اعتبار دهی به کاربر
گزارش اعتبار‌های mohamadnasre
خلاصه
mohamadnasre
(مدیر کل انجمن)

کل اعتبار‌ها: 8,576

اعتبار از اعضا: 70
اعتبار از ارسال‌ها: 1,118
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 1,178 3 7
نظرات
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:26 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكس ماهيگيري رسول رشيدي از رودخانه هراز داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:26 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري احمد بهبودي داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:26 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عکسهای ماهیگیری بنی سعید از جنوب داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:25 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري علي از كرمانشاه داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:24 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عکسهای ماهیگیری مسعود از خوزستان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:24 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عکسهای ماهیگیری اشور از بندر سجافی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:23 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عکسهای ماهیگیری حسام صادقی در رود هراز داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:21 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عکسهای ماهیگیری ارش زمانی در سد لار داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:21 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عکسهای ماهیگیری مسعود از سد دز داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:21 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عکس های ماهیگیری علی عصفوری از زنجان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:21 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عکسهای ماهیگیری مهدی پیروی از اسکله لاور داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:20 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري رضا مرداي از رودخانه كارون داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:20 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عكسهاي ماهيگيري رضا مرداي از رودخانه كارون داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:19 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عکسهای ماهیگیری عادل کنانی از پرشین گلف داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
SOM YOUSEFI ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-22-2016، 01:19 AM
اعتبار برای ارسال mohamadnasre تاریخ اهدا: عکسهای ماهیگری علی پورباقی در بندر انزلی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]