سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

ماهی شهری دراز صورت قهوه ای

 

نام فارسی:  شهری دراز صورت قهوه ای 

نام بومی :  کاردوز ، گویر ، شهری

نام انگلیسی :  Smalltooh emperor

نام علمی:  Lathrinus microdon

تیره: Lathrinidae

 

مشخصات مورفولوژی

فرم و رنگ بدن:ارتفاع بدن کمتر از طول سر و چشم ها در زیر نیمرخ پشتی قرار دارد،سوراخ عقبی بینی به نوک پوزه نزدیکتر است تا به حاشیه سرپوش آبششی و سطح داخلی قاعده باله سینه ای بدون فلس است. رنگ بدن قهوه ای زیتونی و درقسمت شکم کم رنگتر و دارای۳-۲ خط متمایل به آبی بوده که از چشمها تا نوک پوزه کشیده شده است.

باله ها : باله پشتی ۱۰ شعاع سخت و ۹ شعاع نرم ،باله مخرجی  3شعاع سخت و ۸-۷ شعاع نرم است.شعاعهای نرم باله های پشتی و مخرجی در داخل غلافهای فلسی قاعده ای پایینی مخفی شده اند و دارای باله سینه ای طویل و در انتها نوک دار است. باله شکمی دارای یک خار و 5 شعاع و زائده فلسی ـ قاعده ای دارد.

فلس:فلسها ضعیف و شانه ای هستند و سرپوش آبششی را  می پوشاند.ولی پیش سرپوش آبششی پیش چشمی و گونه های لخت است. خط جانبی معمولا مسیر موازی خط پشتی دارد.

دندان : دهان انتهایی ، پایینی و اندکی قابل ارتجاع ، فکیهای فوقانی غالبا به وسیله پیش چشمی پوشیده شده و از لبه دهان تجاوز می کنند.در هر دو فک دارای دندانهای نیش قدامی هستند که در پشت آنها توده هایی از دندانهای سوزنی شکل و یک ردیف دندانهای آسیایی جانبی دیده می شود. لبها ضخیم و گوشتالود است. معمولا دارای دندانهای خرد کنند آسیایی هستند .

طول: بیشینه درازی بدن ۶۰ سانتی متر و طول استاندارد آن 19cmاست.

سایر مشخصات:دهانه های آبششی وسیع ، پرده های آبششی جدا از هم و  بدون قطعه رابط و  پیش سرپوش آبششی لبه کاملی داشته و سر پوش آبششی کامل و گوشه زاویه داری دارد.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی : اندازه متوسط داشته و در آبهای ساحلی اطراف جزایر مرجانی زندگی می کنند.شنای کندی داشته و بیشتر نزدیک بستر به صورت گروهی دیده می شود.

تغذیه : گوشتخوار است و  از سخت پوستان و صدفها تغذیه می کنند.

پراکنش:جنوب جزیره قشم،اقیانوس هند، دریای سرخ و  مناطق گرمسیری تا معتدله اقیانوس هند آرام

تولیدمثل : جزء گروه ماهیان تخمگذار است .

ارزش اقتصادی: گوشت آنها خوراکی و عالی است  و به صورت تازه و منجمد یا شور و خشک شده به مصرف غذایی می رسند.

روش صید: قلاب ،تور گوشگیر،گرگور ، ترال کف و نیزه

اشنايي با ماهی شهری Smalltooth emperor

معرفی ماهی شهری Smalltooth emperor 

نام فارسی:  شهری 
نام بومی :  
نام انگلیسی :  Smalltooth emperor
نام علمی:  Lethrinus olivaceus
تیره: Lethrinidae

معرفی ماهی شهری Smalltooth emperor 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: ارتفاع بدن کمتر از طول سر و چشم ها در زیر نیمرخ پشتی قرار دارند .سوراخ عقبی بینی به نوک پوزه نزدیکتر است تا به حاشیه سرپوش آبششی. رنگ بدن قهوه ای زیتونی است که در قسمت شکم کمرنگتر است دارای 2تا 3 خط متمایل به آبی بوده که چشمها تا نوک پوزه کشیده شده است .

باله ها : سطح داخلی باله سینه ای بدون فلس دراز و نوک دار است .باله پشتی دارای 10 شعاع سخت و 9 شعاع نرم ، باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 7 تا 8 شعاع نرم ، شعاعهای نرم باله پشتی و مخرجی قابل مخفی شدن در غلافهای پایه ای فلسها ،پایه شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم و  باله دمی هلالی شکل است.

فلس: فلسها شانه ای ،روی سرپوش آبششی را نیز پوشانیده است ولی گونه ها و پیش سرپوش آبششی و ناحیه پیش چشمی بدون فلس هستند و بر روی خط جانبی 42-52 فلس دارد.

دندان : هر دو فک دارای دندانهای نیش جلویی هستند که در پشت آنها توده هایی از دندانهای سوزنی شکل و یک ردیف دندانهای آسیایی جانبی دیده می شود .لبها ضخیم و گوشتالو .دهان انتهایی،  پایین و اندکی قابل ارتجاع است.

طول: حداکثر اندازه تا 70mو طول استاندارد 45cm است.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی : در آبهای ساحلی در  مناطق سنگی صخره ای بصورت گله های کوچک زیست می کنند، شنا کندی دارند و به شکل گله های کوچک حرکت می کنند.

تغذیه: از سخت پوستان و صدف تغذیه می کنند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان .

تولید مثل: جزء گروه ماهیان تخمگذار است .

 

ارزش اقتصادی : بصورت تازه ،منجمد،شور و خشک و به مصرف غذایی می رسد .

روش صید : فلاب ،گرگور،تور گوشگیر و ترال کف

معرفی ماهی شهری Smalltooth emperor


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ