سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

صید بی رویه و صنعتی ماهیان در جزیره قشم 
جزیره قشم در چند سال گذشته به دلیل دارا بودن ویژگی هاى طبیعى منحصر به فرد از ناحیه گردشگران داخلى و خارجى مورد توجه قرار گرفته و روند رو به رشد چشمگیرى نیز در این رابطه تا به امروز داشته است.

جزیزه قشم را میتوان نمونه موفق و مهد صنعت اکوتوریسیم کشور دانست که شمار قابل توجهى از بوم گردان داخلى و خارجى را بى نیاز از انتشار تبلیغات و امکانات خاص جذب شناخت و عمیق شدن در مواهب و میراث طبیعى خود میکند.

جنگل هاى دریایى حرا که از مهمترین زیستگاه هاى دریایى براى تولیدمثل ماهی ها و انواع پرندگان همچنین زیستگاه تنها گونه پرپویز گزارش شده در کشور می باشد، امکان مشاهده دسته هاى دلفین هاى وحشى بینى بطرى و گوژپشت بین جزیره قشم و جزیره هنگام، سایت تخم ریزى لاک پشتان دریایى پوزه عقابى و موارد دیگرى که در هیچ نقطه دیگر از کشور نظیر ندارند مثال هایى از ویژگی هاى خاص جزیره قشم و جزایر اطراف آن، هنگام، هرمز و لارک هستند.

پدیده مهاجرت در دریا

در فصل بهار همانند خشکى در دریا نیز موسم تولیدمثل و تولد نوزادان در جریان است.

انواع ماهی ها، نهنگ ها، دلفین ها و لاکپشت هاى دریایى در این زمان (اواخر زمستان تا اواخر بهار) از آبهاى آزاد وارد آبهاى دریاى عمان و خلیج فارس می شوند تا با توجه به وفور غذا و ویژگی هاى اکولوژیک و غناى طبیعى این دریا در آن تولید مثل نموده و نوزادان خود را به دنیا آورند.

چهار گونه از هشت گونه ماهى هاى تن ثبت شده در آب هاى جهان در خلیج فارس گزارش شده اند. ماهى هاى بزرگ جثه تن فقط در این فصل از سال براى تولیدمثل به خلیج فارس مهاجرت میکنند که دو گونه از آنها (تن باله زرد و تن چشم درشت) در لیست قرمز اتحادیه جهانى حفاظت از طبیعت و منابع طبیعى – IUCN قرار دارند.

لاکپشت هاى دریایى پوزه عقابى که گونه اى حفاظت شده در سراسر آب هاى جهان هستند و شدیدا در معرض خطر انقراض قرار دارند نمونه اى دیگر از ده ها گونه مهم و آسیب پذیر دریایی است که صرفا در همین زمان از سال به جهت تولید مثل و تخم ریزى به آب هاى خلیج فارس مهاجرت میکنند.

در حالیکه در کشورهاى عربى حوزه خلیج فارس در این موسم خاص از سال صیادى از ماهی هاى مولد مهاجر که براى تولیدمثل به خلیج فارس مهاجرت کرده اند به طور کل ممنوع میباشد، این بازه زمانى مهم در آب هاى ایران برابر با به اوج رسیدن زمان صیادی است آنهم با مجوز و حمایت ادارات شیلات.

خلیج فارس در حدود دو دهه قبل فاجعه آتش سوزى هاى دریایى و آلودگى نفتى وسیع حاصل از جنگ کویت را پشت سر نهاد. در کمال شگفتى و ناباورى گرچه بعد از گذشت سالها اما تنوع زیستى خلیج فارس بار دیگر توانست روى پاى خود بیاستد.

مشکلات دیگر مانند آلودگی هاى حاصل از مواد شیمیایى و برداشت نفت و گاز در سکوهاى دریایى، نشت آلودگى یا غرق شدن شناورهاى حامل مواد نفتى، قاچاق گازوییل، تخلیه زباله و فاضلاب شهرى و پسماند هاى کشتى ها به دریا و مشکلات ناشى از صیادى مانند رها شدن تورهاى ماهیگیرى مستعمل در دریا، از بین رفتن آب سنگ ها و مرجان ها در اثر آلودگى و در پروسه صید و ساخت و ساز در سواحل و صید بى ضابطه و گسترده از دریا کماکان به قوت خود باقى هستند و هراز چند گاهى با نمایان شدن آثار جبران ناپذیر یکى از این عوامل تخریب بلفعل اکوسیستم هاى دریایى نگاه ها معطوف آن میگردد.

خطر جدى که آینده گردشگرى و صیادى بومى و سنتى جزیزه قشم را تهدید میکند

یکى از تهدیدات جدى و بزرگ در مسیر حفاظت از ذخائر دریایى و استفاده پایدار از آن همچنین توسعه گردشگرى پایدار در جنوب کشور به ویژه استان هرمزگان، نوع جدیدى از صیادى با نام «صید پیاله اى» (پرساین) می باشد.

در این روش صید، قایق هاى ویژه اى که مجهز به موتور بسیار قوى (۲۰۰cc) می باشند با مشاهده گله هاى ماهى هاى کوچک (گله هاى ماهى آنچُوى و ساردین ها) در سطح آب به سرعت گله را دور زده و تور ویژه چشمه ریزى را به دور گله ماهى انداخته و پس از بستن قسمت زیرین تور، کل گله ماهى و جانداران دیگرى که براى تغذیه اطراف گله ماهى هاى کوچک بوده اند را یکباره صید کرده و همانجا در دریا تحویل قایق هاى کوچکتر می دهند. ماهی های صید شده توسط این قایق هاى کوچک به ساحل حمل شده و بلافاصله بار کامیون ها و وانت هاى منتظر در ساحل میگردند.

این پروسه از سپیده صبح تا بعد از غروب آفتاب با همکارى حدود ٣٠٠ قایق و ده ها کامیون و وانت بى وقفه در جریان است و تا قبل از تاریکى میتوان قایق هایى را مشاهده کرد که از فرط سنگینى بار تا کمتر از یک وجبى سطح به داخل آب دریا فرو رفته اند و در حال انتقال بار به ساحل هستند.

پس از بارگیرى، ماهی ها به محل هایى کاملا صاف و عارى از هرگونه پوشش گیاهى در دشت هاى جزیره منتقل شده و به منظور خشک کردن آنها در معرض نور آفتاب قرار می گیرند.

پس از دو روز ماهى هاى خشک شده را داخل کیسه قرار داده و مجدد بار کامیون نموده و براى فروش از جزیزه خارج میکنند.

ماهیهاى خشک شد به منظور تهیه کود کشاورزى و یا غذاى طیور و ماهی هاى پرورشى خریدارى می شوند. بخش عمده این ماهى ها به خارج از کشور صادر می شود.

ارزش اقتصادى

ماهى هاى ریزى که به این ترتیب صید می شوند به صورت تازه هر تن به قیمت یک میلیون تومان معامله می شوند و پس از خشک شدن هر من (۳ کیلوگرم) ٣٠ هزار تومان فروخته می شود.

سایر زیستمندان دریایى صید و خفه شده در تورهاى چشمه ریز که به اصطلاح By catch نامیده می شوند شامل انواع لاک پشت هاى دریایى، سفره ماهی ها، دلفین ها و انواع دیگر ماهی ها می شوند نیز در دریا یا ساحل تخلیه و معدوم می شوند.

حدود ١۵٠ سفره ماهى که به همین ترتیب در تورهاى چشمه ریز به دام افتاده و از بین رفته اند. ساحل جنوبى جزیزه قشم اردیبهشت ٩۵

جسد نهنگ براید در ساحل کندالو جزیزه قشم که به احتمال قوى در اثر برخورد با قایق هاى صیادى یا خفگى در تورهاى بی شمار ماهیگیرى از بین رفته و به گل نشسته است. اردیبهشت ٩۵ (لینک مرتبط)

لاک پشت پوزه عقابى ماده ، گونه شدیدا در معرض خطر انقراض. علت مرگ خفگى در تور صیادى پیاله اى. ساحل جنوبى جزیره قشم – اردیبهشت ٩۵

جسد لاکپشت سبز / مشاهده بقایاى اجساد لاکپشت هاى دریایى به ویژه در سواحل جنوبى جزیزه قشم امرى عادیست.

ارزش ریالى تجهیزات

قیمت ادوات صید و قایق و موتور ویژه روش صید پیاله اى بین ٧٠ تا ١٢٠ میلیون تومان است که به آن دسته از معدود صیادانى که مجوز استفاده از موتور پرقدرت ٢٠٠ سى سى اخذ و پروانه صیادى نیز دارند براى خرید تور و سایر ادوات وام ویژه اى نیز اعطا شده است.

هر قایق به طور متوسط قادر به صید روزانه ٢ تا ۵ تن ماهى کوچک به ویژه ماهى آنچوى از خانواده موتو ماهیان و ساردین ها است. آنچُوى ماهیان و ساردین ها منابع اصلى تغذیه و بقاء بسیارى از زیستمندان دریا از جمله ماهى هاى تن، دلفین ها و نهنگ ها میباشند.  صدها گله و ده ها تن ماهى ریز بدین ترتیب در هر شبانه روز صید و روانه بازار میگردد.به طور متوسط روزانه بین ١۵٠ تا ٢۵٠ تن ماهى ریز بدین ترتیب از چرخه غذایى دریا خارج میشوند.

ممنوعیت ها و عدم اجرا و نظارت قانونى

در حالى حدود ٣٠٠ قایق صیادى در اغلب سواحل به ویژه سواحل جزایرى مانند جزیزه هنگام مشاهده میشوند که نزدیک شدن قایق هاى صیادى به فاصله ی کمتر از ٣ مایلى (حدود ۵ کیلومتر) به جزایر اطراف قشم اکیدا ممنوع می باشد.

متاسفانه به دلایل پشت پرده ممانعتى از آن صورت نمی پذیرد و حتى در مواردى مانند اسکله کندالو قشم، صید و تخلیه ماهى ها از قایق ها و بارگیرى در کامیون ها در نزدیک ترین منطقه به ساحل شیب دراز (که مهمترین سایت تخم ریزى لاکپشت هاى پوزه عقابى در جنوب کشور است) و جزیزه توریستى هنگام انجام میشود و روزانه صدها قایق به این ترتیب در این محدوده صیادى و تخلیه بار می نمایند.

بر اساس قوانین استفاده از موتورهاى مجاز براى شناورهاى صیادى، استفاده از موتورهاى با حجم بیشتر از ۵۵ سى سى ممنوع بوده اما در روش صید پیاله اى با توجه به مکانیزم صید که نیاز به سرعت بالا در انجام صید دارد، به برخى از صیادان مجوز استفاده از موتورهاى ٢٠٠ سى سى داده شده که البته این صیادان شامل درصد کمى از کل صیادان صید پیاله اى میباشند و الباقى به شکل کاملا غیر قانونى از موتور هاى ٢٠٠ سى سى استفاده میکنند.

از طرفی بنا بر شنیده ها فروش و خروج ماهى هاى خشک از جزیزه قشم ممنوع بوده اما در عمل هیچگونه اعمال قانونى نسبت به آن وجود ندارد .

تمامى فعالیت هاى مذکور شامل صیادى، حمل و نقل، خشک کردن و فروش در روز روشن و کاملا علنى و فارغ از هرگونه نگرانى در حال انجام است.

تبعات منفى صید پیاله اى

اولین موردى که توجه برانگیز است بوى تعفن ناشى از مرحله خشک کردن ماهى ها در معرض آفتاب است. در نقاط مختلفى از جزیره قشم میتوان عرصه هاى وسیعى را مشاهده کرد که چندین هکتار درست مشابه زمین هاى کشاورزى در عوض خرمن هاى گیاهى پوشیده از اجساد بی شمار ماهى هاى ریز شده اند.

همانند محل هاى دپو زباله نزدیک شدن و حتى عبور از حاشیه این کشتزارهاى مرگ به دلیل بوى تند و نامطبوع براى هر عابرى حتى در داخل اتومبیل به شدت مشمئز کننده و تهوع آور است. متأسفانه این وضعیت در تمام جزیره قابل استشمام و رویت است.

تردد تعداد زیاد قایق ها نیز در تمامى سواحل به ویژه در حدفاصل بین جزیره قشم و جزیزه هنگام (على رغم ممنوعیت تا سه مایلى سواحل) تمامى دلفین هاى این محدوده را که اصلی ترین جاذبه گردشگرى منطقه محسوب می شوند فرارى داده و جز اخبار به ساحل آمدن اجساد دلفین های اسیر و کشته شده در تورهاى صیادى خبر دیگرى از حضور دسته هاى دلفین ها در قشم نیست.

تصاویر اخیر تعدادى از اجساد دلفین های کشف و گزارش شده در محدوده اجراى صید پیاله اى (پرساین) می باشد:

جسد دلفین بینى بطرى bottlenose dolphine ساحل هنگام – بهمن ٩۴

جسد دلفین چرخنده spinner dplphin اسفند ۱۳۹۴ ساحل جزیره هنگام

آثار تورهای ماهیگیری روی بدن دلفین ها به وضوح مشخص است و خبر از پایان حزن انگیز حیات این زیستمندان ارزشمند و خاص با به دام افتادن در تورهای پرساین دارد.

جسد دلفین بینی بطری bottlenose dolphine در ساحل کندالو قشم نزدیک به روستای شیب دراز – ۹۵/۲/۱۴

جسد دلفین (غیر قابل شناسایی گونه) در ساحل کندالو قشم – ۹۵/۲/۱۸

جسد دلفین بینی بطری bottlenose dolphine با دو متر و نیم طول و ١۵٠ کیلو وزن – ساحل بندرعباس ٩۵/٢/٢٧

بازار پر رونق اما کاذب و مقطعى ایجاد شده از این نوع صیادى و چراغ سبز شیلات و سازمان منطقه آزاد قشم براى آن، گرچه عده محدودى از مردم منطقه را خشنود و تطمیع نموده است اما با ادامه این رویه هولناک صید و نسل کشى ماهی هاى کوچک و کاهش جمعیت این ماهى ها که اصلی ترین منبع تغذیه براى سایر زیستمندان دریا قلمداد میشوند، بدون تردید در آینده نزدیک به چرخه غذایى خلیج فارس و طبیعت آن صدمات غیرقابل جبرانى وارد خواهد آمد و توأما ماهیگیرى سنتى که ممر درآمد مردم بومى جزایر می باشد همزمان با آینده درخشان گردشگرى و اکوتوریسم این منطقه دستخوش دگرگونی هاى منفى و برگشت ناپذیرى خواهد شد.

وضعیت اسفناک کنونى در شأن مردمان و طبیعت جزیره بی نظیر قشم نیست.

نگارنده: محمدعلى الله قلى، فعال محیطزیست و کارشناس حیات وحش

گردآورى اطلاعات و تصاویر: افشین عباس نژاد هنگامى، مهندس على ابراهیمى، امیرسعید قهرمانى، على صفات و محمدعلى الله قلى.

آموزش کامل ماهیگیری کپور با بویله

نویسنده محمد نصری

 http://WWW.esfahanfishing.IR


با سلام خدمت شما بازدید کننده گان گرامی

با توجه به سوالات مکرر شما در پیام خصوصی انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

در مورد ماهیگیری کپور با بویله تصمیم گرفتم مطلبی اموزشی در این مورد برای شما بنویسم

امیدوارم این نوشتار برای شما مفید واقع گردد.

قبل از هر چیز باید بدونید بویله چیست و چرا از بویله استفاده میکنیم؟


بویله یا به فارسی جوشانده به خمیر نیم پز شده که برای صید کپور استفاده میشه گفته می شود

از مهمترین دلایل استفاده از بویله برای ماهیگیری کپور میتواند به مواردی همچن مانده گاری بالا در اب - امکان استفاده از انواع اسانسها و ترکیبات مختلف و دور از دسترس بودن برای ماهیهای کوچک اشاره کرد شما به راحتی میتوانید با بزرگ یا کوچک کردن سایز بویله سایز ماهی هدف خود را مشخص کنید زیرا هرچه سایز بویله بزرگتر میشه در دهان ماهی های کوچکتر جا نمیشه

و امکان مانده گاری طعمه در اب برای نزدیک شدن و صید ماهی های بزرگتر فراهم میشه

ممکنه شما بگید خوب کرم و خمیر هم خوبه درسته ولی اگر هدف شما صید ماهی های بالای یک کیلو است مطمئن باشید هیچ چیزی نمیتونه جای بویله را بگیره .

خوب الان که فهمیدیم بویله چیه و چرا ازش استفاده میکنم

دومین سوالی که پیش میاد اینه که مواد ساخت بویله چیه ؟

 

 

قبل از هر چیز باید بدونید عادات غذایی ماهیها در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و گیاهان و ابزیان موجود منطقه متفاوته برای همین ترکیبی استاندارد و قانونی برای ساخت بویله وجود ندارد و هرکسی با توجه به تجربیات و دانستینهای خود مواد مختلف را بهم اضافه میکند به عنوان نمونه در سدهایی که بچه میگو وجود داره و ماهیهای اون منطقه به خوردن میگو یا بچه لابستر 

 

 

عادت کردن بهتر در ترکیبات بویله از میگو هم استفاده کنیم ولی از اصلی ترین این مواد میتواند به موارد زیر اشاره کرد

از مواد اصلی بیشتر بویلها می توان از ارد گندم + ارد ذرت + ارد سمولینا + تخم مرغ + رنگهای خواراکی + شیرین کننده نام برد شما میتوانید به مواد بالا انواع اسانسها یا مواد بودار از شاهدانه گرفته تا پودر سیر انواع گیاهان معطر انواع مواد پروتئنی یا حتی خمیر مایه و .... اضافه کنید و بویله شخصی خودتان را بسازید. انواع اسانسها عبارتند از:

1.اسانسهای شیمیایی

2.اسانسها و مواد افزودنی طبیعی 

3.افزودنی های روغنی

4.افزودنی های شیرین کننده

**********************

تا اینجا با بویله و مواد پایه ان اشنا شدید حالا نوبت به روش ساخت بویله میرسه

من به عنوان نمونه روش ساخت بویله شاهدانه که هرزگاه خودم استفاده میکنم را براتون می نویسم

 

 

مواد لازم = ارد ذرت یک پیمانه + ارد سمولینا دو پیمانه + تخم مرغ بسته به اندازه به مقدار لازم + شاهدانه اسیاب شده یک استکان چای خوری + رنگ خوراکی + امینو اسید شرکتی 10 میل + نمک دریایی 5 گرم + بتاین5 گرم +عسل شیر خرما شیره انگور هر کدام 2 قاشق +فلفل پابریکا 30 گرم + فلفل سیاه 5 گرم +روغن+  ماهی 5 میل + شیر خشک دو پیمانه +پودر ماهی و میگو هرکدام 30گرم

طریقه ساخت بویله با مخلوط کردن ارد ذرت با ارد سمولینا و شکر شروع میشه وقتی مطمئن شدین این مواد کاملا با هم همگن و یکدست شدن شروع به شکستن تخم مرغها در مواد کنید . نکته خیلی مهم اینه که اصلا اب نیاز نیست بریزید خود تخم مرغ ایجاد خمیر میکنه . نکته دیگه اینکه خمیری که اماده میکنید باید بسیار سفت باشهبعد از اینکه خمیر کمی اماده شده خمیر را پهن کنید و شاهدانه اسیاب شده و رنگ مورد نظرتون را در چند مرحله روی ان بریزید و شروع به مشت و مال کنید تا مواد کاملا مخلوط بشه نکته ای که باید بدانید اینه که خمیر با مشت و مال زیاد کمی شل تر میشه برای همین حتما دقت کنید در قبل از ریختن شاهدانه و رنگخمیر کاملا سفت باشه - به همین روش خمیر را حداقل 5 دقیقه محکم ورز بدهید بهتره برای اینکار بهتره کمی دستتون را روغن بزنید تا هم خمیر شکل بهتری بگیره هم بعدا ترک نخوره – بعد از اماده شدن مواد شروع به ساخت بویله با سایز دلخواه کنید حتما هم لازم نیست دایره باشه نکته اینکه بعضی افراد در این مرحله یک سوزن بزرگ از وسط بویله رد میکنن تا بعدا برای رد کردن نخ از داخل ان راحتر باشن - خوب الان نوبت به نیم پز کردن بویله ها میرسه برای پخت بویله دو روش میتونید استفاده کنید روش اول جوشاندن در اب جوش و روش دوم بخار پز کردن بویله می باشد اگر روش اول را انتخاب میکنید ابتدا باید اب را جوش بیارید و وقتی اب شروع به جوشیدن کردن بویله ها را یک تا دو دقیقه در اب بجوشانید و سپس انها را خارج کرده و در معرض هوای ازاد قرار بدهید تا ارام ارام خشک بشن بهتره در زیر بویله ها پارچه ایی جاذب رطوبت پهن کنید روش دوم یعنی بخار پز خیلی بهترهو موجب میشه مواد بودار و معدنی بویله کمتر ازش خارج بشه برای بخار پز کردن میتونید یا از دستگاهای بخار پز برقی استفاده کنید یا اگر ندارید میتوانید با استفاده ازگذاشتن یک ابکش بر روی دیگ اب جوش همانند عکس زیر

 

 

بویله ها را بخار پز کنید در مرحله خشک شدن بهتره کمی از گرد اسیاب شدن شاهدانه را در این مرحله بر روی بویله ها بریزید که موجب چسبیدن مقداری از مواد به بویله های در حال خشک شدن میشه که بعداً در زمان استفاده در آب بوی بیشتری بده . بعد از خشک شدن کامل بویله ها انها را داخل پلاستیک هواگیری کنید و داخل فریزر قرار دهید به نظر من حداکثر میزان مانده گاری بویله یک1 ماه است بهتره بعد از این مدت دوباره اقدام به ساخت بویله کنید و از بویله های مانده در طعمه پاشی استفاده کنید هرچه بویله تازه تر و داخلش حالت خمیرتریداشته باشه برای ماهیگیری بهتره.

 

حالا که با روش ساخت یک نوع بویله اشنا شدید میریم سراغ ریسه مخصوص و قلاب 

ابتدا باید بدانیم روش تغذیه کپور ماهیها چگونه است

 

همانطور که میدانید ماهی کپو طعمه را به یکباره به داخل دهانش می مکد سپس چند بار مزه مزه میکند و طعمه را به بیرون پرت میکند اگر طعمه را دوست داشت طعمه را برداشته سریع شروع به حرکت میکند 

حالا که با نحوه تغذیه ماهی کمی اشنا شدید به سراغ ریسه می رویم

جهت وصل کردن بویله به قلاب احتیاج به ریسه ای به نام ریسه مویی است که در زیر شکل این گره را میبینید

 

پس از ساخت گره جهت اتصال بویله به قلاب احتیاج به سه ابزار سوزن بویله – مته و استاپر دارید که در زیر تصاویر انها را میبینید

 

 

 

روش کار به این شکل است که ابتدا با مته به صورت دایره وار و چرخشی سوراخی در بویله ایجاد میکنیم سپس سوزن بویله را از داخل از رد کرده و نخ را بیرون میکشیم و استاپر یا هر چیزی مانند یک تکه چوب کوچک را همانند شکل در ته گره میگذاریم

اخیرا روشهایی دیگری جهت اتصال بویله در سایتهای خارجی معرفی شده اند که شکلهایی از این روشها را میبنید

 

 


سرب چاکدار کوچکی که در ریسه بکار میرود به دو دلیل اهمیت دارد 

 

اول اینکه به نشستن سیم به ته اب و ثابت بودن ان و استتار ریسه کمک میکند و دوم اینکه ماهی کپور چند بار طعمه را مزه مزه میکنه یعنی می بلعه و دوباره به بیرون پرت میکنه نقش این سرب در این موقع موجب میشه تا قلاب به صورت مستقیم از دهن ماهی خارج نشه بلکه به سمت پایین کشیده بشه و احتمال گیر کردن قلاب را در دهن ماهی بسیار افزایش میدهحتما از این سرب در جای مناسب در ریسه استفاده کنید

صید کپور با بویله بیشتر با دو روش ریسه حرکت ازاد و ریسه ثابت انجام میگیرد که جهت اشنایی شما مقداری به انها می پردازم

در زیر نمونه یک ریسه حرکت ازاد را مشاهده میکنید

 

همانطور که میبینید قلاب تا لانسه کاملا ازاد است ماهی کپور بعد از برداشت طعمه با کمترین احساس و پایداری حرکت میکند که بعد از سفت شدن نخ موجب میشه قلاب به بهترین شکل در دهان ماهی فرو برهضمن اینکه به دلیل احساس پایداری کمتر ماهی کمتر به طعمه مشکوک شده و ان را کاملا می بلعد 

**********************

در زیر تصویری از ریسه ثابت را مشاهده میکنید

 

در ریسه ثابت سنگینی سرب موجب میشه تا موقع حرکت ماهی ضربه ایی کوچک به قلاب وارد بشه و قلاب در دهان ماهی بنشیند بهتر است به جای سرب در این ریسه از فنر طعمه پاش که با خمیر همان بویله استفاده شود 

ریسه دیگر که اخیرا مورد توجه ماهیگیران قرار گرفته ریسه ای به نام ریسه هلیکوپتری است که در زیر تصویر ان را میبیند

 

من دو ریسه اول را به شما پیشنهاد میکنم

همانطور که میدانید در بیشتردر کف تالابها یا رودخانهای محل زیست ماهی کپور پر از انواع علفها و خزهاست که موجب میشه ریسه و بویله های ما پس از پرتاب به زیر انها بره و از دید ماهی کپور دور بمونه این مشکل موجب شده تا ماهیگیران دست به ابتکاری در ساخت بویله ها کنند تا بویلها کمی بالاتر از کف اب قرار بگیره و در زیر علفها و خزه ها گم نشه که به ان بویله پاپ اپ یا بویله شناور می گویند

 

 

ایجاد شناوری در بویله به دو صورت کلی انجام میگیره 1- استفاده از مواد شناور در ترکیبات بویله2- قرار دادن مواد شناور در کنار یا داخل بویله در زیر تصاویری از این روش را میبینید

 

 

در صورتیکه شما بویله پاپ اپ استفاده میکنید بهتر است شکل اتصال بویله به قلاب شما به این شکل باشد

 

 

خوب تا اینجا مقداری در مورد ساخت ریسه و تهیه بویله یاد گرفتید

ولی این تمام کار نبوده و نکاتی دیگر دریک صید موفق دخیل است که در ادامه به انها می پردازم

از مهمترین مواردی که جهت صید موفق به ان نیاز است طعمه پاشی است

 

مواد طعمه پاشی بکار میره بیشترشامل دانه ای غلات مانند کندم تخمیر شده است که برای کپور جذابیت بیشتری دارد ولی در بعضی مناطق به دلیل تراکم ماهی های ریز و تنوع آنها نمی شود از طعمه پاشی معمول استفاده کرد چون بیشتر ماهی ها همون ماهی های ریز هستن و به سرعت تمام مواد را میخورند در این موارد بهتر است از بویلهای تکه شده برای طعمه پاشی استفاده کرد نکته دیگر اینکه اگر شما حتما قصد صید ماهی دارید به نکته زیر توجه کنید 

در طعمه پاشی هر چه از زمان طعمه پاشی ما بگذرد میزان تجمع و اشنایی ماهیها با طعمه ما افزایش پیدا میکنه برای همین بهتر است از روز قبل ماهیگیری در چند نوبت مقداری از بویله های خود را همراه مواد طعمه پاشی در محل بریزیم تا ماهیها با بویله ما اشنایی پیدا کنن و ان را به عنوان طعمه اسانبدون خطر تلقی کنن و در روز ماهیگیری راحت به به بویله ها حمله کنند . در حالت معمول با توجه به اینکه ماهیها با بویله دست ساز ما اشنایی ندارن با استرس و ترس و احتیاط به ان نزدیک میشوند کار بالا درصد صید ماهیهای سایز بزرگ را به مراتب افزایش میدهد در صورتیکه امکان چنین کاری را ندارید و فاصله شما با مکان ماهیگیری دور است میتوانید همانند من برنامه ماهیگیری خود را بلند مدت مانند 48 ساعت برنامه ریزی کنید برای اینکار بهتر است در انتخاب محل ماهیگیری خود وسواس زیادی بخرج دهید چون ممکن است در اواسط برنامه ماهیگیری شما ان مکان پر از جمعیت شود و سکوت و استتار بهم بخورد برای همین همیشه نقظه ای پرت و دنج که امکان امدن دیگر ماهیگران به انجا کمتر است را برای ماهیگیری بلند مدت انتخاب کنید من محمد نصری این روش را به شما پیشنهاد میکنم همیشه من با این روش موفق بوده ام

نکته دیگر استفاده از توری های PVAاست پی وی ای از نوع موادی است که پس از ورود به اب سریع در ان حل میشود کاربرد pvaدر ماهیگیری طعمه پاشی در اطراف قلاب ماهیگیری است این محصول به چند شکل از جمله نخ - کیسه توری - و جنسی مانند پلاستیک در بازار عرضه میشود در زیر تصاویری از انواع مدلها میبینید

 

مورد دیگر رعایت سکوت و استتار است . عوامل زیادی برای یک صید موفق وجود دارد که میتوانداستتار ریسه و نخ و عدم ایجاد سر و صدا را یکی ازمهمترین انها دانست بارها برای من اتفاق افتاده که با قلابهایی که نخ نازکتر و ریسه استتارتر داشتن در مکان و زمان و طعمه مشابه بسیار موفق تر عمل کردند.

خوب حالا به موضوع ماهیگیری در فصول مختلف میپردازیم

ماهیگیری ماهی کپور از برج 2 تا 6 خیلی بهتر از فصول دیگه است درمناطق گرمسیر و در تابستان ماهیها بیشتر شبها و سپیده دم را جهت تغذیه انتخاب میکنند نکته دیگر اینکه دز شبهایی که ماه کاملهدرصد صید به مراتب افزایش پیدا میکنه حتما این نکته را در برنامه ریزی های ماهیگیری خود لحاظ کنید ولی در زمستان و فصول سرد تحرک و تغذیه ماهی به کمترین میزان میرسه و بیشتر در اواسط ظهر تغذیه میکنند در زمستان به دلیل سردی آب بو ی طعمه با سرعت کمتر منتشر میشه اما میشه با اضافه کردن الکل به بویله و مواد طعمه پاشی به این عمل سرعت بخشید الکل به دلیل خاصیت فرار بودن به همراه خود بوی موجود در بویله را در آب پخش میکنه ضمن اینکه بهتره در فصل های سرد از بویله هایی با سایزهای کوچکتر استفاده کنیم بعضی از دوستان معتقند بهتره در زمستان از مواد تند مانند فلفل یا از شیرینی بسیار بالا مانند عسل یا شیره خرما در بویله ها استفاده کرد

 

 

خوب برسیم به بالای سطح اب منظورم چرخ ماهیگیری و نوع سیستم هشدار دهنده است

موضوع چرخهای بیت رانر یا دو کلاجه که این امکان را به شما میده تا با استفاده از بارز الکتریکی و ریسه حرکت ازاد به بهترین شکل ممکنه با یک سیستم حرفه ایی ماهیگیری کنید اگر خرید این وسایل برای شما هزینه زیادی دارد و مقرون به صرفه نیست اصلا ناراحت نباشین چون بدون این وسایل هم میشود به بهترین شکل ممکن ماهیگیری کرد 

اگر از بازر الکتریکی و پد استفاده نمیکنید پیشنهاد من به شما استفاده از ریسه زیر است

 

بهتر است چوب ماهیگیری را روی زمین به طوریکه اسیبی به موتور ان وارد نشود بخوابانید و از یک زنگوله بر سر ان استفاده کنید 

نکات زیر تجربه و اطلاعات شما را در مورد ماهیگیری کپور افزایش می دهد

استفاده از قلاب مناسب درصد موفقیت شما بسیار بالا میبره اگر قلابهای مخصوص بویله در اختیار ندارید حتما از قلابهای ریز استفاده کنید و از تیز بودن انها همیشه قبل از ماهیگیری اطمینان حاصل کنید.

بهتر است از نخ براید یا از کفاشی تیره یا قهوه ایاستفاده کنید چون این نخها کاملا به ته اب مینشیند و کمتر از کف اب بلند شده و موجب ترس ماهی میشود

بعد از به قلاب افتادن ماهی جهت بیرون کشیدن ان سعی کنید همیشه چاک همراه داشته باشید

زیرا بیرون کشیدن ماهی های وزن بالا بدون چاک احتیاج به تجربه و صرف زمان بیشتری دارد همیشه سعی کنید سر چوب ماهیگیری را بالا نگه دارید و از شل شدن یکباره سیم خوداری کنید همیشه سعی کنید ماهی را از محیط های دردسر ساز مانند سازها و گیاهان انبوه یا درختان و سنگها دور نگه دارید زیرا رفتن ماهی بهزیر ان موجب گیر افتادن سیم و قلاب و از دست رفتن ماهی خواهد شد – قبل ماهیگیری همیشه کلاج موتور را چک و تنطیم مجدد کنید – در هنگام بالا کشیدن ماهی های سایز ازدهام و سر و صدای اطرافیان موجب ترس بیشترماهی و تقلای بیشتر ان خواهد شد و ماهی از امدن به کنار اب خود داری خواهد کرد 

در اخر خواهشمندم حداقل ماهیهای کوچک را رها کنید

جهت دانلود این مقاله اینجا کلیک کنید

دوستار شما محمد نصری مدیر سایت اصفهان فیشینگ

با تشکر فراوان از دوستان

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ