اعتبار دهی به کاربر
گزارش اعتبار‌های mehran1360
خلاصه
mehran1360
(کاربر نیمه فعال)

کل اعتبار‌ها: 60

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 6
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 6 0 0
نظرات
محمد نصری ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-16-2015، 06:57 PM
اعتبار برای ارسال mehran1360 تاریخ اهدا: دریاچه زیبای مارمیشو (میشو) داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
محمد نصری ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-16-2015، 01:45 AM
اعتبار برای ارسال mehran1360 تاریخ اهدا: طرز روغن کاری موتور های ماهیگیری داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
محمد نصری ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-16-2015، 01:45 AM
اعتبار برای ارسال mehran1360 تاریخ اهدا: دلایل عدم موفقیت در ماهیگیری یا عدم صید ماهی بزرگ داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
محمد نصری ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-16-2015، 01:44 AM
اعتبار برای ارسال mehran1360 تاریخ اهدا: نقش دانه های فسفردار در صید شبانه داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
محمد نصری ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-16-2015، 01:44 AM
اعتبار برای ارسال mehran1360 تاریخ اهدا: شیوه به دام افتادن ماهی کپور در سیستم ریسه انتظالری با طعمه جوشانده داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
محمد نصری ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-16-2015، 01:44 AM
اعتبار برای ارسال mehran1360 تاریخ اهدا: اصول ماهیگیری در سد ها داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]