انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: هگ فیش ها و لامپری ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">هگ فیش ها و لامپری ها</span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;"><img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="http://www.cryptomundo.com/wp-content/uploads/nutaunagi64653.jpg" vspace="0" /></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-size: 16px;">انواعی دارند و به طور متوسط تا نیم متر رشد می کنند اما یکی از گونه های شناخته شده آنها که نسبت به بقیه جثه بزرگتری دارد تا 127 سانتیمتر هم رشد طولی پیدا کرده است و این درحالیست که برخی از انواعشان فقط حدود 18 سانتیمتر درازی دارند.<br />
<br />
<br />
<img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="http://www.zoology.ubc.ca/labs/biomaterials/overhand.jpg" vspace="0" /><br />
این جانوران بدنی به شکل مارماهی و دمی به شکل بیلچه دارند. جمجمه شان غضروفی است و در دهانشان برآمدگی هایی شبه دندان از جنس کراتین دیده می شود.<br />
<br />
<br />
<br />
رنگشان هم بسته به نوعشان از صورتی تا خاکستری مایل به آبی در تغییر است که ممکن است روی بدنشان خالهایی سفید یا سیاه داشته باشند. چشمهایشان به خوبی مشهود نیستند و ممکن است اصلا&quot; دیده نشوند. باله ندارند و 6 سبیل در اطراف دهان گردشان دیده می شود و فقط یک سوراخ بینی دارند.<br />
<br />
<img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="http://ideje.cz/uploads/image/data/358.jpg" vspace="0" /><br />
<br />
این جانوران دراز و کرم مانند قادرند مقدار زیادی ماده لزج و چسبناک شبه مخاطی را از خود ترشح کنند. هنگامی که آنها را از دم بصورت معلق در هوا نگهدارید با ترشح سریع این ماده از دست شما فرار می کنند. آنها با ترشح این ماده مخاطی در واقع به نوعی از خود دفاع می کنند.<br />
<br />
<img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="http://www.jyi.org/volumes/volume5/issue7/images/lee_1.jpg" vspace="0" /><br />
<br />
هگ فیش ها هم از ماهیان زنده و هم از ماهیان مرده تغذیه می کنند. روش تغذیه شان هم به اینگونه است که به داخل بدن ماهی نفوذ کرده و از داخل بدن طعمه شان ، تغذیه را آغاز می کنند.<br />
<br />
<img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="http://g.imagehost.org/0839/deadfish.jpg" vspace="0" /><br />
<br />
اگر از طریق پوست موفق به ورود به بدن طعمه نشوند از طریق سوراخ هایی که به طور طبیعی روی بدن هستند مثل دهان ، آبشش ها یا مقعد به داخل بدن ماهی راه پیدا می کنند و از داخل او را از بین می برند. عجیب اینکه این جانوارن می توانند ماهها بی غذایی را تاب بیاورند.<br />
<br />
<br />
<br />
Lamprey<br />
<br />
<br />
<br />
لامپری ها که گاهی مارماهیان لامپری هم خوانده می شوند جانورانی هستند فاقد آرواره با دهانی مکنده و قیف مانند و دندان دار. این جانوران زندگی خودشان را در رودخانه ها آغاز می كنند و سپس به دریاها مهاجرت می كنند و باز در فصل تخم ریزی به رودخانه ها برمی گردند.<br />
<br />
<br />
<br />
عمده شهرت این جانوران بخاطر روش تغذیه شان است. آنها به بدن طعمه شان می چسبند و از خونش تغذیه می کنند.<br />
<img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="http://universe-review.ca/I10-27-hagfish.jpg" vspace="0" /><br />
<br />
<br />
لامپری ها اندازه های متنوعی دارند. از 13 تا 100 سانتیمتری آنها را می توانید ببینید.<br />
<br />
<br />
<br />
این جانوران فاقد پولک هستند، چشمان درشتی دارند و فقط یک سوراخ بینی در بالای سرشان دیده می شود.<br />
<img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="http://www.ux1.eiu.edu/%7Ecfruf/images/bio4950/lampetra_american_brook_lamprey.jpg" vspace="0" /><br />
<br />
<br />
بیشتر انواع لامپری ها زندگی ای انگلوار دارند اما برخی از انواع آنها هم زندگیشان کاملا مستقل است و حتی در برخی مناطق ارزش غذایی دارند.<br />
<br />
<img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="http://g.imagehost.org/0899/lamprey.jpg" vspace="0" /><br />
<br />
شکل دهان انواع مختلف این جانور و نحوه قرارگیری دندان هایشان با هم فرق می کند.</span></span></p>