سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

روشهای انتخاب یک چوب پشه


سه متغیر اصلی برای تأمل در هنگام انتخاب چوب پشه وجود دارد:


وزن چوب (Weight)
عملکرد یا اکشن چوب(Action)
طول چوب(Length)

در ادامه این مقاله، مشخصات چوب پشه جهت درک مفاهیم آن به روشی ساده برای کمک به انتخاب هرچه بهتر چوبی که منطبق بر خواسته هایتان باشد، تجزیه و تحلیل خواهد شد.


وزن چوب:


“Weight” یا همان وزن یک سیستم استاندارد صنعتی شماره گذاری وزنی برای چوب پشه است. به جای استفاده از Gram برای سنجیدن یک چوب پشه، از سیستم شمارش که دامنه آن از 1 تا 14 است، استفاده می شود. تعیین وزن بهینه هنگام انتخاب چوب پشه تا اندازه ای ساده است زیرا به گونه و سایز ماهی ای که شما قصد صید آن را دارید بستگی دارد.


وزن ماهی اولین عامل اصلی در انتخاب وزن چوب است. بطور کلی وزنهای کمتر برای ماهیهای کوچکتر است درحالیکه وزنهای بزرگتر برای ماهی بزرگتر می باشد. عامل دومی شرایط آب و هوایی است که در آنجا ماهیگیری می کنید. (چوبهای سبکتر در شرایط وزش باد در پرتاب دشوارتر است.) و سومین عامل سلیقه های شخصی است. (برخی از ماهیگیران ماهر به روش پشه، از چوبهای سبکتر نسبت به وزن های پیشنهاد شده در هنگام صید ماهی لذت می برند و در صورت استفاده از این چوبها، احساس سنگینی بیشتری می کنند.)


در ذیل برای یافتن بهترین وزن چوب جدول راهنمایی در نظر گرفته شده است:


استاندارد وزن چوب پشه
نوع ماهی صید شده
Wt. 1-3
قزل آلای کوچک، Panfish یا دیگر گونه های کوچک ماهی
Wt. 4
Panfish و قزل آلاهای سایز نسبتأ کوچک
Wt. 5-6
قزل آلای متوسط، سوف یا Bass کوچک
Wt. 7-8
ماهی آزاد، قزل آلای بزرگ، سوف یا باس بزرگ و قزل آلای پولادسر
Wt. 9-14
ماهی های آزاد بزرگ، Tarpon و بطورکل دیگر گونه های آب شور

توجه : انتخاب نخ و چرخ متناسب با وزن چوب بسیار مهم است.


نتیجه : برای بیشتر مبتدیان یک چوب Wt. 3-5 برای گروه ماهیان ساکن در جویبار و رودهای کوچک مثل قزل آلای رنگین کمان و خال قرمز، Wt. 5-6 برای ماهیگیران ماهیانی چون سوف و باس و Wt. 7-8 برای ماهیگیری در آبهای شور توصیه می شود.


اکشن یا عملکرد چوب:


تند، متوسط و کند سه دسته اصلی مورد استفاده جهت توصیف عملکرد چوب ماهیگیری در شرایط بهره برداری هستند.


اکشن تند یا Fast Action:


بیشتر این چوبها در نزدیکی نوک سفت و سخت می باشند. برخی از مشخصات چوبهای اکشن تند به شرح ذیل می باشند:


نکات مثبت : برای پرتابهای بلندتر، شرایط جوی با وزش باد، ماهیهای بزرگتر و پرتاب پشه های بزرگتر.


نکات منفی : استفاده برای مبتدیان دشوارتر است. برای ماهیان کوچک مناسب نیست. در رودها و جویبارها که نیاز به پرتابهای کوتاه دارد، مناسب نمی باشد.

 

منبع : fishing.ir

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ