انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با جعبه ماهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">اشنایی با جعبه ماهی</span></span></h3>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">زیستگاه اصلی:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">اقیانوس های هندوآرام Indo-Pacific Oceans ( شامل آب های گرم اقیانوس هند، بخش های غربی ومرکزی اقیانوس آرام ودریاهاییکه این دو را در حوزه عمومی اندونزی به یکدیگر متصل می کنند ).</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">وضعیت بدنی:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تا وقتی کوچک هستند، برای نگهداری در آکواریوم بسیار زیبا و جالب توجه اند. جوان ها رنگ زرد روشنی دارند با خال های سیاه اما همینطور که رشد می کنند و بزرگ می شوند، تعداد خال ها به تناسب، کم می شود و رنگ زرد درخشانشان به خردلی چرک ( کثیف )، تغییر می کند. جعبه ماهی به محض احساس خطر، می تواند زهر کشنده ای را در آب رها کند که باعث مرگ هم تانکی هایش خواهد شد.</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">حداکثر اندازه:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۵۰ سانتیمتر</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">وضعیت زندگی:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">اگر چه این ماهی در عمق ۲۸۰ متری نیز دیده شده است اما غالبا تا عمق ۵۰ متری، پایین می رود.</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تغذیه:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">همه چیز خوار است. عمده تغذیه اش از جلبک ها، نرم تنان و اسفنج هاست. توصیه می شود، در آکواریوم از میگوی آب شور brine shrimp برای تغذیه این ماهی استفاده کنید. با توجه به اینکه دندان های این ماهی در تمام طول عمرش، دائم در حال رشد هستند، بهتر است در کنار میگوی آب شور، با غذاهای پوسته دار سخت مثل میگوی روح زنده live ghost shrimp یا حلزون های زنده live snails تغذیه اش کنید تا به این وسیله، رشد دندان هایش کنترل شوند. اگر جوان ها را چندین بار در روز غذا دهید، خلق شان آرام می ماند. می توانید گوشت سرپایان، صدف های دو کفه ای و گوشت ریز شده همه نوع ماهی را نیز در اختیارش بگذارید.</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">رفتار:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">نسبتا مهاجم است. تنها با ماهی های صلح جو نگهداری اش کنید.</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">سازگاری:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">این ماهی را می توانید با پروانه ماهی ها Butterflies ، کاردینال ماهی Cardinalfish ، کرومیس Chromis ، دلقک ماهی Clownfish ، دوشیزه ماهی ها Damsels ، دارت ماهی Dartfish ، دراگونت ها Dragonets ، مارماهی ها Eels ، گابی ها Gobies ، لب شکری ها Sweetlips ، طوطی ماهی ها Parrotfish ، خانواده نئون ماهی ها Pseudochromis ، سنجاب ماهی ها Squirrelfish ، تنگ ها و جراح ماهی ها Tangs and Surgeons ، ماهیان رَس Wrasse ، مرجان های زنده Live Corals ، صخره و ماسه زنده Live Rock and Sand و البته بسیاری ماهی های دیگر نگهداری کنید. به خاطر داشته باشید که وقتی رشد کند و بزرگ شود، می تواند به مرجان ها و بی مهرگان خاص آکواریوم های مرجانی Reef Aquariums صدمه بزند.</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">سطح شنای ماهی:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">همه سطوح اما بیشتر، بخش های میانی و پایینی تانک</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">سطح مراقبت:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">برای حرفه ای ها توصیه می شود.</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">حداقل حجم تانک:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۳۷۸ لیتر</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دکور تانک:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">از صخره زنده Live Rock و دکور های مرجانی به همراه گیاهان آبی استفاده کنید.</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">وضعیت نور تانک:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">متوسط</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">اسیدیته آب:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۸.۱ تا ۸.۴ PH</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">سختی:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۸ تا ۱۲ dKH</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">وزن مخصوص:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۱.۰۲۰ تا ۱.۰۲۵ sg</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">درجه حرارت:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۲۲ تا ۲۵ درجه سانتیگراد</span></span></p>
<h3 style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تولید مثل:</span></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تاکنون در اسارت، تولید مثلی گزارش نشده است.</span></span></p>
<div class="jg_row sectiontableentry2">
<div class="jg_element_cat">
<a class="jg_catelem_photo" href="http://fishshop.ir/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7/8-193"><img alt="گاو ماهی" class="jg_photo" height="97" src="http://fishshop.ir/images/joomgallery/thumbnails/____1/___27/__8_20111023_1155048459.jpg" width="133" /></a>
<div class="jg_catelem_txt">
<ul>
<li>
<b>گاو ماهی</b></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="jg_element_cat">
<a class="jg_catelem_photo" href="http://fishshop.ir/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7/7-192"><img alt="جعبه ماهی نقطه ای" class="jg_photo" height="87" src="http://fishshop.ir/images/joomgallery/thumbnails/____1/___27/__7_20111023_2044527925.jpg" width="133" /></a>
<div class="jg_catelem_txt">
<ul>
<li>
<b>جعبه ماهی نقطه ای</b></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="jg_element_cat">
<a class="jg_catelem_photo" href="http://fishshop.ir/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7/6-191"><img alt="جعبه ماهی_6" class="jg_photo" height="95" src="http://fishshop.ir/images/joomgallery/thumbnails/____1/___27/__6_20111023_1261618662.jpg" width="133" /></a>
<div class="jg_catelem_txt">
<ul>
<li>
<b>جعبه ماهی_6</b></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="jg_row sectiontableentry1">
<div class="jg_element_cat">
<a class="jg_catelem_photo" href="http://fishshop.ir/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7/5-190"><img alt="جعبه ماهی خال دار" class="jg_photo" height="81" src="http://fishshop.ir/images/joomgallery/thumbnails/____1/___27/__5_20111023_1993293829.jpg" width="133" /></a>
<div class="jg_catelem_txt">
<ul>
<li>
<b>جعبه ماهی خال دار</b></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="jg_element_cat">
<a class="jg_catelem_photo" href="http://fishshop.ir/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7/4-189"><img alt="جعبه ماهی_4" class="jg_photo" height="89" src="http://fishshop.ir/images/joomgallery/thumbnails/____1/___27/__4_20111023_1945510234.jpg" width="133" /></a>
<div class="jg_catelem_txt">
<ul>
<li>
<b>جعبه ماهی_4</b></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="jg_element_cat">
<a class="jg_catelem_photo" href="http://fishshop.ir/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7/3-188"><img alt="جعبه ماهی نقطه ای" class="jg_photo" height="99" src="http://fishshop.ir/images/joomgallery/thumbnails/____1/___27/__3_20111023_1664225030.jpg" width="133" /></a>
<div class="jg_catelem_txt">
<ul>
<li>
<b>جعبه ماهی نقطه ای</b></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<p>
&nbsp;</p>