اعتبار دهی به کاربر
گزارش اعتبار‌های کوروش
خلاصه
کوروش
(کاربر ویژه)

کل اعتبار‌ها: 70

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 7
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 7 0 0
نظرات
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 10-03-2014، 05:25 AM
اعتبار برای ارسال کوروش تاریخ اهدا: پوزش به خاطر بسته بودن چند روزه انجمن داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 10-03-2014، 03:55 AM
اعتبار برای ارسال کوروش تاریخ اهدا: پوزش به خاطر بسته بودن چند روزه انجمن داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 09-18-2014، 08:39 PM
اعتبار برای ارسال کوروش تاریخ اهدا: سفرنامه ماهیگیری در سد میدانک فریدونشهر اصفهان داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-16-2014، 03:27 AM
اعتبار برای ارسال کوروش تاریخ اهدا: سفرنامه ماهیگیری رودخانه ارمند - سد کارون 4 داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mehdi23 ( 3,964 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-29-2014، 07:18 PM
اعتبار برای ارسال کوروش تاریخ اهدا: کمک به انجمن و مشارکت در ان داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-28-2014، 01:25 PM
اعتبار برای ارسال کوروش تاریخ اهدا: کمک به انجمن و مشارکت در ان داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-28-2014، 05:23 AM
اعتبار برای ارسال کوروش تاریخ اهدا: کمک به انجمن و مشارکت در ان داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]