سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

گیش ماهی

group-fishs

نام فارسی:  گیش ماهی 
نام بومی :  گیش
نام انگلیسی :  Yellowspotted king fish
نام علمی:  Carangoides fulvoguttatus
تیره: Carangidae

مشخصات موفولوژی

فرم و رنگ بدن: بدن آن دوکی شکل ،رنگ بدن در پشت سبز آبی و در زیر نقره ای است.

باله ها : باله پشتی ۷+۱ خار و ۳۰-۲۵ شعاع نرم ، باله مخرجی ۲+۱ خار و ۲۶-۲۱ شعاع نرم دارد. باله پشتی فاقد بالچه ،باله سینه ای داسی شکل و باله شکمی در موقعیت باله سینه ای قرار گرفته است .

فلس: فلسها کوچک و سیکلو ئیدی و بر روی خط جانبی ۲۷-۱۸ فلس دارد. خط جانبی آن منحنی شکل است.

دندان: دهان کلفت و بزرگ و تاحدی قابل ارتجاع است.

طول:طول استاندارد آن 100cm و وزن گونه های بزرگ آن به 18kgمی رسد.

 

سایر مشخصات: دارای کیل بر روی ساقه دمی است . دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی جدا از هم و به قطعه رابط متصل نیستند.

مشخصات بیولوژِی

مکان زندگی : اندازه متوسط تا بزرگی داشته  و جزء ماهیان ساحلی و گاهی اوقات در آبهای دریایی دور از ساحل بسر می برند.

تغذیه : جزء ماهیان درنده و گوشتخوار محسوب می شوند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، آبهای گرمسیری و معتدله ، شمال دوربان

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است.

ارزش اقتصادی: ارزش غذایی بالایی دارند.

روش صید: ترال ،هند لاین ،گیل نت ، پرساین

 معرفی ماهی گیش رشته ای هندی

 معرفی ماهی گیش رشته ای هندی

نام فارسی:  گیش رشته ای هندی 

نام بومی :  شنگ

نام انگلیسی :  lndian thread fish

نام علمی:  Alectis indicus

تیره: Carangidae

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن بلند و فشرده و لوزی شکل که با افزایش رشد کشیده تر می شود.  رنگ بدن اکثرا نقره ای در پشت با یک لکه های سبز مات است. جوانها دارای نوارهای عمودی تیره در طرفین بدن هستند. باله مخرجی زرد کمرنگ و باله دمی سبز مات و شعاعهای نرم بلند آن تیره رنگ است.

باله ها : شعاعهای باله پشتی قدامی و باله مخرجی خیلی بلند و مساوی با درازای بدن است.خارهای باله پشتی کوچک و تحلیل رفته ،  باله پشتی ۱+ 6 خار کوتاه و ۲۰-۱۸شعاع نرم دارد.باله شکمی یک خار و پنج شعاع نرم دارد.

فلس: سطح بدن ظاهرا لخت ولی دارای فلس است .فلسها واضع نبوده و در پوست فرو رفته و کوچک و  سیکلو ئیدی است.خط جانبی در جلو قوسی شکل و قسمت خلفی آن  بر جستگی به نام کیل دارد.

دندان:دهان متوسط و تا حدی قابل ارتجاع ، دندانها کرکی شکل و به صورت دسته های در فکها دیده می شوند.طول آرواره بالایی ۱-۸/۰  برابر ارتفاع زیر چشم است.

طول : بیشینه درازای بدن 150cm و طول استاندارد آن 41cm است.

سایر مشخصات: گودی پیش چشمی تقربیا مساوی با دو برابر قطر چشم است. نیمرخ پشتی سر تا حدی زاویه دار است.  بر روی اولین کمان آبششی ۱۱-۸ خار در نیمه بالایی و ۲۶ -۲۱ خار در نیمه پایینی دارد.دهانه های آبششی وسیع و پردهای آبششی جدا از هم و به قطعه رابط متصل نیستند.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی:اندازه بزرگ تا متوسط داشته و غالبا در آبهای ساحلی ،مصبها و سرانجام در آبهای دریایی دور از ساحل بسر می برند.

تغذیه : به طور عموم گوشتخوار بوده جزء ماهیان درنده محسوب می شوند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان  دریاهای گرمسیری و معتدله اقیانوس هند،مجمع الجزایر مالایا هاوائی

تولیدمثل:جزء ماهیان تخمگذار است .

ارزش اقتصادی: ارزش غذایی بالایی دارد.

روش صید: قلاب ٫تور پایه چوبی،ترال  پرساین تراپس

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ