اعتبار دهی به کاربر
گزارش اعتبار‌های babak
خلاصه
babak
(کاربر سایت)

کل اعتبار‌ها: 85

اعتبار از اعضا: 1
اعتبار از ارسال‌ها: 10
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 11 0 0
نظرات
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-07-2014، 02:54 PM
اعتبار برای ارسال babak تاریخ اهدا: سد مخزني ماملو آماده بهره برداري است داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-07-2014، 02:49 PM
اعتبار برای ارسال babak تاریخ اهدا: ماهیگیری در سد طالقان داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
محمد نصری ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-07-2014، 03:35 AM
اعتبار برای ارسال babak تاریخ اهدا: ماهیگیری در مازندارن داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
محمد نصری ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-07-2014، 03:35 AM
اعتبار برای ارسال babak تاریخ اهدا: سد مخزني ماملو آماده بهره برداري است داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
محمد نصری ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-07-2014، 03:34 AM
اعتبار برای ارسال babak تاریخ اهدا: ماهیگیری در سد طالقان داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
مهدی 33 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-07-2014، 01:19 AM
اعتبار برای ارسال babak تاریخ اهدا: کاربرد کلاج در ماهیگیری!! (کلاج قطعه حیاتی در ماهیگیری) داده شده است

مثبت (+5): [بدون نظر]
مهدی 33 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-07-2014، 12:44 AM
اعتبار برای ارسال babak تاریخ اهدا: سد مخزني ماملو آماده بهره برداري است داده شده است

مثبت (+5): [بدون نظر]
مهدی 33 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-07-2014، 12:36 AM
اعتبار برای ارسال babak تاریخ اهدا: ماهیگیری در سد طالقان داده شده است

مثبت (+5): [بدون نظر]
محمد نصری ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-06-2014، 03:44 AM

مثبت (+10): تشکر بایت فعالیت
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-05-2014، 03:17 PM
اعتبار برای ارسال babak تاریخ اهدا: کاربرد کلاج در ماهیگیری!! (کلاج قطعه حیاتی در ماهیگیری) داده شده است

مثبت (+5): [بدون نظر]
mehdi23 ( 3,964 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-03-2014، 05:00 AM
اعتبار برای ارسال babak تاریخ اهدا: محل و مکان جمع شدن ماهی ها زمانهای مختلف داده شده است

مثبت (+5): [بدون نظر]