اعتبار دهی به کاربر
گزارش اعتبار‌های mohamadnasre
خلاصه
mohamadnasre
(مدیر کل انجمن)

کل اعتبار‌ها: 8,576

اعتبار از اعضا: 70
اعتبار از ارسال‌ها: 1,118
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 1,178 3 7
نظرات
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:32 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري ارسالي عباس محمدي از ساري داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:32 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري ارسالي رضا حسيني پور از عسلويه داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:31 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري علي محمودي از قزوين داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:31 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري عطا و عماد در سد 15 خرداد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:31 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكس ماهيگيري اقاي مهرداد از سد زاينده رود اصفهان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:31 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري جواد صالح از بندر تركمن داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:30 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري اقاي مكسوسي از خوزستان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:29 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري علي اقا در رود كارون داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:28 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري امیر نقدی از باشگاه ماهیگیران بزرگ تبریز داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:28 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري سينا جولايي از سد هندودر داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:28 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري اقا رسول در سد 15 خرداد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:28 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكس ماهيگيري علي اصغر ميرزايي داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:27 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: ماهیگیری شاهین محمدپور داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:27 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: ماهیگیری شاهین محمدپور داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:27 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكس ماهيگيري محمد صادقي از درياي عمان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]