سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

عکسهای ارسالی ماهیگیری نیما قربانی از ساری

 http://cdn.persiangig.com/preview/NF9bJt4KFi/large/nima_fishing_sari%20(9).jpg

 

 http://cdn.persiangig.com/preview/T8jUQDIyxB/large/nima_fishing_sari%20(3).jpg

 [ نیما قربانی .از ساری ماهی اورنج معروف به زرد پر صد شهید رجایی ]

 http://cdn.persiangig.com/preview/oJXBvbPaes/large/nima_fishing_sari%20(2).jpg

 

 http://cdn.persiangig.com/preview/jbsYaylgFg/large/nima_fishing_sari%20(4).jpg

[ عارف کاظمی نیما قربانی امید محمدی دریای ساری گهرباران بعد از صید با لنسر ماهی کپور ]

 

 http://cdn.persiangig.com/preview/Wi83cfXeZe/large/nima_fishing_sari%20(6).jpg

[  نیما قربانی اسکله نیروگاه ساری ماهی کپور ] 

 http://cdn.persiangig.com/preview/ZGutToRUH2/large/nima_fishing_sari%20(7).jpg

 [  رود خانه تجن ساری ماهی امور با دست گرفته شد ]

 

 

عکسهای ارسالی محمد در سد دوستی

ماهیگیری با قلاب در خراسان رضوی سد دوستی
 
 http://cdn.persiangig.com/preview/MZ6mJwry7i/large/fishing_dosti_dem%20(13).jpg
 
 http://cdn.persiangig.com/preview/CKw4iMYS9j/large/fishing_dosti_dem%20(12).jpg
 http://cdn.persiangig.com/preview/tkwWB0IvCJ/large/fishing_dosti_dem%20(15).jpg
 http://cdn.persiangig.com/preview/7kU66ZX1m8/large/fishing_dosti_dem%20(18).jpg
 http://cdn.persiangig.com/preview/iVjVsj3QV2/large/fishing_dosti_dem%20(2).jpg
 http://cdn.persiangig.com/preview/gsKVvbI7FT/large/fishing_dosti_dem%20(20).jpg
 
 
 
 

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ