سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

روش پرتاب با موتور های  Surf Casting  Sidecast Reels

روش پرتاب سرب ماهيگيري با موتور های

Surf Casting Using Alvey Sidecast Reels

Line twist causing loops in the line. 

Box swivels for light or medium, and for heavy fishing. 

Line wound evenly and level on the spool of the Alvey. 

Line runs on the tip of the left index finger 

Line wound unevenly and not level on the spool of the Alvey. 

 

Line wound up the lip of the spool of the Alvey - a tangle disaster in waiting! 

روش پرتاب سرب ماهيگيري با متور های

Move your fingers and feel for any problems with the line on the spool. 

Alvey spool release lever. 

Step 1, line near knuckle on index finger, hand near spool. 

Step 2, fingers on the lip of the spool, thumb on spool release lever. 

Step 3, Press the spool release leaver with the left thumb. 

Step 3, Spool turned at right angles to the rod, fingers still on the lip of the spool. 

روش پرتاب سرب ماهيگيري با متور های

Step 4, line transferred to the ball of the left thumb. 

Step 5, left thumb clamped on to metal part of the reel seat but not on the spool, line over the ball of the left thumb. 

One method of holding the line while casting. 

روش پرتاب سرب ماهيگيري با متور های

Alvey Reel mounted low down on the butt of the rod 


Allan Jones casting with an Alvey reel mounted low down on the butt of the rod 

One method of holding the line while casting. 

روش پرتاب سرب ماهيگيري با متور های

Members fishing with Alvey reels at the Bluff Creek reef. 

منبع مقاله : surfcasters.iinet.net.au

پرتاب سرب

قبل از هر چیز بسیار سپاسگزارم از دوستانی که با نظراتشان ما را مورد لطف و محبت قرار دادند و امیدوارم این محبت همیشه شامل حال ما گردد .

در قسمت دوم پرتاب سورف نحوه اجرای پرتاب را توضیح و اشکال شماتیک آن را ارائه نموده ام که امیدوارم مورد توجه دوستان عزیز قرار گیرد .

فقط لازم به ذکر مجدد است که این نوع پرتاب به دلیل نیروی فراوان بکار رفته در آن و همچنین سرعت بیش از تصور وزنه باید در محیطی بدور از جمعیت و خلوت صورت گیرد که امیدوارم دوستان به آن توجه کافی را نمایند .

این مقاله و آموزش های آن توسط دوست عزیز و گرامی جناب آقای ایوب یاقوتی در مجله ماهیگیری ورزشی منتشر شده که اینجانب با حفظ امانتداری در این پست به ارائه ان پرداخته و از ایشان بسیار سپاسگزارم .

                                      پرتاب سرب

 پرتاب طعمه از سواحل ماسه ای به سوی امواج جرو بدیع ترین شیوه های صید در عرصه های ساحلی است .

همچنین از فیزیکی ترین صور ماهیگیری میباشد و نسبت به روشهای دیگر از حرکات بدنی بیشتری بهره میبرد .به هر حال در ماهیگیری سورف مولد پرتاب خوب نیروی بدنی نیست بلکه روش صحیح اجرای پرتاب است .

مرحله اول تسلط بر حرکات پایه پرتاب است که خیلی سریع قادر به انجام آن هستید اما برای توسعه ریتم پرتاب و حرکات مناسب باید آنقدر تمرین کنید که این حرکات به حالت خودکار انجام شود . پرتاب دور برد به طور طبیعی زمانی حاصل میشود که ریتم  پرتاب به حد اعلاء ی  هماهنگی رسیده باشد .

یادگیری پرتاب جدا از زمین ساده است ولی تنها با تکیه بر کتب به طور مناسبی قابل فراگیری نیست و آموختن برخی از نکات از یک مربی خوب و کارکشته میتواند این گونه از پرتاب را با صرف زمانی ارزشمند به نهایت زیبایی و دقت برساند .

                                  نحوه اجرای یک پرتاب سرب

                         ( اشکال شماتیک در ذیل مطلب ارائه شده است)

الف) ابتدا چرخ را برای پرتــاب آماده نموده به نوعی که وزنه ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی متر از حـلقه قــــدامی فاصله داشته باشد . نخ را بسـته به نوعی که به کار برده اید با شصت یا انگشتتان نگاه دارید و سپس به صورت صحیح بایستید و وزنتان را روی ساق پای راستتان متمایل نمایید .

ب)دست چپ تان باید در ابتدای شانه راست قرار گرفته و آرنج چپ تان را بالا آورده و بــازوی راست تان را کشیده نکه دارید .سرتان را به سمت راستای پرتاب بچرخانید و با زاویه ۴۵ درجه به سوی بالا بنگرید .

پ)  چرخش بازگشتی بدنتان رابا نیرو ولی  به نرمی شروع نمایید و به طور هم زمان چوب را مثل سرنیزه در راستای محورش - نه به صورت جاروب از کنار ـ به سوی جلو بکشید . دست چپ شـروع به بالا رفتن میکند و در همان حال بازوی راست تان ضمن خم شدن آرنجــــــش در کنـــار دنده ها قرار میگیرد .با بازوی چپ تان که حالا در کشــیده ترین حالـــتش  است و دست راست تان که در راســـتای خط دیـــد قرار گرفته وزن بدنتـــان را روی ساق پای چپ تان منتقل نمایید .

  ت) نیروی شگرفی که از انتقــــ-ال نیروی وزن بدن حاصل میشود سبب افزایش سرعت پرتاب میگرددکه از طریق چوب تان قابل احساس است زیرا به نظر میرسد که دسته چوب به دست شما چسبیده است. وقتـ-ـی بازوی چپ تان به حداکثــر کشـــیدگی رسید فشار کوبشی دست راست تان به سوی بالا را آغاز کنید و در همان زمان دسته چوب را خیلی ســریع با دست چپ تان به سوی ناحیه صدری خود بکشید . 

ث) این حرکت پرتــــابی باید خیلی نرم و با حرکات ممتد بدون هر گونه سکته در مراحل آغازین ((پرتاب نیزه ای )) و تسلسل و کوبش / کشش انجام گیرد .ادامه تسلسل کوبش / کشش چوب را به نرمی به سوی نقطه رها شده شتاب میدهد .

ج) ناحیه صدر شما باید با بیشترین وزن بدنتــان که روی ساق پای چپ تان منتقل شده در راستای پرتاب قرار گیرد . یک حرکت کوبش / کشــش قدرتی اما روان به صورت چرخش نرم و سریع سر چوب ظاهر خواهد شد . وقتی بازوی راست تان تحت حد اکثر کشش است و بازوی چپ تان مقابل ناحیه صدری قرار گرفته است نــــخ را رها کنید .

و اما زمانیکه وزنه به آب نشست به سرعت حرکت چرخ را متوقف کرده تا از به هم تنیدن نخ به علت سرعت بیش از حد گردش چرخ  جلو گیری شود .

                                              طرز ایستادن در هنگام پرتاب

خطی را در شن و یا ماسه برای نشانه گذاری راستای پرتاب ایجاد نمایید . 

سپس با پای راست تان بر روی خط بایستید و پای چپ تان را ۱۵ سانتیمتر عقب تر بگزارید و با هر دو پا کمی به سمت جلوو زاویــه بگیرید . وقتی چرخ آماده پرتــاب شد کمر و شانه هایتان را بچرخانید تا نوک چوب فاصله اندکی از سطح زمین و وزنه روی ساحل قرار گیرد .

                                اشتباهات معمول در پرتاب

گذاشتن ادوات بر روی ساحل پیش از تنظیم پاهایتان در وضـــعیت صحیح احســـاس منــــتج از عضلات ساقها پشت و کمرتان را کاهش میدهد . اول پاهایتان را تنظیم کنید بعد کمر و شانهایتان را بچرخانید و وزنه را روی ساحل بگزارید .

اشتباه دوم تعجیل برای هل دادن چوب در مراحل آغازین پرتاب است ( مراحل الف تا پ).

چوب به عوض کشیده شدن از بالای  سرباید حرکات شما را دنبال کند . سعی کنید گردش سرتان در راســـــتای پرتاب باشد و بدنتان را فنــــر گونه بچرخانید .و حرکــــات بازو نرم و طبـــــیعی انجام گیرد .

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ