انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ
کی دلش میخواهد اینجا ماهیگیری کنه ؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ (http://www.esfahanfishing.ir/fishings)
+-- انجمن: بخش ماهیگیری (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-3.html)
+--- انجمن: فیلمهای ماهیگیری (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-226.html)
+--- موضوع: کی دلش میخواهد اینجا ماهیگیری کنه ؟ (/thread-2345.html)کی دلش میخواهد اینجا ماهیگیری کنه ؟ - mohamadnasre - 10-06-2014

کی دلش میخواهد اینجا ماهیگیری کنه ؟فیلم ماهیگیری از روی قایق , فیلم ماهیگیری در دریا , فیلم ماهیگیری با قلاب از روی قایق در دریاRE: کی دلش میخواهد اینجا ماهیگیری کنه ؟ - mohamadnasre - 10-06-2014

جالبه دستکش دستش کرده که سیم دستش را نبره
جای گله ماهی را که پیدا کنی همینهRE: کی دلش میخواهد اینجا ماهیگیری کنه ؟ - مهدی نصری - 10-07-2014

من  مهدی نصری