سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

عروس ماهی

group-fishs 

نام فارسی:  عروس ماهی  
نام بومی :  عروس
نام انگلیسی :  Barred sicklefish
نام علمی:  Drepane longimana
تیره: Drepanidae

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن فشرده ،لوزی شکل و خیلی بلند  ، رنگ بدن یک دست نقره ای با انعکاس زرد و ارغوانی و دارای 4 تا 9 نوار عمودی در طرفین ناحیه پشتی که بعضی تا خط میانی طرفین بدن می رسند و بقیه در خط جانبی متوقف می شوند.

باله ها:باله پشتی دارای 8 شعاع سخت و 19 تا 20 شعاع نرم ،باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 17 تا 19 شعاع ،باله سینه ای بلند و نوک تیز بوده و دارای 16 تا 18 شعاع نرم  ، باله شکمی موقعیت سینه ای داشته و دارای 1 خار و 5 شعاع می باشد .

فلس : فلس دایره ای بوده و خط جانبی منفی شکل است.

دندان : دهان قابل ارتجاع ،کوچک ،انتهایی ، به نحوی که به صورت لوله ای متمایل به سمت پایین در می آید ،فکهای فوقانی به طور اعظم در زیر پیش چشمی مخفی شده و از لبه دهان تجاوز می کند.دندانهای باریک و نوک تیز شبیه بروس به صورت گروهی در فکها دیده می شود.

طول: حداکثر طول بدن به 40cmو به طور متوسط 25cm است.

سایر مشخصات : دهانه های آبششی وسیع و پردهای آبششی جدا از هم و بدون قطعه رابط و پیش سرپوش آبششی در قسمت تحتانی به طور ظریف دندانه دار و سرپوش آبششی دارای 1 خار نوک کند است.قسمتی از سرپوش آبششی از فلس پوشیده شده ولی گونه ها لخت است.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی : در مناطق ساحلی و صخره ای مرجانی و سنگی زیست می کنند و اغلب وارد مصب نیز می شوند و معمولا˝ حرکات کندی داشته و به صورت گروهی دیده می شوند.

تغذیه : تغذیه از بی مهره گان دریایی (خرچنگهای کوچک ،میگو و کرمهای دریایی)است.

پراکنش : سراسر خلیج فارس و دریای عمان.  دریاهای گرمسیری تا معتدله تمام دنیا

تولید مثل : جزء ماهیان تخمگذار است.

 ارزش اقتصادی : به صورت تازه یا منجمد مورد مصرف قرار می گیرند و گوشت لذیذ دارند.

روش صید : ترال کف ،تور ثابت عمقی ،گرگور

اشنايي با عروس ماهی

Fourfinger Threafin


نام فارسی:  عروس ماهی
 
نام بومی :  عروس

نام انگلیسی :  Barred sicklefish

نام علمی:  Drepane longimana

تیره: Drepanidaeادامه‌ی مطلب را بخوانیدمشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن فشرده ،لوزی شکل و خیلی بلند  ، رنگ بدن یک دست نقره ای با انعکاس زرد و ارغوانی و دارای 4 تا 9 نوار عمودی در طرفین ناحیه پشتی که بعضی تا خط میانی طرفین بدن می رسند و بقیه در خط جانبی متوقف می شوند.


باله ها:باله پشتی دارای 8 شعاع سخت و 19 تا 20 شعاع نرم ،باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 17 تا 19 شعاع ،باله سینه ای بلند و نوک تیز بوده و دارای 16 تا 18 شعاع نرم  ، باله شکمی موقعیت سینه ای داشته و دارای 1 خار و 5 شعاع می باشد .

فلس : فلس دایره ای بوده و خط جانبی منفی شکل است.


دندان : دهان قابل ارتجاع ،کوچک ،انتهایی ، به نحوی که به صورت لوله ای متمایل به سمت پایین در می آید ،فکهای فوقانی به طور اعظم در زیر پیش چشمی مخفی شده و از لبه دهان تجاوز می کند.دندانهای باریک و نوک تیز شبیه بروس به صورت گروهی در فکها دیده می شود.

اشنايي با عروس ماهی

طول: حداکثر طول بدن به 40cmو به طور متوسط 25cm است.


سایر مشخصات : دهانه های آبششی وسیع و پردهای آبششی جدا از هم و بدون قطعه رابط و پیش سرپوش آبششی در قسمت تحتانی به طور ظریف دندانه دار و سرپوش آبششی دارای 1 خار نوک کند است.قسمتی از سرپوش آبششی از فلس پوشیده شده ولی گونه ها لخت است.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی : در مناطق ساحلی و صخره ای مرجانی و سنگی زیست می کنند و اغلب وارد مصب نیز می شوند و معمولا˝ حرکات کندی داشته و به صورت گروهی دیده می شوند.


تغذیه : تغذیه از بی مهره گان دریایی (خرچنگهای کوچک ،میگو و کرمهای دریایی)است.


پراکنش : سراسر خلیج فارس و دریای عمان.  دریاهای گرمسیری تا معتدله تمام دنیا


تولید مثل : جزء ماهیان تخمگذار است.

اشنايي با عروس ماهی

 ارزش اقتصادی : به صورت تازه یا منجمد مورد مصرف قرار می گیرند و گوشت لذیذ دارند.

اشنايي با عروس ماهی

روش صید : ترال کف ،تور ثابت عمقی ،گرگور


معرفی عروس ماهی Fourfinger Threafin

 

منبع : www.tabriz-fishing.com

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ