پاسخ جدید 
امتیاز موضوع:
 • 31 رأی - میانگین امتیازات: 3.06
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
كجای رودخانه و دریاچه ماهيگيري كنيم
#1
Mohem 
كجای رودخانه و دریاچه ماهيگيري كنيم
ماهيگيريدر درياچه ها و تالاب ها
نميدانم شما براي ماهيگيري ،چقدر در موردمحل استقرار خود در كنار درياچه هاي سد ها و تالاب ها حساس هستيد ! مسلما كساني كه بصورت حرفه اي تري ماهيگيري ورزشي را دنبال ميكنند در اين خصوص بسيار نكته سنج و حساس مي باشند. البته بيشتر افراد امكان دارد بر اساس تجربه و يا حدس و گمان و يا آزمون و خطا محل مناسب ماهيگيري را انتخاب كنند و آنرا به عنوان پاتوق هميشگي ماهيگيري خود تعيين نمايند. اما ممكن است اكثر آنان دليل اصلي و واقعي اين موضوع كه چرا در اين محل خوب ميشود ماهيگيري كرد ولي 50 متر آنطرف تر هيچ خبري نيست را ندانند. در اين سري مطالب سعي ميشود ، محل مناسب براي ماهيگيري را بصورت دقيق تري مورد بررسي قرار دهيم:
درياچه ها و تالاب ها براي ماهيگيري بسيارمناسب هستند ، زيرا در انها تعداد زيادي ماهي زندگي ميكند.آنها گياهان زيادي را براي تغذيه  و همچنين پوشش مناسبي را براي مخفي شدن ماهيان فراهم ميكنند.لنگرگاه ها ، تخته سنگها ، علف هاي هرز ، كنده هاي درخت در ساحل درياچه ها همه پناهگاه و جان پناهي براي حفاظت از ماهيان  هستند. به همين خاطر درياچه ها و تالاب ها اولين مكان  و مقصد  ماهيگيري هستند.
شما مي توانيد در ساحل درياچه ها و يا ازروي قايق ماهيگيري كنيد و ماهي ها را در سطح آب يا عمق درياچه بيابيد ، بدين منظور بهتر است نقشه سد را تهيه و نسبت به كليه موانع طبيعي و يا ساخته دست بشر كه در  آن موجود است ( مانند : نقاط ، چاله ها ، جزاير ، خورها ، ني زارها ، و علف هاي هرز و اسکله ها...) شناخت داشته باشيد.
تخته سنگ ها  و سراشيبي هاي تندساحلي :
[تصویر: image082.jpg]
يك صخره عمودي يا سراشيبي تند كه عمق آبجلوي ان بسيار زياد است ، ماهي ها را جذب نميكند. اما در زير بعضي از اين صخره ها فرورفتگي هاي طاقچه  مانندي وجود دارد كه مكان مناسب براي پناه گرفتن و تغذيه ماهي ها هستند.
صخره ها :
[تصویر: image083.jpg]
صخره ها جان پناه خوبي براي ماهي ها هستندو امكانات مناسبي براي تغذيه آنها فراهم ميكنند. تخته سنگهايي كه در زير آب و نقاط عميق وجود دارند از اين نظر بهتر هستند . فقط بايد حواستان باشد كه قلابتان لاي آنها گير نكند.
بريدگي ها :
[تصویر: image084.jpg]
در امتداد برخي از نقاط ساحل كه با شيبملايمي در آب پيشروي دارند ، بعضا در عمق آب بريدگي هايي بصورت يك سطح تقريبا صاف وجود دارد و اين مكان مناسبي  براي تغذيه ماهي ها و پناه گرفتن از خطرات در سطح آب بودن  ايجاد ميكند.
دماغه ها :
[تصویر: image085.jpg]
حتما به اين موضوع دقت كرده ايد كه اولينجايي كه توسط ماهيگيران اشغال ميشود نوك دماغه هايي است كه در آب پيشروي كرده اند. اين نقاط  مستقيما در برابر جريان باد و همچنين برخورد امواج سطحي آب قراردارند و این جریانات غذاهای سطحی را بدنبال خود همراه کرده و مسلما در همین مکان نیز ماهی یافت خواهد شد.
بستر هاي پوشيده از گياهان :
[تصویر: image086.jpg]
علف ها و خزه هاي موجود در بستر درياچه هامحل مناسبي براي رشد و نمو موجوداتي هستند كه براي تغذيه ماهي ها مورد استفاده قرار ميگيرند. بهتر است در جستجوي نقاط عميق باشيد كه بستري پوشيده از علف داشته باشد تا ماهي هاي در حال چرا را صيد كنيد.
جزاير و سدهاي شني :
[تصویر: image087.jpg]
جزاير نيز مي توانند محل خوبي برايماهيگيري باشند البته به يك شرط  ، كه در اطراف آن همانگونه كه در خصوص بريدگي ها توضيح داده شد يك سطح تقريبا صاف با شيبي ملايم در عمق آب وجود داشته باشد. جريان آب اطراف جزاير انواع جانوران گياه آبزي و ذرات كوچك طعمه ها را روي سطح آب شناور كرده و ماهيان زيادي را جذب خود ميكند.
چاله ها :
[تصویر: image088.jpg]
چاله آبها در كف درياچه مثل حوضچه هاي آبيخ عمل ميكنند ، بدين صورت كه در گرماي زياد تابستان به دليل سرد بودن آب در اين چاله ها ، ماهي ها را بطرف خود جلب ميكنند. براي پيدا كردن چاله آب ها نياز به نقشه توپوگرافي منطقه داريد.
چشمه هاي زير آب ( چاله چشمه ) :
[تصویر: image089.jpg]
وقتي چشمه اي در زير آب درياچه در چاله اي بجوشد و آب از ان خارج شود ، مي توان آنرا چاله چشمه ناميد.در تابستان همانگونه كه ماهي ها جذب آبهاي سردتر ميشوند به سمت اين چشمه ها ميروند.زماني كه اين چاله ها در عمق آب نيستند ، استعداد پذيرش ماهي ها را ندارند.البته بايد اعتراف كرد كه پيدا كردن چاله چشمه ها كار بسيار دشواريست . يكي از روشهاي يافتن آنها استفاده از دما سنج در تابستان است و مي بايستي دماي لايه هاي سطحي و  زيرين آب را تعيين كرد.بعضي از اوقات اين چاله ها در لنگرگاه هاي كشتي ها كه كفشان لاروبي شده است پيدا ميشود. ضمنا همانگونه كه آب اين چاله ها در تابستان سرد است ، در زمستان نيز نسبت به سطح يخ زده آب گرمتر هستند. لذا با تعيين قطر يخ  مناطقي كه در زمستان كمتر هستند و نشان كردن آنان ، مي توان محل چاله چشمه ها را حدس زده و در تابستان براي ماهيگيري در آنها اقدام كرد.
جريان هاي ورودي و خروجي به درياچه ها:
[تصویر: image090.jpg]
اكثر درياچه هاي طبيعي به يك رودخانه ياجريان آب ورودي يا خروجي متصل هستند.  در مسير اين جريانها غذاي بسيار زياد  براي ماهيان وبالطبع هم ماهيان زيادي يافت ميشوند.
محل هاي ديگري كه براي ماهيگيري در درياچهها مناسب هستند :
[تصویر: image091.jpg]
زیر تنه درختان
[تصویر: image092.jpg]
زیر برگهای شناور زنبق دریایی(محلتجمع حشرات و ماهی های کوچکی که دنبال حشرات هستند و ماهی های بزرگی که بدنبال آنها خواهند آمد)
[تصویر: image093.jpg]
اسکله هایی که سطح زیرآنها شیب ملایمی دارد و ماهی های بزرگ زیر سایه اسکله پناه میگیرند و بدون آنکه دیده شوند  به راحتی به مناطق عمیق رفت و آمد میکنند.
ماهيگيري در رودخانه ها و آبهاي روان :
ماهيگيري در رودخانه ها يعني سر وكار داشتن با آبهاي  درجريان كه  تفاوت كلي با ماهيگيري در درياچه ها و آبهاي ساكن دارد. براي ماهيگيري در رودخانه ها بايد بدانيم كه ماهي در آب روان چگونه رفتار ميكند.
ماهي رودخانه به دنبال جايي براي مخفي شدن است و به هر جايي سرك ميكشد و چندين ساعتنيز تغذيه ميكند[b].ماهي رودخانه در مقابل خطراتي كه از بيرونآب او را تهديد ميكند در زير سنگها ، تنه درختان و هر چيز ديگري كهقابليت مخفي شدن را داشته باشد ، پناه مي گيرد. عموما ماهي رودخانه اي سايزكوچك تري از ماهي داخل درياچه سدها دارد اما به مراتب جنگنده تر و قويتر  است.[/b]
خميدگي ها و پيچ هاي رودخانه[b] :[/b]
[تصویر: image094.jpg]
وقتي رودخانه انحنا پيدا ميكند آب پر جريان بههمراه غذاي ماهي ها در سمت بيروني خميدگي حركت ميكند و ماهي ها هم درهمين سمت در انتظار طعمه بسر مي برند. حالا اگر در همين سمت صخره يا تنهدرختي وجود داشته باشد كه به حركت آهسته تر غذاي ماهي كمك كند ، مكان مناسبتري براي تغذيه ماهي ها بوجود مي آورد[b].[/b]
صخره ها و تخته سنگهاي كوچك[b] :[/b]
[تصویر: image095.jpg]
آب روان در برخورد با تخته سنگها و صخره ها يكوچك شكافته شده و در پشت اين موانع محيطي هر چند كوچك براي استراحتماهي مهيا ميشود. پس فرصت صيد اين ماهي ها را از دست ندهيد[b].[/b]
گرداب ها[b] :[/b]
[تصویر: image096.jpg]
وقتي آب تند رودخانه وارد فرورفتگي هاي گوچكميشود ، سرعتش كاهش يافته و گردابي كوچك شكل مي گيرد . ماهي در اين گردابآهسته تغذيه ميكند و گاهي نيز از مسير اصلي رودخانه به داخل  گردابآمده و سپس خارج مي شود[b] .[/b]
موج هاي كوچك[b] :[/b]
[تصویر: image097.jpg]
موج هاي مثلثي نوك تيز محل تلاقي آب هايپرسرعت و آهسته هستند ، مانند حالتي كه در انحنا رودخانه و يا گرداب ها وجوددارد . ماهي هاي بزرگ زير اين موج ها قرار دارند زيرا آب جرياني آرام دارد وغذا هم به وفور يافت ميشود[b].[/b]
محل تلاقي رودخانه ها[b] :[/b]
[تصویر: image098.jpg]
جريان آب با خود مواد غذايي مورد استفاده ماهيها را مي آورد ، وقتي دو جريان آب با هم تلاقي كنند قاعدتا غذاي بيشتري برايماهيان مهيا خواهد شد . لذا ماهيگيري در محل تلاقي رودها بسيار ثمربخش خواهد بود[b].[/b]
همانگونه كه بهتر از من ميدانيد اين محلها بنام " دو آب " معروف هستند . مانند دوآب  وارنگه رود يا دو آب[b]...[/b]
كناره ها[b] :[/b]
معمولا كناره هاي رودخانه ها و جريان هاي آبي محلخوبي براي ماهيگيري هستند زيرا اغلب آب جريان آهسته تر ي دارد  وطعمه هايي كه با خود مي آورد را ، راحت تر در اختيار ماهيان گرسنه قرار ميدهد . ماهينيز در جريان آهسته آب استراحت كرده و منتظر خوردن غذا ميشود[b].[/b]
فرورفتگي ها[b] :[/b]
[تصویر: image099.jpg]
وقتي آب وارد فرورفتگي هاي كنار  رودخانهميشود ، غذاي همراه آن ته نشين شده و محل مناسبي براي ماهيگيري ايجاد ميشود .عمق اين فرورفتگي ها مكان خوبي براي استراحت و تغذيه ماهي ها مي باشد[b].[/b]
زير سايه درختان و بوته ها[b] :[/b]
[تصویر: image100.jpg]
معمولا ماهيان بزرگ براي در امان بودن از گرمايزياد به زير سايه درختان و بوته هاي كنار آب پناه مي برند و چنانچه ايننقاط عمق كافي نداشته باشند ، در زمان احساس خطر و يا نياز به تغذيهبه  جاهاي عميق تر ميروند. خود من سعي ميكنم فرصت ماهيگيري در چنين محل هايي رااز دست ندهم و حتي براي دسترسي به ان حاضرم دردسر خيس شدن و به آب زدن راتقبل كنم و از روبرو به آن نزديك شوم . بقيه كارها هم مربوط ميشود به تبحرو تمركز ماهيگير كه چگونه نخ و ريسه را از زير شاخه هاي درخت عبور دهد[b]...[/b]
برش هاي زيرين كنار ه هاي رودخانه[b] :[/b]
[تصویر: image101.jpg]
اين نقاط بهترين مكان براي اختفاي ماهيانهستند و همانند يك  بريدگي غار ماننددر كنار رودخانه ها ايجاد شده اند.چنانچه شاخه هاي درختي نيز در ته آن باشد از همه بهتر خواهد بود  وپناهگاه بسيار خوبي براي ماهيان بوجود مي آورد . بزرگترين ماهي هاي رودخانه اي دراين محل زندگي ميكنند[b] .[/b]
ساير محل هاي مناسب براي ماهيگيري دررودخانه ها[b]:[/b]
[تصویر: image102.jpg]
چاله ها
[تصویر: image103.jpg]
چشمه هاي زير زميني كف روخانه

كجای رودخانه و دریاچه ماهيگيري كنيم
ترجمه و تاليف از مجيد
منبع :
 
پاسخ
پاسخ جدید 


لطفاً توجه داشته باشید که ارسال‌های جدیدی که در این انجمن ثبت می‌شوند، ابتدا باید توسط یکی از مدیران تأیید شوند و پس از تأیید مدیر، قابل دیدن خواهند بود.
[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود به این مطلب را در این کادر بنویسید.
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان