پاسخ جدید 
امتیاز موضوع:
  • 15 رأی - میانگین امتیازات: 3.73
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اشنایی با ماهی شوریده
#1
<div id="news-id-598" style="display:inline;">
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:22px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با ماهی شوریده</span></strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> </span></span></span></span></p>
<h1 style="text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><img alt="" class="fw-photo " id="photo" src="http://shirazfishing.webs.com/photos/iranfishs2/iranfishs%20%2815%29.jpg" style="width: auto;" />&nbsp;</span></h1>
&nbsp;
<h1 class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">
<span lang="FA" style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">نام فارسی:&nbsp; شوریده&nbsp; </span></span></span></h1>
<h1 class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">
<span lang="FA" style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">نام بومی :&nbsp; شوریده ،موش دندان، کایده </span></span></span></h1>
<h1 class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="FA">نام انگلیسی :&nbsp; </span><span dir="ltr">Tigertooth croaker</span><span dir="rtl">&nbsp;</span><span lang="FA"> </span></span></span></span></h1>
<h1 class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="FA">نام علمی:&nbsp; </span><span dir="ltr">Otolithes ruber</span><span lang="FA"> </span></span></span></span></h1>
<h1 class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="FA">تیره: </span><span dir="ltr">Sciaenidae</span></span></span></span></h1>
<h1 class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">
<span lang="FA" style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><span lang="FA">مشخصات</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">مورفولوژی</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">فرم و رنگ بدن :</span></strong><span lang="FA"> بدن قلمی، نسبتا پهن و مستطیلی،رنگ بدن از پشت متمایل به قهوه ای ، شکم و پهلو ها نقره ای با جلای طلایی و اغلب با نوارهای اریب تیره در بخش پشتی بدن است و معمولا یک خال سیاه روی قاعده باله سینه ای دارد</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">باله ها :</span></strong><span lang="FA"> مبدا باله مخرجی عقب تر از&nbsp; ابتدای باله پشتی نرم قرار دارد.&nbsp; باله پشتی 10 شعاع سخت و ۲۹-۲۶ شعاع نرم ، باله مخرجی 2 شعاع&nbsp; سخت و 6 شعاع نرم ، باله سینه ای&nbsp; 17 شعاع نرم&nbsp; و باله های شکمی یک شعاع سخت و&nbsp; 5 شعاع نرم دارد و باله دمی بطور متغیر بریده است.</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">فلس:</span></strong><span lang="FA"> خط جانبی&nbsp; 55 فلس، از نوع دایره ای و یا کم و بیش بطور ضعیف شانه ای است. خط جانبی تا روی باله دمی امتداد دارد و تعداد فلس در پایین محور عرضی بدن 7 عدد و در بالای آن&nbsp; 17 عدد است. </span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">دندان :</span></strong><span lang="FA"> دهان بزرگ و انتهایی ،پوزه نوک تیز ،دندانها ی نیش بزرگ با یک یا ۲ جفت در جلوی آرواره بالا و 1جفت در جلوی آرواره پایین وجود دارد .همچنین دارای چند ردیف دندانهای ریزتر بر روی فکین است.</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">طول:</span></strong><span lang="FA"> بیشینه درازای بدن 150</span><span dir="ltr">cm</span><span lang="FA">&nbsp; و طول استاندارد آن 48</span><span dir="ltr">cm</span><span lang="FA"> است.</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">سایر مشخصات:</span></strong><span lang="FA"> کیسه شنا در این ماهیها توسعه یافته و دارای انشعاب است.اولین کمان آبششی 15 خار ،سر این ماهی&nbsp; پوشیده از فلس و استخوانهای سطحی آن دارای حفره های موکوسی هستند. پیش سرپوش آبششی لبه کامل یا دندانه دار و&nbsp; 2 خار پهن و نرم دارد و پرده های آبششی از هم جدا و بدون قطعه رابط است</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><span lang="FA">مشخصات بیولوژی</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">مکان زندگی :</span></strong><span lang="FA"> در آبهای ساحلی تا عمق ۴۰ متری و بطور عمده روی بسترهای گلی و مصبها زیست می کنند.این ماهیها ترجیح می دهند نزدیک بستر دریا و غالبا به صورت گروهی شنا کنند . </span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">تغذیه :</span></strong><span lang="FA"> میگوها ،ماهیها و سایر بی مهرگان آبزی و سخت پوستان کوچک</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">پراکنش:</span></strong><span lang="FA"> سواحل شمالی دریای عمان از میناب تا گواتر و در دریاهای گرمسیری تا معتدله سراسر دنیا</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">تولیدمثل:</span></strong><span lang="FA"> جزء گروه ماهیان تخمگذار است .</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">سایر مشخصات:</span></strong><span lang="FA"> بسیاری از گونه های این خانواده به کمک عضلات اطراف کیسه شنا تولید صدا می کنند.</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">ارزش اقتصادی:</span></strong><span lang="FA"> به صورت تازه و گاهی اوقات شور و خشک مصرف می شوند و گوشت آنها عالی است.</span></span></h1>
<h1 dir="rtl" style="line-height: 12.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;">
<span style="font-family: comic sans ms,sans-serif; font-size: medium; color: #808000;"><strong><span lang="FA">روش صید:</span></strong><span lang="FA"> ترال کف ،تور گوشگیر ،قلاب دستی (طعمه از ساردین و آنچوی)</span></span></h1>
</div>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size:22px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشنایی با ماهی شوریده</span></strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> </span></span></span></span></p>
پاسخ
پاسخ جدید 


لطفاً توجه داشته باشید که ارسال‌های جدیدی که در این انجمن ثبت می‌شوند، ابتدا باید توسط یکی از مدیران تأیید شوند و پس از تأیید مدیر، قابل دیدن خواهند بود.
[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود به این مطلب را در این کادر بنویسید.


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اشنایی با انواع ماهی شوریده با عکس mohamadnasre 0 10,926 03-14-2013، 05:25 PM
آخرین ارسال: محمد نصری
  نحوه تهیه خوراک ماهی شوریده mohamadnasre 0 2,915 03-14-2013، 05:22 PM
آخرین ارسال: محمد نصری
  مشخصات مورفولوژی ماهی شوریده mohamadnasre 0 4,462 03-14-2013، 05:20 PM
آخرین ارسال: محمد نصریکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان