.waterlifefiji.com/images/Coris_Gaimard%28Clown_Wrasse%29.JPG" /></span></span></p>
<div style="text-align: right;">
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>راس پرنده Bird Wrasse</b></span></span></p>
<div style="text-align: center;">
<div>
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>نام خانوادگی : Labridae<br />
گونه ها : Gomphosus varius<br />
حجم : 12 (در 30 سانتی متر)<br />
رژیم غذایی : گوشتخوار<br />
خلق و خو : مهاجم</b></span></span></div>
<p>
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="" border="0" src="http://i272.photobucket.com/albums/jj171/Azjahh/Zoology%20Museum/GreenBirdWrasse.jpg" /></span></span></p>
<div>
<br />
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>آذرخش Lightning Wrasse</b><br />
<br />
<br />
<b>نام خانوادگی : Labridae<br />
گونه ها : Halichoeres cyanocephalus<br />
اندازه: 12 (در 30 سانتی متر)<br />
رژیم غذایی : گوشتخوار<br />
خلق و خو : نیمه مهاجم</b></span></span></div>
<p>
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="" border="0" src="http://www.petsolutions.com/images/200/146400.jpg" /><br />
<img alt="" border="0" src="http://www.tropicalfish.at/saltwater/wrasse/Halichoeres_cyanocephalus.jpg" /></span></span></p>
<div style="text-align: right;">
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Hardwicke Wrasse</b><br />
<br />
<br />
<b>نام خانوادگی : Labridae<br />
گونه ها : hardwicke Thalassoma<br />
اندازه : 8 (در 20 سانتی متر)<br />
رژیم غذایی : گوشتخوار<br />
خلق و خو : مهاجم</b></span></span><br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">
<p>
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="" border="0" src="http://www.divingthegoldcoast.com.au/images/a6742_lg.jpg" /></span></span></p>
<div style="text-align: right;">
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Lyretail Wrasse</b><br />
<br />
<br />
<b>نام خانوادگی : Labridae<br />
گونه ها : lunare Thalassoma<br />
اندازه : 10 (در 25 سانتی متر)<br />
رژیم غذایی : گوشتخوار<br />
خلق و خو : مهاجم</b></span></span></p>
<div style="text-align: center;">
<p>
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="" border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_ckBlasgNSzg/SkZxX3BFr8I/AAAAAAAAM74/hJMZZCp70Hw/s400/Moon+Wrasse.jpg" /></span></span></p>
<div style="text-align: right;">
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>راس موزی Banana </b><b>Wrasse</b></span></span></div>
<p style="text-align: center;">
<br />
<br />
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>نام خانوادگی :lutescens </b><br />
<b>گونه ها :</b><b> Banana </b><b>Wrasse</b></span></span></p>
</div>
<div style="text-align: center;">
<div>
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>اندازه: 20 (در 35 سانتی متر)</b><br />
<b>رژیم غذایی : گوشتخوار<br />
خلق و خو : مهاجم</b></span></span></div>
<p>
<br />
<br />
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="" border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/_ckBlasgNSzg/SKoU1kPUE0I/AAAAAAAAHNg/97Fxzo6LdsM/s400/Thalassoma+lutescens.jpg" /></span></span></p>
<div style="text-align: right;">
<p style="text-align: center;">
<br />
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>راس زرد Yellow Wrasse<br />
<br />
نام خانوادگی : Labridae<br />
گونه ها : Halichoeres chrysus<br />
اندازه : 5 (در 13 سانتی متر)<br />
رژیم غذایی : گوشتخوار<br />
خلق و خو : صلح آمیز</b></span></span></p>
<div style="text-align: center;">
<br />
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="" border="0" src="http://www.liveaquaria.com/images/categories/product/p-76385-wrasse.jpg" /></span></span></div>
<div style="text-align: center;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">
<p>
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="" border="0" height="373" id="ncode_imageresizer_container_3" src="http://www.scuba-equipment-usa.com/marine/OCT05/images/Labroides_dimidiatus.jpg" width="500" /><br />
<br />
<b>Cleaner Common Wrasse</b><br />
Labroides dimidiatus<br />
<b>راس رفتگر</b><br />
<br />
<br />
حداقل حجم تانک : 50 گالن<br />
سطح مراقبت : مشکل<br />
خلق و خو : صلح آمیز<br />
سازگار با ریف : بله<br />
شرایط آب : 72-78 درجه فارنهایت ، dKH 8-12 ، 8.1-8.4 pH<br />
شوری 1.020-1.025<br />
ماکسیموم : 5 &frac12; &quot; اینچ<br />
فرم رنگ : سیاه و سفید ، آبی ، سفید<br />
رژیم غذایی : گوشتخوار،انگل های پستی و میگو<br />
زیستگاه: فیجی ، مالدیو ، وانواتو<br />
خانواده : Labridae<br />
<br />
<br />
<br />
این ماهي بسیارمفيداست،چونكه ماهيان بزرگتر را در آكواريوم هاي آب شورتميزمي كند.تغذیه آنها فقط ازاين راه نيست بلكه به ميگوهاي خوب ريزشده براي تغذيه نیز نيازدارند.<br />
كف آكواريوم آنهابايستي پوشيده ازشن باشدچون درتمام سطح آكواريوم حركت دارند و به منبع نورمصنوعي همراه بانور به موقع خورشيدنيازمندهستند.<br />
<br />
<img alt="" border="0" src="http://www.aquaportail.com/aquabdd/photos/labroides-dimidiatus.jpg" /><br />
<br />
<img alt="" border="0" src="http://www.tevenei.com/micrfg/img/PA150034.jpg" /><br />
<br />
<img alt="" border="0" src="http://www.julianrocks.net/fish/Perciformes/Wrasses/WrassePics/LabroidesDimidiatus7-085.jpg" /></span></span></p>
<table class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_1" width="500">
<tbody>
<tr>
<td class="td1" width="20">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="" border="0" height="16" src="http://forum.iranvij.ir/images/misc/nCode.png" width="16" /></span></span></td>
<td class="td2">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">براي نمايش در سايز اصلي بر روي نوشته كليك كنيد ، مشخصات تصوير هست 600 در418 پيكسل .</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img alt="" border="0" height="348" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://www.sciencedaily.com/images/2008/10/081027115429-large.jpg" width="500" /></span></span><br />
<br />
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
</div>
<p style="text-align: center;">
&nbsp;</p>